Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe - wykonanie nawierzchni parkingu

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - wykonanie nawierzchni parkingu

Data zamieszczenia: 2017-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Tomicach
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
tel./fax: (33) 823 35 98
gmina@tomice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Woźniki
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-11 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

RRG.7021.53.2017.MP

            

W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Gmina Tomice zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie „Wykonanie nawierzchni parkingu obok kościoła w miejscowości Woźniki”

 

- Zakres zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni parkingu obok kościoła w miejscowości Woźniki z kostki brukowej wraz z wykonaniem podbudowy oraz osadzeniem obrzeży betonowych.

Szczegółowy zakres zadania zawiera przedmiar robót, który stanowi integralny załącznik do niniejszego zaproszenia ofertowego.

 

- Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający ustala termin wykonania zadania do dnia 10 sierpnia 2017 r.

 

- Kryterium oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

 

- Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach, osobiście, kurierem lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice w terminie do dnia 11 lipca 2017 r. do godz. 12.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferta otrzymana po upływie terminu składania ofert nie będzie rozpatrywana. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę podając cenę netto i brutto oferty.

 

- Kontakt z Zamawiającym:

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Tomasz Kręcioch tel. 33 823 35 98 wew. 15 i Mateusz Pytel tel. 33 823 35 98 wew. 21.

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeżeli Wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

 

- Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.