Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zakup kruszywa: KLINIEC 4-31,5 BAZALT - 650,00 tona, TŁUCZEŃ BAZALTOWY 31,5/63 - 1 000,00...

Przedmiot:

Zakup kruszywa: KLINIEC 4-31,5 BAZALT - 650,00 tona, TŁUCZEŃ BAZALTOWY 31,5/63 - 1 000,00 tona...

Data zamieszczenia: 2017-02-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Górników Turowa 1
59-920 Bogatynia 3
Telefon: 75 77 35 016
Faks: 75 77 35 034
E-mail: malgorzata.jablonska@gkpge.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-02-16 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup kruszywa dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
Numer postępowania GEK/PMR-KWT/01500/2017
Opis zamówienia KLINIEC 4-31,5 BAZALT - 650,00 tona
TŁUCZEŃ BAZALTOWY 31,5/63 - 1 000,00 tona
KAMIEŃ OTOCZAK 15-25MM - 2 700,00 tona
PIASEK GRUBY 0,5-2,0MM - 510,00 tona
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia Dostawy
Okres związania ofertą
przez okres 60 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny ich spełniania oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełniania tych warunków określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Informacje o wadium Wadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Zakup kruszywa dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert Awaryjny zakup kruszywa dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofert PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Sekcja Realizacji Zakupów przy KWT (budynek "BHP", II p., pokój 201), ul. Górników Turowa 1, 59-920 Bogatynia 3.
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2017-02-16 12:00
Miejsce realizacji zamówienia Określono w SIWZ
Termin wykonania zamówienia Określono w SIWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji Oznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_w.png" title="Oznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZ W załączeniu do niniejszego ogłoszenia
Dni pobrania SIWZ
od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ ----
Opłata za SIWZ 0,00
Uwagi Informacja z dn. 09.02.2017r.
Organizator postępowania uprzejmie informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ polegającej na podziale zamówienia na części w formularzu ofertowym i projekcie umowy, oraz zmianie warunków udziału w postępowaniu (wartości zrealizowanych należycie dostaw).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian
1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji. Adres strony internetowej, na której prowadzona będzie aukcja oraz inne informacje z tym związane zawarto w SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz postanowień SIWZ, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn. Jeżeli zamawiający dokona zmiany ogłoszenia bądź SIWZ, będzie to dla wykonawców wiążące.
3. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury – Zakupy w PGE GiEK S.A. i Kodeksu cywilnego.
4. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
5. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów PGE GiEK S.A.
Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.