Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe - budowa oświetlenia w ulicy

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - budowa oświetlenia w ulicy

Data zamieszczenia: 2017-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Otwock
Prezydent Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
tel. 22 779 20 01 w. 239
tel. 22 779 20 01 w. 100
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-02-13 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:

„Wykonanie budowy oświetlenia w ul. Kuklińskiego w Otwocku.”

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

- art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2164 ze zm.).

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie budowy oświetlenia ulicznego w ul. Kuklińskiego w Otwocku zgodnie z załącznikiem graficznym.

Wykonawca winien wykonać linię kablową oświetlenia ulicznego w zakresie oznaczonym kolorem czerwonym na załączniku do projektu (plik: „Kuklińskiego_2017.pdf”).

Ponadto Wykonawca wymieni 3 oprawy oznaczone kolorem zielonym na oprawy typu LED, a oprawy z demontażu zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Miasta Otwocka.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z materiałów własnych i fabrycznie nowych.

Celem wykonania zamówienia należy zastosować materiały zgodnie z projektem, za wyjątkiem zastosowania w miejsce opraw sodowych oprawy typu LED o parametrach nie gorszych niż:

- moc oprawy – max 60W,

- temperatura barwy – 4000K,

- minimalny strumień oprawy – 6200lm,

- skuteczność świetlna oprawy >70,

- obudowa oprawy wykonana z aluminium,

- klosz z szybą hartowaną,

- optyka oprawy dostosowana dla dróg gminnych i miejskich,

- żywotność oprawy – min. 50 000h,

- gwarancja na oprawę – min 5 lat,

- możliwość montażu oprawy na wysięgniku i bezpośrednio na słupie,

- regulacja kąta pochylenia (ustawienia) oprawy.

Wykonawca zobowiązany jest również do dołączenia do niniejszej oferty projektu fotometrycznego dla zastosowanych opraw.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia : maksymalnie 90 dni.
 2. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena60% wg wzoru: najniższa/badana x60

Czas wykonania 40% wg wzoru: najkrótszy okres wyrażony w dniach/badany okres wyrażony w dniach x 40

 1. Oferta ma zawierać:
 • Kompletny, wypełniony formularz ofertowy,
 • Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2,
 • Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnych uprawnień kwalifikacyjnych Kierownika Budowy wydanych przez uprawnioną komisję,
 • Projekt fotometryczny dla zastosowanych opraw.

Oferta niespełniająca warunków wymienionych w pkt. a) – d) nie zostanie poddana procesowi punktacji.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
 • W cenę należy wliczyć:
 • wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

Cena ryczałtowa podana przez zleceniobiorcę za usługi świadczone zgodnie z załącznikiem jest ceną obowiązującą przez okres ważności umowy.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
 • Ofertę cenową należy złożyć do dnia 13.02.2017r. do godziny 09.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 , Biuro Obsługi Mieszkańca budynek B p.1

 • Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
  • ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Wykonanie budowy oświetlenia w ul. Kuklińskiego w Otwocku

 • ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 • czas wykonania wyrażony w dniach cyfrowo i słownie,
 • oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
 • Oferta cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie poddanym powyżej zostanie zniszczona.
 • Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę cenową przed terminem upływu jej składania.
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Grzegorz Lesicki

tel. 22 779 20 01 w. 239

Anna Gut

tel. 22 779 20 01 w. 100

inwestycje@otwock.pl

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.