Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku biurowo-usługowo-handlowego

Przedmiot:

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku biurowo-usługowo-handlowego

Data zamieszczenia: 2017-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 60
40-301 Katowice
Email: leszek.konopelski@tauron-cieplo.pl
Telefon: 32 7358283
Województwo: śląskie
Miasto: Zawiercie
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-17 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku biurowo-usługowo-handlowego zlokalizowanego przy ul. Leśna/Sienkiewicza w Zawierciu.
Numer zapytania 2017/TC/TC/02317/L/E

 

Informacje szczegółowe
Opis zapytania Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku biurowo-usługowo-handlowego zlokalizowanego przy ul. Leśna/Sienkiewicza w Zawierciu” według załączonej specyfikacji.
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet.

Warunki postępowania:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony jest w umowie.
2. Termin składania ofert podany jest przez platformę Marketplanet.
3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia, opis zakresu robót, wymagania wobec Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów umowy.

5. Celem opracowania prawidłowej oferty można przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zadania w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
Przybycie na wizję należy zgłosić Panu Paweł Pałęga, tel. 606481901;326721830124, e-mail: pawel.palega@tauron-cieplo.pl

6. Oferent zobowiązany jest uwzględnić wszystkie okoliczności cenotwórcze dotyczące przedmiotu zadania i zawrzeć je w cenie netto.
7. Oferent powinien załączyć do oferty m.in. skan następujących dokumentów:
a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 SWZ,
b. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy – załącznik nr 1a SWZ.
c. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu - załączniki nr 2 SWZ,
d. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 SWZ,
e. Oświadczenie o konkurencyjności – załącznik nr 4 SWZ,
f. Oświadczenie w formie wykazu prac wraz z referencjami – załącznik nr 5 SWZ,
g. Oświadczenie o dysponowaniu pracownikami (wykaz osób) – załącznik nr 6 SWZ
h. Aktualny KRS lub wypis z CEIDG, Pełnomocnictwa.
8. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie lub w formie elektronicznej o wyjaśnienie zgodnie z SWZ. Pytania należy kierować na adres e-mail określony w SWZ.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.
11. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Oferentów są:
- w zakresie spraw technicznych i wizji lokalnej –
Pan Paweł Pałęga, tel. 606481901;326721830124, e-mail: pawel.palega@tauron-cieplo.pl
- w zakresie organizacji postępowania –
Pan Leszek Konopelski - tel. 32 7358283, e-mail: leszek.konopelski@tauron-cieplo.pl

Uwaga: prosimy o dokładne i staranne wypełnienie wymaganych przez specyfikację formularzy (w tym stosowne wykreślenia).
Kategoria zakupowa 30.9. Roboty budowlane w zakresie przyłączy cieplnych
Miejsce realizacji zamówienia Zawiercie, ul. Leśna/Sienkiewicza
Termin wykonania zamówienia Określony jest w umowie.
   
Data wszczęcia postępowania 06-07-2017 12:23
Termin składania ofert 17-07-2017 11:00
   
Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium  
   
Waluta zamówienia PLN

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.