Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przeprowadzenie rocznego przeglądu instalacji gazowej w budynkach

Przedmiot:

Przeprowadzenie rocznego przeglądu instalacji gazowej w budynkach

Data zamieszczenia: 2017-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SOSNOWIEC
CENTRUM OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE POMOCY DZIECKU I RODZINIE
ul. Sucha 21
41-200 Sosnowiec

Osoba do kontaktu:
Żaneta Nowak, tel. 32 785 46 00, 603400953
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: -
Termin składania ofert: 2017-02-16 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowo-cenowe na przeprowadzenie rocznego przeglądu instalacji gazowej  w budynkach  tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku
 i Rodzinie zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku–Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U nr 74 poz. 836) ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie:
ROCZNEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ

 I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. W oferowanej cenie należy uwzględnić: cenę ryczałtową wykonanej usługi (brutto)
- przegląd instalacji w budynkach;
a) Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Opiekuńczo Wychowawczy Nr 1 ul. Piwnika Ponurego 9, 41-200 Sosnowiec- przegląd w miesiącu lutym 2017 r.
b) Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Opiekuńczo Wychowawczy Nr 2 ul. Sucha 21, 41-200 Sosnowiec- przegląd
w miesiącu lutym 2017
c) Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Opiekuńczo Wychowawczy Nr 3 ul. Szczecińska 11, 41-200 Sosnowiec- przegląd w miesiącu czerwcu 2017 r.
d) Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 4 ul. Koszalińska 51-53, 41-200 Sosnowiec- przegląd w miesiącu listopad 2017 r.
2.  Ofertę cenowa należy przedstawić do dnia 16.02.2017 r do godz. 12:00
w sekretariacie Zamawiającego.
3. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z winy Wykonawcy w czasie trwania świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.  
4. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego  z trzydniowym  wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia przeglądów.
5. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
III WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Podstawą dokonania zapłaty za wykonanie  będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę,  do której dołączone będą protokoły z wykonanego przeglądu.

2. Zapłata nastąpi w formie przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania dobrze wystawionej faktury.
3. Faktury należy wystawić na:             
Nabywca:
GMINA SOSNOWIEC
al. Zwycięstwa 20, 41 - 200 Sosnowiec
NIP  644-345-36-72
      Odbiorca:
    Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie
      ul. Sucha 21
      41-200 Sosnowiec
IV SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać:
        -  datę sporządzenia,                                                                                                                  
        -  pełną nazwę oferenta,                                                                                                                   
        -  adres lub siedzibę oferenta,                                                                                                
        -  osobę do kontaktów wraz z adresem e-mail,                                                                             
        -  podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.
2. Osoba dokonująca przeglądów powinna posiadać stosowne uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń instalacji gazowych, które należy dołączyć do oferty.
3. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 V   MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Zespół Administracyjno-Finansowy
Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie ul. Sucha 21,  41-205 Sosnowiec  w sekretariacie  lub  można wysłać drogą mailową: sekretariat@cow.org.pl
Termin składania ofert upływa 16.02.2017 r.  o godzinie 12:00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI OSOBY DO KONTAKTU

W przypadku wizji lokalnej kontakt  telefoniczny z Żanetą Nowak - 32 785 46 00 lub 603400953

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.