Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont lokalu mieszkalnego TBS (2)

Przedmiot:

Remont lokalu mieszkalnego TBS (2)

Data zamieszczenia: 2017-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.
09-402 Płock
ul. Henryka Sienkiewicza 13A
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 11
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Pszczelej 2 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia. Termin realizacji: 6 tygodni od daty podpisania umowy Warunki udziału:

1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał 1)

2. Zapoznanie się z załączonymi do ogłoszenia przedmiarami robót (zał. 2-1, 2-2, 2-3)

3. Załączenie kopii aktualnych dokumentów kierownika robót budowlanych (uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)

4. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty wykonawcy, który nie zakończył robót prowadzonych na rzecz Zamawiającego w określonym w umowie terminie.

6. Stosowanie do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie Kryteria wyboru ofert: cena 100% Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 14.07.2017 r. godz.10:00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty: Oferta na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Pszczelej 2 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia. Nie otwierać przed dniem 14.07.2017 r. do godz. 11.10 W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie kopert z ofertami, w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., nastąpi w dniu 14.07.2017 r. o godz. 11:10 w pokoju nr 22. Wszelkich informacji udziela Pani Justyna Gapińska tel. 24 364 03 38 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2017

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.