Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przebudowa pokrycia dachowego, wykonanie zadaszenia nad drzwiami głównymi oraz wymiana...

Przedmiot:

Przebudowa pokrycia dachowego, wykonanie zadaszenia nad drzwiami głównymi oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku

Data zamieszczenia: 2017-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30
87-800 Włocławek
tel. 054 414-48-50
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-12 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przedmiot zamówienia publicznego:
1.1.    Przebudowa pokrycia dachowego, wykonanie zadaszenia nad drzwiami głównymi oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku mieszczącym się we Włocławku, przy ul. Związków Zawodowych 16, zgodnie z książką przedmiarów i na zasadach określonych we  wzorze umowy, stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.
2.       Wymagany termin realizacji zamówienia:
2.1.    do dnia 13.11.2017 r.
3.       Wymagane dokumenty:
3.1.    formularz ofertowy,
3.2.    kosztorys ofertowy,
3.3.    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.4.   dokumenty potwierdzające wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty (referencje – min. 1 szt.),
ad. 3.3.; 3.4.; (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
4.       Sposób, miejsce i termin składania ofert:
4.1.    Dokumenty wyszczególnione w ust. 3, należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87‑800 Włocławek, pok. nr 15
oferta na:
Wykonanie przebudowy pokrycia dachowego, ul. Związków Zawodowych 16, Włocławek.
4.2.    Termin – do dnia 12.09.2017 r. do godz. 8.00.
4.3.    Oferty, które wpłyną do AZK po ww. terminie nie będą brane pod uwagę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego, określa czy ww. termin został zachowany przez Wykonawcę.
5.       Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1.    Miejsce – Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. nr 3.
5.2.    Termin – 12.09.2017 r. godz. 8.30
6.       Administracja Zasobów Komunalnych zastrzega prawo do swobodnego wyboru Wykonawcy.
7.       Zamawiający zastrzega prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą           ofertę.
8.       Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.
9.       Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.