Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Uzupełnienie ubytków materiałem kamiennym i pospółką wraz z profilowaniem dróg...

Przedmiot:

Uzupełnienie ubytków materiałem kamiennym i pospółką wraz z profilowaniem dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej

Data zamieszczenia: 2017-02-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice
tel. 41 273 02 20, fax: 41 273 02 28
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Starachowice
Wadium: -
Termin składania ofert: 2017-02-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach zaprasza do złożenia oferty na:

„Uzupełnienie ubytków materiałem kamiennym i pospółką wraz z profilowaniem dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej.”

1. Przedmiot zamówienia  

 1.1. Zamówienie obejmuje

       a. uzupełnienie ubytków  materiałem kamiennym frakcji  0-63 mm(tłuczniem) – 30 m3
       b. uzupełnienie ubytków  materiałem kamiennym frakcji  0-31,5 mm(tłuczniem)
           – 100 m3
       c. uzupełnienie ubytków pospółką – 100 m3
       d. profilowanie nawierzchni dróg gruntowych za pomocą równiarki z nadaniem spadków
          poprzecznych  z zagęszczeniem walcem wibracyjnym – 14 800 m2.

 1.2.   Szczegółowy opis robót zawierają  szczegółowe specyfikacje techniczne – zał. nr 4

 1.3. Wykaz dróg przewidzianych do remontu zawiera zał. nr 3 do niniejszej
          specyfikacji.

1.4. Minimalna ilość realizacji zamówienia – 80 % ilości przewidywanej. Realizacja
         pozostałej ilości remontów może być zlecona w mniejszej ilości lub nie być
         zrealizowana.

2. Termin wykonania.

 2.1.   Zakończenie realizacji całości zamówienia – 30 listopada  2017 r.

    a. 80% przedmiotu zamówienia (remontu podstawowego) - należy wykonać do  
         19 maja  2017r.

b. pozostałą część  - do  30 listopada 2017r.  – sukcesywnie według potrzeb na zlecenie Zamawiającego.

2.2. Przed rozpoczęciem realizacji robót (remont podstawowy) Zamawiający przekaże plac
       budowy.
 
2.3. Wykonawca rozpocznie realizację robót  w ciągu 3 dni od dnia przekazania  placu
        budowy. Zamawiający przekaże plac budowy do 10 kwietnia 2017 r.

2.4. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających
        wykonanie zamówienia zgodnie ze SST  Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu  
       określonego w pkt. 2.1 a.


3    Przygotowanie oferty

3. 1. Cenę oferty należy podać w ‘Formularzu  oferty  „   tj: zał. nr 1
 
3.2. Cenę należy wyliczyć w „Formularzu obliczenia ceny” – zał. nr 2

3.3.  Ofertę należy podpisać zgodnie   z zasadami   reprezentacji wskazanymi we właściwym
         rejestrze KRS, a  w przypadku przedsię­biorcy, zgodnie z zasadami  reprezentacji
         wskazanymi we właści­wym rejestrze ( np. w ewidencji działalności   gospodarczej)
         lub  innym dokumencie.

3.4. Jeżeli osoba/osoby  podpisująca ofertę działa na podstawie  pełnomocnictwa,
         to pełnomocnictwo  musi w swej treści   jednoznacznie określać zasady umocowania
         podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
         Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty i musi być złożone  w oryginale lub
         kopii poświadczonej  zgodność  z oryginałem  (kopia powinna być  poświadczona  
          notarialnie).  

3.5. Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji
         i informacji  o działalności  gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
         rejestru lub ewidencji.

3.6. Zamawiający wymaga , aby Wykonawca posiadał na czas realizacji zamówienia równiarkę – 1 jednostka.

4 .  Termin składania ofert  
 
   Oferty należy składać w terminie do dnia  16 lutego  2017.
     w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych  
                       Ul. Ostrowiecka 15
                       27-200 Starachowice

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.