Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2017-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. J. Tarnowskiego 28
37-500 Jarosław
tel. (16) 6212917, (16) 621 6266
fax: (16) 6216266
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jarosław
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE

 

            Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. J. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, tel. (16) 6212917, (16) 621 6266, (16) 623-34-60 fax: (16) 6216266, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 224 999,99,- EURO na wybór Wykonawcy inwestycji pn.”Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. 3-go Maja w Jarosławiu”.

Powyższe jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art. 132 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29-01-2004r (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29-01-2004r. (Dz.U.

z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) – art. 133 i będzie prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., który jest dostępny na stronie internetowej PWiK Jarosław Sp. z o.o. www.pwik-jaroslaw.pl

Przedmiot zamówienia.

Wykonanie robót budowlano-montażowych w pełnym zakresie na zadaniu inwestycyjnym pn.:

Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. 3-go Maja w Jarosławiu.

Zakres budowy sieci wodociągowej przedstawia się następująco:

- włączenie nowo budowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej w 300 z rur PVC

  w węźle Tr1 zlokalizowanym w pasie drogowym ul. Spółdzielczej - zgodnie ze schematem  

  montażowym zawartym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

- budowa sieci wodociągowej od węzła Tr1 poprzez węzły Ob1, Tr2 do węzła Tr3 – zgodnie

  z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

  Na przedmiotowym odcinku (całym) sieć wodociągową wykonać z rur wielowarstwowych  PE100 

  RC SDR17 PN10, o średnicy Ø160 mm i długości L = 74,50 mb metodą wykopową i przewiertem 

  sterowanym. Przekroczenie ul. 3-go Maja wykonać przewiertem sterowanym długości L=26,50 m.   

  Dodatkowo przekroczenie ul. 3-go Maja zabezpieczyć rurą ochronną PE Ø315 mm o długości

  L=23 m. Pozostały odcinek sieci ( w tym pod jezdnią ul. Spółdzielczej) wykonać metodą  

  wykopową. Przy wykonywaniu sieci wodociągowej na przedmiotowym odcinku  stosować się do 

  zapisów Decyzji nr 6/2017 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 19.04.2017r. znak:   

  RMI.7213.1.07.2017.

- przełączenie w węźle Ob1 istniejącego wodociągu wA32 do budynku Nr 2. Przełączenie wykonać

  z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø 32 mm i długości L=4,10 mb. Przełączenie wykonać zgodnie

  z sytuacją, profilem i schematem montażowym złączonym do opracowanej i zatwierdzonej 

  dokumentacji technicznej.

- budowa sieci wodociągowej od węzła Tr2 do hydrantu podziemnego H1 – zgodnie z opracowaną

  i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

  Na przedmiotowym odcinku sieć wodociągową wykonać z rur wielowarstwowych  PE100 

  RC SDR17 PN10, o średnicy Ø 90 mm i długości L = 7,0 mb przewiertem ręcznym. Na końcówce 

  sieć wodociągową dozbroić w hydrant podziemny H1. Montaż hydrantu H1 wykonać zgodnie

  z sytuacja, profilem i schematem montażowym złączonym do opracowanej i zatwierdzonej 

  dokumentacji technicznej.

- przełączenie w węźle Ob4 istniejącego wodociągu wA32 do budynku Nr 71. Przełączenie wykonać

  z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø 32 mm i długości L=0,40 mb. Przełączenie wykonać zgodnie

  z sytuacją, profilem i schematem montażowym złączonym do opracowanej i zatwierdzonej 

  dokumentacji technicznej. Budowa przyłącza wodociągowego od zasuwy domowej ZD5 do 

  połączenia z istniejącym wodociągiem wA32 do budynku Nr 71 w węźle ZŁ2. Przedmiotowy 

  odcinek przyłącza wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø 32 mm i długości L=3,40 mb.

- budowa sieci wodociągowej od węzła Tr3 poprzez węzły Tr4, Ob2, Ob3 do węzła Tr5 – zgodnie

  z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

  Na przedmiotowym odcinku sieć wodociągową wykonać z rur PVC-U SDR26 PN10, o średnicy  

  Ø160 mm i długości L = 149,0 mb metodą wykopową. Przy wykonywaniu sieci wodociągowej na 

  przedmiotowym odcinku  stosować się do zapisów Decyzji nr 6/2017 Burmistrza Miasta Jarosławia

  z dnia 19.04.2017r. znak: RMI.7213.1.07.2017.

