Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zakup i dostawa materiałów budowlanych do konserwacji bieżącej

Przedmiot:

Zakup i dostawa materiałów budowlanych do konserwacji bieżącej

Data zamieszczenia: 2017-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy
w Drawsku Pomorskim
ul. Główna 1
78-513 OLESZNO
tel. 261 474 199
tel. 261 474 572
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Drawsko Pomorskie
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-10 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY:

 

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa materiałów budowlanych do konserwacji bieżącej dla 16. WOG w Drawsku Pomorskim
 2. Oferta cenowa powinna obejmować:
 3. Termin i miejsce realizacji zamówienia: maksymalnie 21 dni od daty podpisania umowy, materiały należy dostarczyć do poszczególnych Grup Zabezpieczenia
 4. Termin dostarczenia/przesłania oferty cenowej: do dnia 10.07.2017r. do godz. 1000. Po tym terminie oferty Wykonawców nie będą uwzględniane przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 5. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert.

Kryterium cena – maksymalnie 100% kryterium 60pkt

       oferta o najniższej cenie / wartość  oferty  rozpatrywanej  x 60% x100                                             

      Kryterium termin realizacji maksymalnie 100% kryterium 40pkt

 

21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  =     0 pkt

17 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  =   20 pkt

14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  =    40 pkt;

 1. Ofertę proszę dostarczyć na załączniku nr 1 – „Formularz ofertowy” i załączniku nr 2 „formularzu cenowym” na nr fax: 261474 571 lub e-mail: filipowicz@ron.mil.pl">v.filipowicz@ron.mil.pl, operatorem pocztowym lub  dostarczyć osobiście na adres Zamawiającego:

16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w  Drawsku Pomorskim

ul. Główna 1, 78 – 513 OLESZNO

z dopiskiem: Oferta dot. postępowania bezprzetargowego na:

Zakup i dostawa materiałów budowlanych do konserwacji bieżącej

dla 16. WOG w Drawsku Pomorskim

Znak postępowania 684/2017

Oferty składane osobiście przez Wykonawcę lub w jego imieniu będzie przyjmowała osoba upoważniona, zatrudniona w Pionie Ochrony Informacji Niejawnych w budynku biura przepustek w godzinach urzędowania Zamawiającego.

- od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 - 1400

- w piątki w godzinach 800 – 1200.

Fakt złożenia oferty zostanie pisemnie potwierdzony przez ww. pracownika

Po godzinach urzędowania  Biuro Przepustek nie jest miejscem składania ofert.

Oferty składane elektroniczne lub fax wymagają pisemnego potwierdzenia ze strony Zamawiającego o przyjęciu oferty, (nie zawsze fakt wyświetlonego potwierdzenia o odbiorze wiadomości jest potwierdzeniem wysłania jej na właściwy adres) – powyższe leży w interesie Wykonawcy

 

 1. Termin płatności: 30 dni od dostarczenia FV do siedziby Zamawiającego
 2. W razie wątpliwości, proszę o kontakt:
 1. w sprawach technicznych realizacji przedmiotu zamówienia:
 • p. Dariusz MIERZWIŃSKI pod nr tel. 261 474 199
 1. w sprawach proceduralnych:
 • p. Violetta FILIPOWICZ tel. 261 474 572

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.

9. Do oferty należy dołączyć: Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG).

10. Zamawiający informuje, że jest to postępowanie do 30 000,00euro, oferty które będą przewyższały wartość 125 247,00zł netto (154 053,81zł brutto) nie będą rozpatrywane.

11. W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017r., poz. 459 ze zm.)

12. Do Wykonawcy którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przesłanie zostanie zamówienie, po jego potwierdzeniu, z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.