Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie remontu ogrodzenia

Przedmiot:

Wykonanie remontu ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2017-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W OPOLU
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole
tel. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE


„Wykonanie remontu ogrodzenia Obwodu Drogowego w Brzegu ul. Grobli 12b”
Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym należy przesyłać na adres:
e-mail atromsa@gddkia.gov.pl faksem nr 0 77/ 469-12-55, lub złożyć osobiście w
sekretariacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu Rejonu w
Opolu, ul. Krzanowicka 66, 45-920 Opole pokój nr 3 (sekretariat) do dnia 12.07.2017 r
do godz. 1000
Osoba prowadząca sprawę: Arkadiusz Tromsa, tel. 077/ 469-14-49 wew. 141
(imię i nazwisko, tel.)
Termin realizacji zamówienia3:
30 dni od daty podpisania umowy.
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał
swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.
Inne dane4:
1. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Opisie
Technicznym oraz w Specyfikacjach Technicznych,
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować
będzie wyłącznie kryterium ceny.
- cena oferty „C” – 100 %
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto
3. Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.
4. Do oferty należy załączyć wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy.
5. Z zamawiającym, który zostanie wybrany na podstawie kryterium ceny i spełni
wszelkie warunki, zostanie podpisana umowa.
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.
759, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do dnia
12.07.2017 r. do godz. 1000
3 Np. 14 dni od dnia złożenia pisemnego (e-mailem) zamówienia przez Zamawiającego albo 14 dni od podpisania umowy.
4 Wskazać w szczególności kryteria oceny ofert, opis tych kryteriów oraz ich wagi, a także wymagania co do zakresu usług, dostaw, robót budowlanych które powinna obejmować oferowana przez Wykonawcę cena.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.