- budowa sieci wodociągowej od węzła Tr5 do hydrantu nadziemnego Hn2 – zgodnie z opracowaną

  i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

  Na przedmiotowym odcinku sieć wodociągową wykonać z rur PE SDR17 PN10, o średnicy  

  Ø90 mm i długości L = 3,50 mb metodą wykopową. Na końcówce sieć wodociągową dozbroić

  w hydrant nadziemny Hn2. Montaż hydrantu Hn2 wykonać zgodnie z sytuacją, profilem i schematem 

  montażowym złączonym do opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

- budowa sieci wodociągowej od węzła Tr4 do węzła Tr9 – zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną

  dokumentacją techniczną. Na przedmiotowym odcinku sieć wodociągową wykonać z rur PE100 

  SDR17 PN10, o średnicy Ø 50 mm i długości L = 25,50 mb metodą wykopową. Węzeł Tr9 wykonać 

  zgodnie z sytuacją, profilem i schematem montażowym złączonym do opracowanej i zatwierdzonej 

  dokumentacji technicznej.

- przełączenie w węźle Tr9 istniejącego wodociągu w32 do budynku na działce Nr 2880/4.

  Przełączenie wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø 32 mm i długości L=0,50 mb. 

  Przełączenie wykonać zgodnie z sytuacją, profilem i schematem montażowym złączonym do  

  opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

- przełączenie w węźle Tr9 istniejącego wodociągu w25 do budynku na działce Nr 2880/5.

  Przełączenie wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø 32 mm i długości L=1,20 mb.  

  Przełączenie wykonać zgodnie z sytuacją, profilem i schematem montażowym złączonym do 

  opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Budowa przyłącza wodociągowego od 

  zasuwy domowej ZD15 do połączenia z istniejącym wodociągiem w25 do budynku na działce

  Nr 2880/5 w węźle ZŁ9. Przedmiotowy odcinek przyłącza wykonać z rur PE100 SDR17 PN10

  o średnicy Ø 32 mm i długości L=3,80 mb.

- przełączenie w węźle Ob2 istniejącego wodociągu wA32 do budynku Nr 84. Przełączenie wykonać

  z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø 32 mm i długości L=1,20 mb. Przełączenie wykonać zgodnie

  z sytuacją, profilem i schematem montażowym złączonym do opracowanej i zatwierdzonej 

  dokumentacji technicznej.

- przełączenie w węźle Ob3 istniejącego wodociągu w32 do budynku na działce Nr 2874. Przełączenie

  wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø 32 mm i długości L=0,60 mb. Przełączenie 

  wykonać zgodnie z sytuacją, profilem i schematem montażowym złączonym do opracowanej

  i zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Budowa przyłącza wodociągowego od zasuwy domowej ZD17  

  do połączenia z istniejącym wodociągiem w32 do budynku na działce Nr 2874 w węźle ZŁ11. 

  Przedmiotowy odcinek przyłącza wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø 32 mm i długości  

  L=4,70 mb.

- budowa sieci wodociągowej od węzła Tr3 poprzez węzły Tr6, Ob5, Ob6 do węzła Tr7 – zgodnie

  z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

  Na przedmiotowym odcinku sieć wodociągową wykonać z rur PVC-U SDR26 PN10, o średnicy  

  Ø160 mm i długości L = 122,0 mb metodą wykopową. Przy wykonywaniu sieci wodociągowej na 

  przedmiotowym odcinku  stosować się do zapisów Decyzji nr 6/2017 Burmistrza Miasta Jarosławia

  z dnia 19.04.2017r. znak: RMI.7213.1.07.2017.

- budowa sieci wodociągowej od węzła Tr6 poprzez węzły Ob7, Ob8, Tr8 do węzła Hn3 – zgodnie

  z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

  Na przedmiotowym odcinku sieć wodociągową wykonać z rur PVC-U SDR26 PN10, o średnicy  

  Ø90 mm i długości L = 131,0 mb metodą wykopową. Na końcówce tj. w węźle Hn3 sieć   

  wodociągową dozbroić w hydrant nadziemny Hn3. Montaż hydrantu Hn3 wykonać zgodnie

  z sytuacją, profilem i schematem montażowym złączonym do opracowanej i zatwierdzonej  

  dokumentacji technicznej.

