Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa odcinka sieci wodociągowej

Przedmiot:

Budowa odcinka sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2017-09-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.
32-800 BRZESKO
UL. SOLSKIEGO 13
tel.: (14) 66 26 510, 66 26 534
fax: (14) 66 26 511
email: jrp.rpwikbrzesko@gmail.com
Województwo: małopolskie
Miasto: Wojnicz
Wadium: 3.500,00 PLN.
Termin składania ofert: 2017-09-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 164/3, 1237/3, 20, 114, 118 w m. Wojnicz, oraz na dz. nr 439, 409/1, 410 w m. Łopoń”.

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane poniżej 5 225 000 euro i powyżej 30 000 euro.

Punkt kontaktowy:

Dział Techniczny

Barbara Pawełek-Śliwa, Agata Milewska  tel: 14 66  26 541,

w godzinach od 800-1500

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa  www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać w pokoju nr 3 w siedzibie Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu.

Zadanie obejmuje:

- wykonanie sieci wodociągowej z rur PN 10 PEHD 100  Ø 125 SDR 17 o długości około 1235 m metodą wykopów otwartych i przewiertów,

- odtworzenie terenu po robotach budowlanych do stanu poprzedniego, a dróg publicznych i wewnętrznych zgodnie z wymaganiami ich zarządców.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji technicznej, tj. projekcie budowlanym oraz przedmiarach. Wszystkie materiały w projektach budowlanych oraz w przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe. W ofercie należy wycenić materiały których parametry są co najmniej zgodne z przykładowymi podanymi w dokumentacjach technicznych lub równoważne. Materiały, które należy użyć do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3 upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu, koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia „lub równoważny”.

 

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

i rurociągów do odprowadzania ścieków.

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

i roboty budowlane.

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający w razie konieczności przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.500,00 PLN.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):

Cena – 85%,

Okres gwarancji jakości – 15%.

Termin związania ofertą:                   30 dni.

Miejsce i termin składania ofert:

14.09.2017 rok godz. 1000.

sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.