Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa chodnika

Przedmiot:

Budowa chodnika

Data zamieszczenia: 2017-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU
ul.Wilczak 17
61-623 Poznań
telefon: 61 647-72-00
fax: 61 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-02-14 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ogłasza:
Budowa chodnika po zachodniej stronie ul. Perzyckiej na odcinku od przystanku autobusowego (Perzycka 24) do ul. Ławica w Poznaniu
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział Budowy i Utrzymania Dróg, ul. Wilczak 17, Janusz Jankiewicz tel. 61 64 77 554, 696 402 172,
jjankiewicz@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
   
Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 (projekt, STWiORB) do niniejszego ogłoszenia.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Wykonawca składa: formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o załącznik nr 3 oraz wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie 2015-2016 (co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej lub płyt betonowych o wartości nie mniejszej niż 50.000 PLN netto każda) i dokumenty potwierdzające, że wykonane zostały w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: TBU.222.0001.G.2017
Oferty należy złożyć w/u:  
Termin składania ofert: 2017-02-14 15:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2017-02-16 12:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2017-02-16 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2017-02-14 15:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.