Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont w budynku świetlicy (1)

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont w budynku świetlicy (1)

Data zamieszczenia: 2017-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nur
ul. Drohiczyńska 2
07-322 Nur
tel. 86 2779905
Faks: 86 2779901
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ołtarze Gołacze
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-10 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) określonego w art. 4 pkt. 8.

 

Gmina Nur zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na:

Remont w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ołtarze Gołacze.

 

 1. I.       Dane Zamawiającego:

Gmina Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322Nur

tel. 86 2779905, Faks: 86 2779901

 1. II.      Opis przedmiotu zamówienia:

Gmina Nur zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na remont polegający na wykonaniu wentylacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ołtarze Gołacze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót – zał. nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. III.    Termin realizacji zamówienia: w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.
 2. IV.    Okres gwarancji: Wykonawcy zobowiązani są do udzielenia pisemnej gwarancji min. 36 m-cy na wykonane roboty budowlane.
 3. V.     Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy
  w ciągu 30 dni od złożenia faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy podane na wystawionych fakturach.
 4. VI.    Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 10 lipca 2017 r. do godz.12:00.

 1. VII.  Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1 do niniejszego zapytania). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty
w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe- Ołtarze Gołacze”.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pok. 17 (Sekretariat), pocztą, pocztą elektroniczną na adres promocja@gminanur.pl lub faksem pod nr 862779901.

UWAGA! Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót – zał. nr 2

VIII. Kryteria oceny oferty: cena – 100%. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą cenę zostanie podpisana umowa.

 1. IX.    Opis sposobu obliczenia ceny
 2. Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jest ceną kosztorysową.
  1. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, tj. cena netto, podatek VAT, cena brutto liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania z zachowaniem ilości robót i opisów pozycji.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.