Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej...

Przedmiot:

Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji cieplnej fundamentów

Data zamieszczenia: 2017-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
pl. Warszawski 10
41-800 Zabrze

Osoba do kontaktu:
Ryszard Pankiewicz, tel. (32) 271-03-15
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: -
Termin składania ofert: 2017-02-16 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji cieplnej fundamentów przy ul. Żółkiewskiego 13 w Zabrzu.
Uwaga:
Ofertę przygotować w oparciu o projekt i audyt energetyczny
znajdujący się w REB III przy ul. Żółkiewskiego 12A w Zabrzu.
Zakres robot obejmuje:
Docieplenie
Olinowanie terenu
Wyznaczenie strefy niebezpiecznej
Postawienie rusztowań wraz z siatkami zabezpieczającymi
Wykonanie osłon okien – 100%
Wymiana parapetów okiennych na nowe z blachy powlekanej – 100%
Demontaż i montaż rur spustowych (materiał z odzysku) – 2 szt.
Przygotowanie ścian do robót dociepleniowych (czyszczenie, mycie) – 100%
Montaż listwy cokołowej (startowej) – 100%
Docieplenie ścian metodą lekką - mokrą styropianem – do listwy cokołowej
(przymocowanie do ścian płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych oraz
przy użyciu gotowych zapraw klejowych) – 100%
Przyklejenie siatki przy użyciu gotowych zapraw klejowych (do listwy cokołowej) –
100%
Jednokrotne gruntowanie ścian – 100%
Nałożenie masy tynkarskiej barwionej na ścianach - do listwy cokołowej – 100%
Docieplenie części cokołowej styropianem ekstrudowanym (styrodur) gr. 5cm
(przymocowanie do ścian płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych oraz
przy użyciu gotowych zapraw klejowych) – 100% (do wysokości gruntu)
Przyklejenie siatki przy użyciu gotowych zapraw klejowych na części cokołowej –
100%
Nałożenie masy tynkarskiej barwionej na cokole budynku – 100%
Odsunięcie rur spustowych, instalacji odwodnienia dachu, o grubość zastosowanego
styropianu
Nałożenie masy tynkarskiej barwionej na ścianach na części cokołowej – 100%
Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót dociepleniowych
Wywóz gruzu wraz z opłatą za składowanie (wg faktury) – 100%
Izolacja pionowa
Olinowanie terenu
Wyznaczenie strefy niebezpiecznej
Wykopy o ścianach pionowych, odcinkami istniejących fundamentów gł. 2,0 m - 100%
Czyszczenie ścian szczotkami stalowymi – 100%
Wykonanie tynków kat. I naprawa podłoża pod izolację – 100%
Izolacja cieplna scian fundamentowych - 100%
Izolacja fundamentów, powłokowa bitumiczna wykonana na zimno 1 warstwa, lepik -
100%
Izolacja fundamentów folią kubełkową mocowaną na kołkach plastikowych - 100%
Montaż listwy – 100%
Wykonanie z piasku warstw filtrujących i zagęszczenie
Zasypanie wykopów z ubiciem warstwami – 100%
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego – 100%
Wykonanie opaski żwirowej o szer 0,50 m wzdłuż ściany – krawężniki betonowe
6x20x75 - 100%Koszt wywozu gruzu wraz ze składowaniem na wysypisku
Uporządkowanie terenu
Izolacja pozioma - wykonanie przeciwwilgociowej poziomej – iniekcji – budynku
Olinowanie terenu – 100%
Wyznaczenie strefy niebezpiecznej – 100%
Osuszenie ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej – 100%
Uzupełnienie ubytków tynków kat. II na ścianach fundamentowych – 20%
Wykonawca do kosztorysu powykonawczego dołącza kopie faktur za wywóz gruzu
Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie,
jak również będą ponosić koszty z tym związane.
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość
- koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys ofertowy na
bazie KNR i opisu technologii wykonania robót.
Termin realizacji zamówienia: II- III kw. 2017r.
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB III tel. (32) 271-03-15
Ryszard Pankiewicz – Inspektor Nadzoru REB III
w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)
Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 209
Termin składania ofert upływa dnia 16.02.2017r. o godz. 8.00
Koperta powinna być oznaczona:
KONKURS OFERT
ZBM-TBS Sp. z o.o. 032/2017 REB III Nr 12/2017
Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego
oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji cieplnej fundamentów
przy ul. Żółkiewskiego 13 w Zabrzu.
Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia
netto i brutto, gwarancja, termin wykonania zamówienia na Załączniku Nr 1 wraz
z Załącznikiem Nr 2.
2. Szczegółowy kosztorys ofertowy.
3.Do oferty prosimy dołączyć świadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie (atesty, aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów
oraz nazwę producenta.
UWAGA !
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
z wybranymi Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu
Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku
do Zamawiającego.
Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie
żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże
przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.