Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe na remont dachu

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na remont dachu

Data zamieszczenia: 2017-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Kisielnicy
Kisielnica 1
18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 660 684 888
tel. 503 314 377
Województwo: podlaskie
Miasto: Kisielnica
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-14 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej
Szkoła Podstawowa w Kisielnicy, Kisielnica 1, 18-421 Piątnica Poduchowna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na remont dachu.1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1.1 należy ją złożyć w zamkniętej kopercie lub w formie elektronicznej,
1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na remont dachu SP Kisielnica,
1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.5. ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Zerwanie i utylizacja istniejącego pokrycia dachowego – dachówka azbestowo – cementowa – około 440 m2,
2.2. Zerwanie ołacenia dachu – odstępy łat co 24 cm,
2.3. Rozebranie komina – około 6 m3,
2.4. Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat pod pokrycie dachu blachodachówką – około 480 m2.

Uwaga: Należy przewidzieć w wycenie odbicie istniejących nabitek na krokwie i wykonanie nowych celem wysunięcia połaci dachowej do 80 cm poza lico istniejącej ściany zewnętrznej. Wykonać przedłużenie połaci dachowej od strony szczytów do 60 cm poza lico istniejącej ściany,

2.5. Wykonanie wiatroizolacji,
2.6. Przybicie desek czołowych dla pokryć z blachy – około 80 m,
2.7. Wykonanie pasów pod i nadrynnowych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. Min. 0,5 mm – około 49 m2, obróbki blacharskie – około 13 m2, gąsiory – około 24 mb,
2.8 Demontaż i utylizacja istniejących rynien – blacha stalowa ocynkowana – około 55 mb.,
2.9. Demontaż i utylizacja istniejących rur spustowych – blacha stalowa ocynkowana – około 65 mb.,
2.10. Wymiana obróbek blacharskich istniejących kominów. Nowe obróbki wykonać z blachy stalowej o gr. Minimum 0,5 mm, powlekanej w kolorze pokrycia, blacha w rozwinięciu powyżej 25 cm – około 13 m2,
2.11. Wykonanie komina – konstrukcja murowana – około 10 m3,
2.12. Wykonanie czapek kominowych – około 5 m2,
2.13. Wstawienie kratek wentylacyjnych – 40 szt.,
2.14. Wymiana instalacji odgromowej. Po wykonaniu montażu należy przeprowadzić badanie skuteczności instalacji,
2.15. Montaż rynien i rur spustowych – o średnicy minimum 160 mm - blacha stalowa powlekana o gr. minimum 0,5 mm w kolorze pokrycia,
2.16. Wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki panelowej – blacha powlekana w kolorze czerwonym. Warstwy ochronne rdzenia blachy od spodu: lakier ochronny, cynkowa warstwa metaliczna (rdzeń blachy), cynkowa warstwa metaliczna, lakier ochronny i lakier dekoracyjny. Uwaga: Wymaga się zastosowania powłoki dekoracyjnej, na trwałość której producent blachy udziela gwarancji na okres nie mniejszy niż 20 lat,
2.17. Montaż wyłazu dachowego wraz z obróbkami. Wyłaz o wymiarach nie mniejszych niż 54 x 75 cm.,
2.18. Montaż 4 szt. okien połaciowych – 1,5x0,9 m. Wymagany współczynnik przenikania dla tej przegrody 1,1 W/m2K,
2.19. Montaż akcesoriów dachowych:
Ławy kominiarskie – około 16 mb,
Montaż stopni kominiarskich, dojście z wyłazu do ław.
Montaż płotka przeciwśniegowego, na dachu. Wymaga się zastosowania systemowego rozwiązania dedykowanego do montażu na zastosowanym pokryciu.
Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 25.08.2017 r.
4. Termin płatności – 21 dni od otrzymania faktury za odebrane prace.
5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.
6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,
6.2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym, (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę),
6.3. wypełniony i zaparafowany wzór umowy
7.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
1/ wartość usługi/dostawy,
2/ obowiązujący podatek od towarów i usług,
Cena podana przez zleceniobiorcę za robotę budowlaną jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy składać na adres Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy, 18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Szkolna 29, w terminie do dnia 14 lipca 2017 do godz. 11.00 w zaklejonej kopercie lub elektronicznie na adres cus@gminapiatnica.pl.
9. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej UG Piątnica: Rafał Wróblewski tel. 86 216 24 76 w 14.
Z uwagi na brak dokumentacji projektowej, przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej obiektu celem ustalenia ostatecznego zakresu robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego postępowania.
Kontakt do osoby udostępniającej obiekt do oględzin: Pani Ewa Ćmielewska tel. 660 684 888, Pan Robert Siwik tel. 503 314 377
10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.