Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Usługi elektryczne

Przedmiot:

Usługi elektryczne

Data zamieszczenia: 2017-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Lwówek Śląski
ul. Obrońców Pokoju 2
59 - 600 Lwówek Śląski
tel: 075 7824322
fax: 075 7824786
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lwówek Śląski
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-02-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 

 

 1. Zamawiający.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski,

ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski, zaprasza do złożenia oferty na:

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

            Usługi elektryczne świadczone na rzecz Nadleśnictwa Lwówek Śląski.

 

 1. Opis zamówienia:

 

  a) Utrzymanie w ruchu, dozór i eksploatacja słupowej stacji transformatorowej,   

      usuwanie awarii elektrycznych na obiektach szkółki leśnej w miejscowości Kolonia  

      Pietruszka 12 oraz prowadzenie nadzoru nad pracą agregatu prądotwórczego, tj.  

      wykonywanie raz w miesiącu konserwacji urządzenia wraz z jego uruchomieniem,  

      prowadzenie książki pracy i eksploatacji urządzenia. 

 

  b) Usuwanie awarii instalacji elektrycznej w obiektach administrowanych przez    

      Nadleśnictwo Lwówek Śląski, usytuowanych przy ul. Obrońców Pokoju 2 (budynek  

      biurowy, budynek socjalno-mieszkalny, budynek świetlicy), oraz prowadzenie nadzoru   

      technicznego nad pracą agregatu prądotwórczego, tj. wykonywanie raz w miesiącu  

      konserwacji urządzenia wraz z jego uruchomieniem, prowadzenie książki pracy i  

      eksploatacji urządzenia. 

 

 1. Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.

 

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert : Cena

 

Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

 

 1. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
 2. Wymagane są uprawnienia energetyczne do eksploatacji i dozoru bez ograniczeń napięcia oraz przynależność do izby inżynierów budownictwa.

 

 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

Oferta na usługi elektryczne.

    

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 10.02.2016 roku, w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski, osobiście, pocztą elektroniczną na adres lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

 

 1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie Pana Andrzeja Świderskiego, tel. (75) 782 43 22 wew. *675

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.