Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe obejmujące zakup i montaż bramy segmentowej

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe obejmujące zakup i montaż bramy segmentowej

Data zamieszczenia: 2017-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Wirażowa 35
02-158 Warszawa
tel. 725 831 178
e-mail: j.schwarz@lsas.aero
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-14 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty obejmującej zakup i montaż bramy segmentowej Brama zostanie zainstalowana na terenie magazynu Terminala Cargo, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Wirażowej 35, 02-158 Warszawa.

1. Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Wirażowa 35
02-158 Warszawa
NIP: 522-29-49-523

2. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na zakupie i montażu bramy segmentowej (o wymiarach ~6000 x 4000 mm szer./wys.) wraz z wbudowanymi drzwiami bez progowymi o szer. 900 mm
Cena zakupu będzie zawierała koszt zakupu i montażu opisanych urządzeń.

3. Szczegółowy opis zapytania ofertowego:

Zapytanie dotyczy zakupu 1 sztuki bramy segmentowej. Lokalizacja umiejscowienia bramy podano w załączniku 1. Cena zakupu będzie zawierała koszt zakupu i montażu bramy.
Sprawdzenie funkcji elektrycznych: ruch bramy, urządzenia zabezpieczające, funkcje mechaniczne,
Sporządzenie protokołu montażu wraz z dostarczeniem gwarancji.

Wszystkie elementy w ofercie muszą być wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami europejskimi.

4. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

Rozpoczęcie robót powinno nastąpić najpóźniej 6 tygodnie od złożenia zamówienia. Termin złożenia ww. protokołu z montażu nie później niż 3 dni od daty zakończenia prac.

5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferent powinien przedstawić:

Wypełniony formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dotyczące gotowości na wykonywanie prac związanych z postępowaniem (załącznik 3).
Wypełnione oświadczenie wykonawcy dotyczące gotowości na wykonywanie prac (załącznik 4).
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
Wykaz robót wraz z referencjami dla robót o podobnym profilu od poprzednich inwestorów z ostatnich dwóch lat.
Projekt wstępny umowy na wykonanie przez oferenta czynności objętych postępowaniem, ze wskazaniem terminów płatności za wykonane prace.
Harmonogram realizacji projektu.
Specyfikację techniczną proponowanych urządzeń.

Uwaga! – Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną budynku Terminala CARGO.

Terminy wizji lokalnych:

10.07.2017, g.12:00

Oferenci powinni zgłosić gotowość do przeprowadzenia wizji lokalnej na jeden z podanych terminów na adres: j.schwarz@lsas.aero (nie później niż 1 dzień przed datą planowanej wizji)

6 . Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki – na II piętrze w budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie lub pocztą na adres: Sekretariat LS Airport Services S.A. ul. Wirażowa 35 02-158 Warszawa Budynek Terminala Cargo, Pok. nr 326 z dopiskiem „brama segmentowa ” w terminie do dnia 14.07.2017r. do godz. 14:00.

7. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Osoba do kontaktu w kwestiach technicznych i handlowych
Jerzy Schwarz – tel. 725 831 178
e-mail: j.schwarz@lsas.aero

Informujemy, że:
1. zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty;
2. postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru wykonawcy, zaś wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.