Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa w 2017 roku akcesoriów rozjazdowych do bieżącego utrzymania rozjazdów

Przedmiot:

Dostawa w 2017 roku akcesoriów rozjazdowych do bieżącego utrzymania rozjazdów

Data zamieszczenia: 2017-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach
ul. Zbrojna 39
08-110 Siedlce
Email: zdzislaw.traczewski@plk-sa.pl
Telefon: 25 746-30-98
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-02-10 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Dostawa w 2017 roku akcesoriów rozjazdowych do bieżącego utrzymania rozjazdów. - Zadanie Nr 1

Jednostka organizacyjna Dział gospodarki materiałowej i zamówień
RFI Nie
Termin realizacji zamówienia 45 dni od daty podpisania umowy
Miejsce realizacji zamówienia Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach - Brak danych,null
Warunki płatności 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia
Warunki gwarancji Zgodnie z WZ i Umową
Termin związania ofertą 30 dni
Opcja 20%
Opis zapytania 1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa w 2017 roku akcesoriów rozjazdowych do bieżącego utrzymania rozjazdów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z adresami oraz ilości dostaw zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia z podziałem na następujące zadanie
1) Zadanie Nr 1:
obejmuję dostawę przekładek regulacyjnych tulejek, klinów, śrub, nakrętek, wodzików ślizgowych, sworzni, wkładek izolacyjnych, sprężyn.
2) Zadanie Nr 2:
obejmuje dostawę drążków suwakowych, ściągów iglicowych, klamr, opórka zamka, cięgna.
2. Warunki przedmiotowe:
1) Dostarczone akcesoria rozjazdowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi Polskimi Norami i Normami Branżowymi oraz posiadać niezbędne aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobu. Zamawiający wymaga, aby dostarczone akcesoria rozjazdowe były nowe, dobrej jakości, wolne od wad technicznych oraz prawnych,
2) Sprężyna Df-2 musi być wykonana zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Łapek Sprężystych przytwierdzających szyny do podkładów i podrozjazdnic oraz posiadać Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu pociągów wydane przez UTK lub GIK,
3. Na potwierdzenie spełnionych nom Polskich i Branżowych Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentu „Deklaracja Zgodności” (Załącznik nr 5 do Umowy) do każdej partii dostawy akcesoriów rozjazdowych.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na okres minimum 36 miesięcy od daty wbudowania w tor jednak nie dłużej niż 48 miesięcy od daty dostawy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia zakresu zamówienia o dodatkowe dostawy akcesoriów rozjazdowych w ilości nie większej niż 20% dostawy podstawowej (minimalnej), uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego (dalej: „Prawo opcji”). Decyzję o zwiększeniu dostawy, z podaniem miejsca, ilości o jaką dostawę zostanie zwiększona oraz terminu dostawy, podejmuje Zamawiający. Prawo opcji Zamawiającego wygasa z dniem 15 grudnia 2017r.
8. Skorzystanie z prawa do zwiększenia podanych w przedmiocie zamówienia ilości podstawowych o dostawy opcjonalne jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Wynagrodzenie wypłacone przez Zamawiającego w ramach zamówienia odpowiadać będzie równowartości akcesoriów rozjazdowych rzeczywiście dostarczonych.
9. W trakcie realizacji zamówienia cena akcesoriów rozjazdowych zakupionych w ramach dostaw opcjonalnych będzie taka sama jak dla dostaw podstawowych. Przedmiotem dostawy opcjonalnej są takie same akcesoria rozjazdowe jak zakupione w ramach dostaw podstawowych.
10. Warunki płatności:
1) Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej wystawienia.
2) Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Zdawczo-Odbiorczy dostawy niezawierający żadnych uwag lub zastrzeżeń, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy.
11. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy do miejsc wskazanych w Załączniku nr 1 do Warunków Zamówienia w godzinach od 7:00 do 14:00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym na dwa dni przed planowaną dostawą.
12. Termin wykonania zamówienia:
1) w zakresie dostaw podstawowych – 45 dni od daty podpisania umowy,
2) w zakresie dostaw opcjonalnych – do dnia 15 grudnia 2017 roku.
Grupa materiałowa/usługowa Akcesoria torowe metalowe, Akcesoria rozjazdowe, Akcesoria z tworzyw sztucznych

 

Informacje szczegół‚owe
Typ rundy zapytania Otwarte
Rodzaj ofert Niewidoczne dla zamawiają…cego przed godziną… otwarcia ofert
Data i godzina rozpoczęcia 03-02-2017 11:36:18
Data i godzina składania ofert 10-02-2017 11:00:00
Data otwarcia ofert 10-02-2017 11:00:00
Możliwość skł‚adania ofert częściowych/cał‚ościowych Na całość
Dopuszczalna zmiana oferty przez dostawcę Tak
Podpis elektroniczny Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Możliwość realizacji Aukcji elektronicznej Nie
Pokaż wagi pozycji na widoku dla oferentów Nie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.