Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa i montaż klimatyzatorów w obiektach

Przedmiot:

Dostawa i montaż klimatyzatorów w obiektach

Data zamieszczenia: 2017-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 30
63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon: 627243444
Faks: 627243367
E-mail: marta.mecwaldowska@plk-sa.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż klimatyzatorów w obiektach zarządzanych przez IZ Ostrów Wlkp.
Numer Projektu 0772/IZ20EZ/14582/05185/17/P
Opis zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę wraz z montażem i dostosowaniem instalacji zasilającej oraz uruchomieniem klimatyzatorów stacjonarnych naściennych, konwencjonalnych typu „Split" w opcji chłodzenie, w pomieszczeniach techniczno - ruchowych , w budynkach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.
Formuła realizacji Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia Usługi
Okres związania ofertą
przez okres 30 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Szczegóły zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Warunki W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wykaz wymaganych dokumentów  
Informacje o wadium Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Dostawa i montaż klimatyzatorów w obiektach zarządzanych przez IZ Ostrów Wlkp. - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert Dostawa i montaż klimatyzatorów w obiektach zarządzanych przez IZ Ostrów Wlkp.:
Cena - 100,00%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium  
Miejsce składania ofert/wniosków PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski Sekretariat
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina) 2017-07-17 10:00
Miejsce otwarcia ofert/wniosków PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Termin otwarcia ofert/wniosków 2017-07-17 10:15
Miejsce realizacji zamówienia  
Termin wykonania zamówienia 31.08.2017
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacja o zamówieniach uzupełniających/dodatkowych  
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania Specyfikacji zamowienia.plk-sa.pl
Dni pobrania Specyfikacji
od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania Specyfikacji 24h
Opłata za Specyfikację 0,00
Uwagi WZ dostępny do pobrania na stronie zamowienia.plk-sa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.