- przełączenie w węźle Ob7 istniejącego wodociągu wA40 do budynku Nr 88. Przełączenie

  wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø 32 mm i długości L=0,80 mb. Przełączenie 

  wykonać zgodnie z sytuacją, profilem i schematem montażowym złączonym do opracowanej

  i zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

- przełączenie w węźle Ob8 istniejącego wodociągu w32 do budynku na działce Nr 2890. Przełączenie

  wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø 32 mm i długości L=0,60 mb. Przełączenie 

  wykonać zgodnie z sytuacją, profilem i schematem montażowym złączonym do opracowanej

  i zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

- przełączenie w węźle Tr8 istniejącego wodociągu w32 do budynku na działce Nr 2889. Przełączenie

  wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø 32 mm i długości L=0,60 mb. Przełączenie 

  wykonać zgodnie z sytuacją, profilem i schematem montażowym złączonym do opracowanej

  i zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

- przełączenie w węźle Ob5 istniejącego wodociągu wA40. Przełączenie wykonać z rur PE100 SDR17 

  PN10 o średnicy Ø 40 mm i długości L=4,70 mb. Przełączenie wykonać zgodnie z sytuacją, profilem 

  i schematem montażowym złączonym do opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

- przełączenie w węźle Ob6 istniejącego wodociągu wA40. Przełączenie wykonać z rur PE100 SDR17

  PN10 o średnicy Ø 40 mm i długości L=2,30 mb. Przełączenie wykonać zgodnie z sytuacją, profilem 

  i schematem montażowym złączonym do opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

- budowa sieci wodociągowej od węzła Tr7 do hydrantu podziemnego H4 – zgodnie z opracowaną

  i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

  Na przedmiotowym odcinku sieć wodociągową wykonać z rur PE SDR17 PN10, o średnicy  

  Ø90 mm i długości L = 1,50 mb metodą wykopową. Na końcówce sieć wodociągową dozbroić

  w hydrant podziemny H4. Montaż hydrantu H4 wykonać zgodnie z sytuacją, profilem i schematem 

  montażowym złączonym do opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

- dozbrojenie budowanej sieci wodociągowej w węzłach H1 i H4 w hydrant ppoż. podziemny

  Ø 80 mm a w węzłach Hn2 i Hn3 w hydrant ppoż. nadziemny Ø 80 mm. Hydranty produkcji jak

  w dokumentacji projektowej. Montaż hydrantów zgodnie z profilami  oraz ze schematem 

  montażowym załączonym do dokumentacji projektowej. Zasuwa do hydrantu kołnierzowa, 

  miękkouszczelniająca, z gładkim i wolnym przelotem w obudowie teleskopowej wraz ze skrzynką 

  żeliwną.

- sieć uzbrojona jest w zasuwy żeliwne kołnierzowe, klinowe z miękkim uszczelnieniem.  Zasuwy

  produkcji jak w dokumentacji projektowej. Zasuwy wyposażyć w skrzynki żeliwne uliczne sztywne  

  z obudową teleskopową – zgodnie z dokumentacją projektową.

- przełączenia istniejących wodociągów i przyłączy dozbroić w zasuwy domowe wyposażone

  w   obudowy teleskopowe i skrzynki żeliwne uliczne  – zgodnie z dokumentacją projektową.

- w węzłach wodociągowych stosować armaturę żeliwną kołnierzową oraz łączniki i kształtki   

  żeliwne kołnierzowe – zgodnie z dokumentacją projektową. Połączenia kołnierzowe skręcać 

  śrubami ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem śrub taśmą termokurczliwą. Wszystkie elementy 

  żeliwne winny być pokryte proszkiem epoksydowym.

- całość robót wykonać zgodnie z technologią opisaną w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

Łączna długość sieci wodociągowej z rur PE i PVC Ø 32–160 mm wynosi 531,10 mb

w tym:

- rury PERC 100 SDR17 PN10 Ø160 mm  – 74,50 mb,

- rury PERC 100 SDR17 PN10 Ø90 mm – 6,90 mb,

- rury PVC-U SDR26 PN10 Ø160 mm – 271,0 mb,

- rury PVC-U SDR26 PN10 Ø90 mm – 136,20 mb,

- rury PE100 SDR17 PN10 Ø50 mm – 26,0 mb,

- rury PE100 SDR17 PN10 Ø40 mm – 7,0 mb,

- rury PE100 SDR17 PN10 Ø32 mm – 9,50 mb,

- hydrant ppoż nadziemny DN 80 mm  – 2 kpl.

