Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE HYDROFORNI KONTENEROWEJ WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNEJ...

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE HYDROFORNI KONTENEROWEJ WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI

Data zamieszczenia: 2017-02-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lubomia
44-360 Lubomia
ul. Szkolna 1
tel. (032) 451 66 14
451 61 28 wew. 25
e-mail: lubomia@lubomia.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Lubomia
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-02-16 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)

 

I.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lubomia 44-360 ul. Szkolna 1

tel. (032) 451 66 14    451 61 28 wew. 25

e-mail: lubomia@lubomia.pl

 

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zaproszenie do złożenia oferty na: WYKONANIE HYDROFORNI KONTENEROWEJ WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI I UZYSKANIA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 a zakres terenowy załącznik nr 4.

1.Termin realizacji zamówienia: do 15.10.2017 r.

2.Istotne postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy - załącznik nr 5.

 

III.DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY

1.Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącym załącznik nr 1.

2.Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

3.Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Lubomia ul. Szkolna 1 44-360 Lubomia - sekretariat

- za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Gmina Lubomia ul. Szkolna 1 44-360 Lubomia - sekretariat

w terminie: nie później niż do dnia  16.02.2017 r. do godz. 14.00.

 

 IV.KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena ofertowa                                            – 90 pkt

b) termin wykonania całości dokumentacji    -  10 pkt

2.Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:

ad. a) cena ofertowa - wg następującego wzoru:

N

I P =   -----   x  A

B

gdzie poszczególne litery oznaczają:

I P – ilość punktów,

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

A – waga danego kryterium wyrażona w punktach  - 90 pkt.

ad. b) termin realizacji przedmiotu zamówienia

Maksymalny termin realizacji zamówienia do 15.10.2017 r.

- za wykonanie w terminie do 15.10.2017 r – 0 pkt.

- za wykonanie w terminie do 30.09.2017 r – 5 pkt.

- za wykonanie w terminie do 15.09.2017 r – 10 pkt.

3.Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

V. ZAWARTOŚĆ  OFERTY

a) wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1)

b) aktualny odpis z właściwego rejestru

c) wykaz wykonanych robót (zał. nr 2) -wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat minimum 1 hydroforni           o wartości min.60 000 zł  wraz z dokumentami potwierdzającymi ich  wykonanie.

Jednocześnie informuję, że Gmina zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia powyższego zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.