Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Konkurs ofert - modernizacja parkingu

Przedmiot:

Konkurs ofert - modernizacja parkingu

Data zamieszczenia: 2017-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA USTROŃ
ul. Rynek 1
43-450 Ustroń
tel: 48 (33) 8579 300
e-mail: biuropodawcze@ustron.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Ustroń
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.62.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na przebudowie parkingu dla samochodów za Miejskim Domem Kultury „Prażakówka” w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”

Zakres zamówienia obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni parkingu i drogi z kostki betonowej, ułożenie krawężników i obrzeży na ławie betonowej, wykonanie robót odwodnieniowych oraz wykończeniowych.

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 40 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:  Jarosław Urbanowicz e-mail: urbanowicz@um.ustron.pl">jaroslaw.urbanowicz@um.ustron.pl,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Gwarancja na przedmiot umowy: 3 lata

 Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.62.2017 – Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 14.07.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

 

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.