- hydrant ppoż podziemny DN 80 mm  – 2 kpl.

- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w rejonie prowadzonych robót wodociągowych pasie

  drogowym w ul. Spółdzielczej i ul. 3-go Maja,

- wykonanie zabezpieczeń wykopów przed napływem wód deszczowych w okresie opadów  

   atmosferycznych.

- zabezpieczenie skrzyżowań sieci wodociągowej z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem  

   podziemnym- zgodnie z dokumentacją projektową,

- zakorkowanie końcówek starej sieci wodociągowej wyłączonej z eksploatacji i pozostawionej

  w ziemi oraz starych przyłączy wodociągowych wyłączonych z eksploatacji pozostawionych

  w ziemi - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.,

- rozebranie, a następnie przywrócenie do stanu poprzedniego jezdni i chodnika ul. Spółdzielczej

  i ul. 3-go Maja po robotach wodociągowych – zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji 

  Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 19.04.2017r znak: RMI.7213.1.07.2017 oraz technologią  

  opisaną w dokumentacji projektowej,

- przywrócenie do stanu poprzedniego terenu działek po robotach wodociągowych,

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,

- zabezpieczenie dojazdów i dojść dla pieszych w rejonie prowadzenia robót,

- wykonanie badań stopnia zagęszczenia gruntu w wykopach po robotach wodociągowych  losowo,

  w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- wykonanie prób szczelności nowej sieci wodociągowej,

- wykonanie oznakowania trasy nowej sieci wodociągowej,

- zapewnienie wykonania obsługi geodezyjnej przedmiotowej inwestycji tj.  wytyczenie trasy sieci

  wodociągowej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz przekazanie Zamawiającemu  

  materiałów końcowych obejmujących dokumentacje geodezyjną wraz ze szkicami.

Wymagania przy realizacji przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca po wykonaniu sieci wodociągowej, zgodnie z dokumentacją

   projektową przywrócił pasy drogowe ul. Spółdzielczej i ul.3-go Maja do stanu poprzedniego po 

   robotach wodociągowych uwzględniając wytyczne podane w Decyzji Burmistrza Miasta Jarosławia 

   z dnia 19.04.2017r znak: RMI.7213.1.07.2017,

- Wykonawca zgłosi rozpoczęcie robót do wszystkich właścicieli uzbrojenia podziemnego na terenie  

   przedmiotowej inwestycji – zgodnie z zapisami uzgodnień i opinii zawartymi w dokumentacji  

   projektowej.

- Wykonawca będzie realizował inwestycję stosując się do zapisów uzgodnień i opinii zawartych

   w dokumentacji projektowej oraz terminów i ustaleń dokonanych podczas przekazania placu 

   budowy przez strony uczestniczące w przekazaniu placu budowy.

- Wykonawca będzie rozpoczynał prowadzenie robót w pasie drogowym ul. Spółdzielczej i ul. 3-go

   Maja po uzyskaniu decyzji od Zarządcy ulicy, w terminach i na warunkach określonych w decyzjach 

   oraz po uprzednim wykonaniu i uzyskaniu odbioru tymczasowej organizacji ruchu w rejonie 

   prowadzonych robót.

- roboty będą polegały na budowie nowej sieci wodociągowej w związku z powyższym należy je  

  prowadzić zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej celem zapewnienia dostawy  

   wody do dotychczasowych odbiorców.

- wszelkie wyłączenia dostawy wody do odbiorców oraz przełączenia wykonywać w uzgodnieniu

   i pod nadzorem Działu Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnej PWIK Jarosław Sp. z o.o.

- roboty związane z realizacją całości przedmiotu zamówienia należy bezwzględnie wykonywać

  w okresie suchym, bez opadów atmosferycznych. W okresie opadów atmosferycznych wykopy  

  należy bezwzględnie zabezpieczyć przed napływem wód deszczowych.

- stopień zagęszczenia zasypu w wykopach po robotach wodociągowych - zgodnie z zapisami

  w dokumentacji projektowej. Technologia zasypu wykopów po robotach wodociągowych zgodnie

  z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją.

- roboty prowadzić zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej, szczegółowych

  specyfikacjach technicznych oraz warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót z rur

  z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta rur.

Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są

w dokumentacji projektowej pn.:

- Projekt Budowlany. Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. 3-go Maja w Jarosławiu;

- Projekt Budowlano-Wykonawczy.  Przyłącza wodociągowe. Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul.   

  3-go Maja w Jarosławiu;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  Budowa sieci wodociągowej  

   wzdłuż ul. 3-go Maja w Jarosławiu;

- Przedmiar robót.  Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. 3-go Maja w Jarosławiu;

- Projekt zabezpieczenia robót i organizacji ruchu na czas wykonywania sieci wodociągowej w ciągu  

  drogi gminnej ul. 3-go Maja i ul. Spółdzielczej w Jarosławiu

opracowanej przez Biuro Usług Inwestycyjnych Norbert Koprowicz 37-500 Jarosław, ul. Pruchnicka paw. 4.

Uwaga: przedmiar robót opracowany przez Biuro Projektów należy traktować jako materiał 

              pomocniczy przy opracowywaniu oferty.

 Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy,

- przygotowanie (podanie długości budowanego odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym,

  szerokości zajęcia pasa, okresu zajęcia pasa drogowego oraz określenie terminu rozpoczęcia

  i zakończenia robót w pasie drogowym) i składanie po podpisaniu przez Zamawiającego wniosków

  o zajęcie pasa drogowego do Zarządcy ulicy Spółdzielczej i ul. 3-go Maja w ciągu których będą prowadzone roboty wodociągowe.

Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem Właścicielom bądź Zarządcom działek wejścia w teren z robotami. W przypadku żądania przez właściciela działki odszkodowania, Wykonawca odwrotnie powiadomi o zaistniałym fakcie Zamawiającego w celu dokonania wizji w terenie przez biegłego do spraw wycen oraz wstępnego oszacowania szkód. Po zakończeniu robót w obecności właściciela bądź zarządcy działki, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru oraz biegłego do spraw wycen zostanie spisany protokół szkód stanowiący podstawę do wypłacenia odszkodowania. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do spisania protokołu z Właścicielami bądź Zarządcami działek

o przywróceniu terenu po robotach, do stanu poprzedniego.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wytyczenie trasy sieci wodociągowej wraz

z przyłączami, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz przekazanie Zamawiającemu materiałów końcowych obejmujących dokumentację geodezyjną wraz ze szkicami uzgodnionych przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Zlecenie obsługi geodezyjnej będzie obciążać Wykonawcę.

Zgodę na zajęcia pasa drogowego ulic w ciągu, których będą prowadzone roboty związane z budową sieci wodociągowej, będzie załatwiał Wykonawca (przygotowywał i składał wnioski uprzednio podpisane przez Zamawiającego) po wcześniejszym uzgodnieniu terminów zajęcia z Zamawiającym. Opłaty za zajęcie pasa drogowego ponosił będzie Zamawiający.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Zarządcy ulic protokołu o przywróceniu terenu pasa drogowego ul. Spółdzielczej i ul. 3-go Maja do stanu poprzedniego oraz uzyskania od Zarządców lub Właścicieli terenu działek oświadczeń o przywróceniu terenu działek po robotach związanych z budową sieci wodociągowej do stanu poprzedniego.

Przedmiot zamówienia opisany jest kodem określonym we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45233142-6 -Roboty w zakresie naprawy dróg, 45233290-8 – Instalowanie znaków drogowych,

45112300-8 – Rekultywacja gleby, 71355000-1-Usługi pomiarowe.

 

Przedmiot zamówienia jest szczegółowo określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej dla w/w postępowania o udzielenie zamówienia, którą można odebrać w formie dokumentacji w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 (Dział Planowania i Obsługi Technicznej) lub otrzymać przesyłką pocztową (na koszt adresata) wraz z fakturą VAT, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania do Zamawiającego. Koszt dokumentacji przetargowej (SIWZ + zał. do SIWZ + dokumentacja projektowa inwestycji) wynosi 40 PLN + podatek VAT 23 %, słownie: czterdzieści złotych + podatek VAT 23 %. 

