Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej wody użytkowej

Data zamieszczenia: 2017-02-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
tel. 71 766 03 73
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-02-15 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

zapytanie ofertowe w sprawie wykonania stałego serwisu ;

urządzeń do uzdatniania ciepłej wody użytkowej,

 

Zakres obejmujen/w urządzenia;

 

1).  GENERATORY DWUTLENKU CHLORU ;

Typu OXCL-02. qmax.=10,0 m3/hEuroClean- 2 szt.

2). UZDATNIANIEdo uzdatniania CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

EuroClean typu KEUV-TV 02- 1 szt.

z wymianą podstawowych elementów eksploatacyjnych wynikających z czasów okresu użytkowania zgodnie z zaleceniami  DTR urządzeń.

Miejsce instalacji , lokalizacja:węzeł W I oraz WIIw kompleksie  4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  SPZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu;

Produkcja; rok montażu;

EuroClean Polska Sp. z o.o.; 2009r. do 2013r.

Terminrealizacjiusługi:-wykonanieserwisówod marca2017do marca 2018roku.

Liczbaplanowanychserwisów w roku ;

dla Generatora Dwutlenku Chloru Typu OXCL-01 - 6 serwisów

oraz  dla urządzenia do cwu. TypuKEUV-TV02 - 4 serwisy

3)Kalkulacja ceny serwisowania poszczególnych urządzeń winna obejmować ;

3.1. dla  Generatorów OXCL-01-2szt.

 • - standardowe procesy serwisowe, wynikające z instrukcji serwisowej Generatora określające poprawność i funkcjonalność urządzenia ;
 • - uzupełnienie odczynników chemicznych tj; kwasu solnego( HCL-7%) orazchlorynu sodu(NaClO2-12,5%) do stanu max,
 • - sprawdzenie zaworów elektromagnetycznych, odpowietrzenia i pracy pomp OXCL,
 • - sprawdzenie systemu wentylacji, przekaźnika EASY, oprogramowania,
 • - wymiana filtra wody zasilającej,(cena materiału w usłudze),
 • - czyszczenie urządzenia ,
 • - sprawdzenie systemu produkcji i dozowania CLO2
 • - kalibracja i pomiar stężenia pozostałego dwutlenku chloru w wodzie metodą kolorymetryczną( w razie potrzeby dodatkowo wykonanie kalibracji pomp dozujących odczynniki chemiczne), sprawdzenie stopnia zmieszania NaCLO2; HCL; CLO2; sprawdzenie stanu wodomierza; Stanu NaClO2; Stanu HCL;

3.2 Zakres Serwisu  urządzenia do uzdatniania cwu Typu KEUV-TV 02 należy ;

Czynności serwisowe wynikające z czasów okresu eksploatacji;

 • - Sprawdzenie i czyszczenie systemu elektrodowego,
 • - Sprawdzenie i czyszczenie elektrolizera, zaworu odpowietrzającego,
 • - Sprawdzenie i czyszczenie manometrów, zaworów elektromagnetycznych ,
 • - Wymiana części zamiennych (robocizna),
 • - Sprawdzenie zmiana nastaw pracy urządzenia
 • Po serwisie odczyty parametrów pracy OXCL oraz KEUV-TV 02 i porównanie z parametrami normatywnymi,
 • Sprawdzenie poprawności procesu produkcji dwutlenku chloru potwierdzone w „Protokole Serwisowym”

4) Badanie wody; -doraźne ,przy każdym serwisie;-pobranie próbek  i dokonanie pomiaru  stężenia pozostałego dwutlenku chloru w wodziemetodą przybliżoną, we wskazanych 3 punktach;  analiza  wyników, zapisywane  pomiarów w protokole serwisowym.

4.1) 1 razy w roku- pobranie próbek  i dokonanie pomiaru stężenia pozostałego związków chlorynów i chloranóww wodziemetodą laboratoryjną, we wskazanych 5 punktach,  określenie  wyników i zapisywane tych pomiarów w protokole serwisowym.

 5) Naprawy awaryjne;

 • Naprawy awaryjne, związane z nieprawidłowym działaniem Generatora stwierdzone przez obsługę SUW a wykraczające ponad planowane tj;6 przyjazdów orazwymianęczęści  zamiennych , należy wycenić jako dodatkową usługę odpłatną;
 • Dla  urządzenia do uzdatniania cwu.  w ofercie należy podać wycenę  wymiany podstawowych elementów eksploatacyjnych z odbiorem cz. zużytych.

Uwaga;należy podać stawkę rozliczeniową (Rg) lub stałą ryczałtową dla 1-ej interwencji wynikającą z kalkulacji 1 serwisu- awaryjnego oraz rozliczenie wbudowanych części zamiennych; materiałów,które zostaną wymienione i wyszczególnione po zatwierdzeniu przez Zamawiającego w protokole serwisu –(na  podstawie faktury zakupu lub ogólnych cenników „SEKOCENBUDU” 2017).

6.WarunkiOgólne;

6.1.Wykonawca zobowiązanyjestdo obsługi w/w urządzeń zgodnie z przekazanymi  serwisowymi  instrukcjami eksploatacji oraz do  stosowania chemikaliów przy produkcji dwutlenku  chloru w urządzeniu EuroClean OXCL oraz KEUV-TV 02;

 zapewniając parametry zgodne z „Kartą   Charakterystyki” tj; chloryn sodu12,5% ;  oraz kwasu solnego 7%.przy obecnej produkcji 0,6 ml roztworu dwutlenku chloru o stężeniu 2-4g/l co zapewnia  utrzymanie w1 litrze w momencie dozowania 0,48-0,58 mgClO2.

Roczne zapotrzebowanie chemii wynosi około:

- chloryn sodu (NaClO2-12,5% ) ;-480  dm3

- kwas solny(HCL  7%);.-290 kg;

6.2 podstawa przyjęcia zadaniai określenie płatności :

„Protokół  serwisowy”- potwierdzający odbiór robót przez osobę funkcyjną,

7. Parametry jakie należy podać w ofercie:

- cenę netto i cenę brutto rocznej usługi serwisowej wraz z wyżej wymienianymi 

  materiałami   eksploatacyjnymi (filtry + chemia);

- stawkę ryczałtowa lub roboczo-godzinę (Rg)  dla usługi serwisowej awaryjnej 

  naprawy powyżej 6-stej;

- max. czas reakcji od zgłoszenia do  wykonania naprawy awaryjnej, przy zachowaniu  

jakości wykonanych  napraw.

- oświadczenie o niewykluczeniu np.; UZMP;

- oświadczenie o stosowaniu materiałów  i odczynników chemicznych dopuszczonych do

eksploatacji na rynku polskim zgodnie z EU(przy podpisaniu umowy),

Uwaga:-do oferty proszę załączyć wykaz referencje z ostatnich 2 lat obejmujących w/w temat lub z podobnych zadań.  

Prosimy o udzielenie odpowiedzi w terminie do dnia 15.02.2017 r. do godz. 14:00

e-mail: logistyka@4wsk.pl">logistyka@4wsk.pl; lub złożyć w sekretariacie Logistyki (bud 44).

Dodatkowych informacji udzieli SRiET 4 WSKzP SP ZOZ,

Andrzej Lech tel. 261-660-640

Roman Domański 261-660-642

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.