Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W WYBRANYCH LOKALACH KOMUNALNYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM NIEZBĘDNEJ...

Przedmiot:

ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W WYBRANYCH LOKALACH KOMUNALNYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI dla TBS

Data zamieszczenia: 2017-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn
ul. Romualda Traugutta 27
tel. (89) 752 28 60, (89) 752 49 37
biuro@tbs.ketrzyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-14 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

 

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn – zaprasza do składania ofert na wykonanie 5 zadań pn.:

ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W WYBRANYCH LOKALACH KOMUNALNYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Rzuty mieszkań (inwentaryzacja uproszczona) niezbędne do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można uzyskać w Dziale Administracyjno- Technicznym Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27 (parter, pok. nr 3 po uiszczeniu opłaty za specyfikacje w kwocie 50,00 zł netto plus VAT 23% w kasie Spółki)  

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1.  opracowanie projektu budowlanego instalacji c.o. lokalnego z zastosowaniem kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania - wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami,
 2. opracowanie projektu budowlanego instalacji c.o. lokalnego z zastosowaniem kotła elektrycznego - wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami,
 3. wykonanie nowej instalacji c.o., instalacji c.w.u., instalacji gazowej - zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
 4. rozbiórka pieców kaflowych w lokalu oraz naprawa wszelkich uszkodzeń spowodowanych prowadzonymi robotami, tj. naprawą podłóg, ścian, wypełnieniem ewentualnych otworów w ścianach, naprawą uszkodzeń w częściach wspólnych itp.
 5. do złożonej oferty należy doliczyć koszty związane z opłatą za przerwę w dostawie gazu do lokalu,
 6. oczekiwany okres gwarancji: 3 lata

 

 1. Opis zadań:

Zadanie 1:

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu przy ul. Kopernika 10/2 w Kętrzynie na c.o. lokalne gazowe zgodnie z opisem w pkt 1.

 

Zadanie 2:

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu przy ul. Traugutta 23/1 w Kętrzynie na c.o. lokalne gazowe zgodnie z opisem w pkt 1.

 

Zadanie 3:

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu przy ul. Sikorskiego 43/6a w Kętrzynie na c.o. lokalne elektryczne zgodnie z opisem w pkt 2.

 

Zadanie 4:

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu przy ul. Asnyka 6/9 w Kętrzynie na c.o. lokalne gazowe zgodnie z opisem bez  pkt 1( dokumentacja opracowana uzyskane pozwolenie na budowę).

 

Zadanie 5:

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu przy ul. Samulowskiego 1/9 w Kętrzynie na c.o. lokalne gazowe zgodnie z opisem w pkt 1.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,
 3. oświadczenie o wykonywanych robotach w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , w tym okresie, co najmniej 2 zadania obejmujące roboty o zakresie złożoności podobnej do niniejszego zamówienia,
 4. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
 5. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG,
 6. wyceniony kosztorys ofertowy – uproszczony,
 7. parafowany i zaakceptowany wzór umowy.

Uwaga!
Oferty należy składać odrębnie na każde zadanie.

Kryterium wyboru oferenta: najniższa cena 100%

Termin wykonania zadania: do 30 września 2017 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 14 lipiec 2017 roku do godziny 13:00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W WYBRANYCH LOKALACH KOMUNALNYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – Nie otwierać przed 14-07-2017 r. godz. 13:00”.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.