Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Termomodernizacja elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Termomodernizacja elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2017-02-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
pl. Warszawski 10
41-800 Zabrze

Osoba do kontaktu:
Zbigniew Borkowiec, tel. (32) 271-18-82, 668 891 611
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: -
Termin składania ofert: 2017-02-16 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Termomodernizacja elewacji budynku przy ul. Kupca 9 w Zabrzu,
wg dokumentacji Zamawiającego.
Projekt budowlany wraz z przedmiarem robót do odbioru w siedzibie Zamawiającego
tj. Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o w Zabrzu pl. Warszawski 10 – pokój 209.
Koszt dokumentacji 30 zł ( kasa czynna w godz. od 9.00 – 13.00 )
Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym
zakresie, jak również będą ponosić koszty z tym związane (jeżeli dotyczy).
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
W niniejszym konkursie ofert wykonawcy przedstawią wraz z ofertą szczegółowy
kosztorys-(y) ofertowy-(e) i opisy technologii wykonania robót.
Termin realizacji zamówienia: 2017r.
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB I tel. (32) 271-18-82
Zbigniew Borkowiec – Inspektor Nadzoru REB I (kom. 668 891 611)
w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)
Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 209
Termin składania ofert upływa dnia 16.02.2017r. - godz. 8:00
Koperta powinna być oznaczona :
KONKURS OFERT
ZBM-TBS Sp. z o.o. 033/2017- REB I Nr 10/2017
Termomodernizacja elewacji budynku przy ul. Kupca 9 w Zabrzu.
Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia
netto i brutto, gwarancja, termin wykonania zamówienia na Załączniku Nr 1 wraz z
Załącznikiem Nr 2.
2. Szczegółowy kosztorys ofertowy.
3. Do oferty prosimy dołączyć świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (atesty, aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów
oraz nazwę producenta.
UWAGA !
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z
wybranymi Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu
Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie
żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże
przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.