Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie remontu dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (I)

Przedmiot:

Wykonanie remontu dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (I)

Data zamieszczenia: 2017-09-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄDCA Sp. z o.o.
ul. Szybka 3B/ lok. 2, 3
50-421 Wrocław
tel. 71/342-00-21 wew. 22
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 2000,00 PLN
Termin składania ofert: 2017-09-11 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

„ZARZĄDCA” Spółka z o.o. jako zarządzająca budynkiem mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Świstackiego 8 we Wrocławiu, ogłasza postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy remontu dachu budynku położonego we Wrocławiu przy ul. Świstackiego 8.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych do składania ofert.

Zakres prac został określony w przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia

Oferta powinna zawierać nazwę firmy wraz z informacją o firmie składającej ofertę, koszt ofertowy brutto na wykonanie zadania oraz określenie okresu udzielonej gwarancji na wykonane roboty (nie krótszy niż 60 m-cy).

Termin rozpoczęcia robót: 18.09.2017r.

Termin zakończenia robót: 17.11.2017r.

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Do formularza ofertowego należy dołączyć:

 1. Aktualne dokumenty rejestracyjne działalność firmy.

 2. Oświadczenia zawarte w zbiorczym zestawieniu oświadczeń załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 3. Oświadczenie kierownika budowy załącznik nr 4 do ogłoszenia wraz z kserokopią

uprawnień budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia o płaceniu składek

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 1. Wykaz wykonanych robót odpowiadających w charakterze pracom, zawartym w ogłoszeniu załącznik nr 5 do ogłoszenia wraz z ewentualnymi referencjami.

 2. Parafowany wzór umowy, załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 3. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC dla firmy.

 4. Kosztorys ofertowy (szczegółowy) zgodny z przedmiarem robót (zał. nr 2).

 5. Dowód wpłaty wadium w wysokości 2000,- zł., dokonanej na konto bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej: 38 1020 5226 0000 6202 0381 4597 z dopiskiem „Wadium remont dachu budynku Świstackiego 8”

Wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dokumentacja przetargowa niezbędna do sporządzenia oferty jest do pobrania na stronie internetowej www.zarzadca.wroc.pl oraz dostępna w Dziale Technicznym Spółki „ZARZĄDCA” przy ul. Szybka 3B/2 i 3 we Wrocławiu.

Oferty należy składać w terminie do 11.09.2017 roku do godziny 14ºº w sekretariacie Spółki „ZARZĄDCA” ul . Szybkiej 3B/2 i 3 we Wrocławiu w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią firmową, z adnotacją „Postępowanie przetargowe na remont dachu budynku położonego we Wrocławiu przy ul. Świstackiego 8”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz przeprowadzenia dodatkowych rozmów z wybranymi oferentami.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. 71/342-00-21 wew. 22.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.