Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont pomieszczeń szatni

Przedmiot:

Remont pomieszczeń szatni

Data zamieszczenia: 2017-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefon: (032) 295 67 00
Fax: (032) 262 50 32
E-Mail: um@dabrowa-gornicza.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Z A P R O S Z E N I E

 

 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na realizację zadania pn:

 

„Szkoła Podstawowa nr 8 – remont pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej”.

 

Zamówienie jest realizowane na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:  Michał Gad tel. (32) 295-67-96 pok. 315.

 

W przypadku zainteresowania realizacją zadania, prosimy o złożenie oferty. Kompletna oferta powinna zawierać: 

 • wypełniony i podpisany druk „OFERTA”,
 • kosztorys ofertowy wykonany zgodnie z załączonym przedmiarem robót,
 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię odpisu z KRS,
 • kserokopię referencji potwierdzających należyte wykonanie realizowanych dotychczas zadań remontowych - potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. /max. 1 szt./. Referencje powinny potwierdzać wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie min. 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto, obejmującej prace w zakresie robót budowlanych i elektrycznych.

 

Zamawiający wyjaśnia, iż wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty, ponosi  Wykonawca i nie podlegają one zwrotowi przez Zamawiającego nawet w przypadku rezygnacji z realizacji zadania.


Zamawiający informuje, iż do realizacji robót, zostanie wybrany ten oferent, którzy zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie zadania.  Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w terminie związania ofertą.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 17.07.2017 roku w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 13 w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej według wzoru:

 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej                                                           Nazwa i adres Wykonawcy

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Graniczna 21

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

                                       

Oferta w postępowaniu na zadanie pn.:

„Szkoła Podstawowa nr 8 – remont pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej”.

Nie otwierać przed dniem: 17.07.2017 r.

 

Informacja cenowa z otwarcia ofert i wyboru Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie BIP Dąbrowa Górnicza folder „Zamówienia Publiczne”.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.