Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Legalizacja liczników ciepła

Przedmiot:

Legalizacja liczników ciepła

Data zamieszczenia: 2017-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno
Email: Dariusz.Musiorski@tauron-wytwarzanie.pl
Telefon: 327155509
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
„Legalizacja liczników ciepła w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie”
Numer zapytania 2017/RFX/TW/01RZZ/07101

 

Informacje szczegółowe
Opis zapytania ZAPYTANIE OFERTOWE
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:
„Legalizacja liczników ciepła w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie”
Ofertę należy przygotować zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:
1. Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty: 30 dni,
2) płatność za wykonaną usługę po zakończeniu realizacji zadania i podpisaniu protokołu odbioru,
3) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
4) prace zostaną wykonane w terminie: 01.08.2017r. - 30.08.2017r.
5) miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy wg. najnowszej wiedzy technicznej.
7) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany
• Formularz Oświadczeń (załącznik nr 2)
• Formularz cenowy (załącznik nr 3)
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto za wykonanie usługi, postępując zgodnie z Instrukcją Oferenta (załącznik nr 4). Oferta powinna zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia.
3. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia,
Załącznik nr 2 Formularz Oświadczeń,
Załącznik nr 3 Formularz Cenowy,
Załącznik nr 4 Instrukcja Oferenta – Podręcznik dla oferenta.
Kategoria zakupowa 20.2. Legalizacja liczników ciepła
Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
Termin wykonania zamówienia 01.08.2017r. - 30.08.2017r.
   
Data wszczęcia postępowania 07-07-2017 12:49
Termin składania ofert 12-07-2017 10:00
   
Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium  
   
Waluta zamówienia PLN

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.