Ponadto dokumentacja przetargowa (SIWZ + zał. do SIWZ + dokumentacja projektowa inwestycji) jest dostępna na stronie internetowej PWiK Jarosław Sp. z o.o.: www.pwik-jaroslaw.pl

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli                  

        ustawy nakładają obowiązek  posiadania  takich uprawnień;

2)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

       technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. :

        a)   Wykonawca posiada własny, aktualny Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

              w zakresie wykonywania sieci wodociągowo - kanalizacyjnych;

        b)   wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie    

      zamówienia zrealizował w ramach wykonywanych przez siebie budów jedną  

      inwestycję o zakresie:

      budowa, przebudowa lub remont sieci wodociągowej lub kanalizacji tłocznej lub  

      kanalizacji podciśnieniowej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy Ø 160 mm lub  

      większych o długości min. 350 mb, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,

              to z tego okresu.

             Należyte wykonanie musi być potwierdzone: referencjami inwestorów lub protokołami  

        końcowego odbioru itp.

c)     wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby posiadające przygotowanie zawodowe   

        upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy, należące do Izby   

        Budownictwa:

  Kierownik budowy, który będzie brał udział w realizacji zamówienia – posiadanie uprawnień  

  budowlanych w zakresie sieci wodociągowych oraz aktualną przynależność do Polskiej Izby  

  Inżynierów Budownictwa.

      d)   Wykonawca musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp (dzierżawa, wynajem, umowę kupna    

lub inny sposób) do niżej podanych w pełni sprawnych jednostek sprzętu).

 

Lp.

Typ i charakterystyka sprzętu

Minimalna wymagana liczba jednostek

1.

Koparko – ładowarka o poj. łyżki 0,25 m³

z możliwością wykonywania wykopów do

gł. 3,50m

1

2.

Samochód wyładunkowy 5-10 ton

1

3.

Zagęszczarka

1

4.

Ubijarka

1

5

Urządzenie do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego rur PE

1

6

Urządzenie do przewiertów lub przepychów

1

 

3)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:

  • posiadają środki obrotowe lub zdolność kredytową pozwalającą na realizację zamówienia

      w wysokości co najmniej 80 % wartości ceny ofertowej,

      b)   wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych-a jeśli okres  

      prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, przychody netto (bez podatku  

      VAT) ze sprzedaży minimum 1000000,-PLN,

c)   wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  

      działalności gospodarczej na kwotę minimum 1000000,- PLN.

4)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, a ich oferta zostanie uznana za odrzuconą.

 

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Wykonawcy winni przedłożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich spełnienie wymienione w rozdziale X SIWZ tj.:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej  

    Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy umocowanie do podpisania  

    oferty nie wynika wprost z dokumentu wskazanego wyżej, należy do oferty załączyć  

    pełnomocnictwo w oryginale do działania w imieniu oferenta.

    Data wystawienia odpisu lub data stwierdzenia jego aktualności - nie wcześniej niż 6 m-cy przed   
    upływem terminu składania ofert.

2. Informacja określająca przychody ze sprzedaży netto oraz wynik finansowy z ostatnich trzech lat –

    zał. Nr 9 do SIWZ.

3. Wykaz inwestycji spełniających warunki jak w rozdziale IX punkt 2 podpunkt a) SIWZ  

    zrealizowanych w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

    w tym okresie, z dołączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane  

    należycie, wg załączonego do SIWZ wzoru – zał. Nr 3 SIWZ.

4. Oświadczenie - zał. Nr 4 SIWZ:

    - oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wszystkich warunków rozdział IX

       p-kt. 1-3 SIWZ,

5.  Wyposażenie techniczne wg zał. Nr 5 SIWZ.

6.  Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu
     zamówienia, wraz kopiami uprawnień i kopią dowodu aktualnej przynależności do Polskiej Izby
     Inżynierów Budownictwa (dotyczy kierownika budowy) oraz jakie będą zajmować
     stanowisko przy realizacji przedmiotu zamówienia – zał. Nr 6 do SIWZ.

7.  Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony
      od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na 

      kwotę minimum 1000000,- zł.

8.  Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej z tabelą elementów scalonych w 

      rozbiciu na poszczególne składniki kosztorysu R, S, M, Kp, Z, Kz, Razem, opracowany na 

      podstawie dokumentacji  i przedmiaru robót dołączonego do SIWZ.

9.  Oświadczenie Wykonawcy o podzleceniu części zakresu robót będącego przedmiotem 

      zamówienia podwykonawcy.

      W oświadczeniu należy podać zakres robót będący przedmiotem zamówienia, który Wykonawca  

      będzie wykonywał osobiście, a który będzie podzlecał podwykonawcy lub podwykonawcom

      zał. Nr 7 do SIWZ.

10. Oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu sprawdzenia zgodności dokumentacji technicznej z

      przedmiarem robót oraz o ujęciu w kosztorysie ofertowym wszystkich robót ujętych dokumentacją         

      i przedmiarami oraz niezbędnych do całościowego i prawidłowego wykonania przedmiotu
      zamówienia – zał. Nr 8 do SIWZ.

11. Dowód wniesienia wadium.

12. Oświadczenie - zał. Nr 10 SIWZ:

      - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału VIII punkt 1   

         podpunktach 1-12 SIWZ,

      - oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się ze SIWZ i przyjęciu jej bez uwag i zastrzeżeń.

13. Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca   

      posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność  

      kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  

      składania ofert - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do SIWZ,

14. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia własnego, aktualnego Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w zakresie   wykonywania sieci wodociągowo - kanalizacyjnych,

15. Formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do SIWZ.

16. Zestawienie kosztów wykonania przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 2 do SIWZ.

17. Oświadczenie – załącznik Nr 12 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy potwierdzające doświadczenie Kierownika Budowy branży sanitarnej.

W przypadku dołączenia dokumentów innych niż oryginały winny być one potwierdzone za zgodność

z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy np. zapis "poświadczone za zgodność

z oryginałem" i podpis przedstawiciela Wykonawcy.

Gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

 

Wymagany termin wykonania Zamówienia.

 - rozpoczęcie: 5 dni od przekazania terenu budowy

 - zakończenie: 24.11.2017r.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5000,-PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ).

 

Kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny ofert są następujące:

1. Przy rozpatrywaniu ofert Zamawiający będzie stosował kryteria.

Kryterium I - Cena oferty (brutto) – waga 60%;

Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej (osoby która będzie wyznaczona do  

                        realizacji zamówienia i wykazana w wykazie osób) - waga 40%.

  1. Punkty będą przyznawane wg poniższej zasady:

a) Kryterium ceny oceniane będzie według wzoru:

                       P1=Cn/Cb x 100 x 60%

Gdzie:

P1 – ilość punktów w kryterium cena.

Cn – najniższa cena oferowana brutto.

Cb – cena brutto oferty badanej.

100 – wskaźnik stały

60% - procentowe znaczenie kryterium ceny

P1 – ilość punktów w kryterium cena

               b) W kryterium doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej oceniane będzie                           

                    pełnienie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji                                  

                    kierownika budowy na budowie, przebudowie lub remoncie sieci wodociągowej lub                       

                    kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych, gdzie wartość umowy na roboty budowlane   

                    wynosiła co najmniej 500000,-PLN.

Punkty w kryterium „doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ oraz wg poniższych zasad:

- pełnienie funkcji kierownika na 1 budowie spełniającej ww. warunki –

                                                                                                 oferta otrzyma 5 pkt.;

- pełnienie funkcji kierownika na 2-3 budowach spełniających ww. warunki –

                                                                                                   oferta otrzyma 15 pkt.;

- pełnienie funkcji kierownika na 4 i więcej budowach spełniających ww. warunki –

                                                                                                  oferta otrzyma 40 pkt.;

Osoba, której doświadczenie będzie punktowane musi być wyznaczona do realizacji zamówienia i wskazana w wykazie osób, jako kierownik budowy.

P2 – ilość punktów w kryterium  „doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej”

Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów z kryterium cena P1 (maksymalnie 60 pkt), kryterium doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej P2 (maksymalnie 40 pkt). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).

Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Punkty w kryterium doświadczenie kierownika zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia – wzór zał. Nr 12 do SIWZ, na podstawie których będzie można przyznać punkty. W przypadku nie złożenia oświadczenia oferta otrzyma w danym kryterium 0 punktów.

 

Termin związania ofertą – 30 dni od daty złożenia ofert.

 

Oferty należy złożyć w siedzibie PWiK Jarosław Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław

w terminie do dnia 14.09.2017r., godz. 1000 w pok. 102 (Sekretariat).

 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie PWiK Jarosław Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28,

37-500 Jarosław w dniu 14.09.2017r. godz. 1030 w pok. 104 (Sala Konferencyjna).

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

Monika Fludzińska i Marek Ner - Dział Planowania i Obsługi Technicznej PWiK Jarosław Spółka z o.o.

w godz. 8ºº - 14ºº tel. (16) 621-62-66, 621-29-17, 623-34-60 wew. 110

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.