Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zaproszenie do składania ofert - remont kanału deszczowego w pasie drogowym oraz...

Przedmiot:

Zaproszenie do składania ofert - remont kanału deszczowego w pasie drogowym oraz uszkodzonej studni kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2017-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice
tel. 0 41 273 02 20
fax 41 273 02 28
e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Starachowice
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamówienie do 30 000 EURO

Postępowanie prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach zaprasza do składania ofert na:

 

Remont kanału deszczowego w pasie drogowym drogi powiatowej 0581T w m. Starachowice ul. Nowowiejska oraz uszkodzonej studni kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej nr 0617T w m. Lubienia.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „kosztorys ofertowy”
  – zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.

      3. Termin wykonania zamówienia  - 15 listopad 2017 r.

 

4. Cenę oferty należy podać w ‘Formularzu  oferty  „tj: załączniku nr 1”.

 

      5. Wykonawca  w „Kosztorysie ofertowym”- zał. nr 2  poda ceny jednostkowe  netto
          dla  poszczególnych pozycji, następnie  przemnoży  ceny jednostkowe netto przez
          podane ilości jednostek i zsumuje wartości  wyliczonych  pozycji – w ten    sposób
          otrzyma cenę netto za całość  zamówienia, następnie obliczy   podatek VAT -
          następnie zsumuje  cenę netto  i podatek VAT, otrzymana suma stanowi cenę brutto
          za całość zamówienia.

     6. Wykonawca w cenie oferty powinien ująć wszelkie  koszty  związane z wykonaniem 
          przedmiotu zamówienia.

 

     7. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie obowiązują na czas
           trwania  umowy i nie  będą  podlegały  zmianie. Rozliczenie nastąpi kosztorysem
           powykonawczym po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.

     8. Wraz z ofertą należy złożyć kosztorys ofertowy oraz aktualny odpis  z właściwego
          rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej, jeżeli
          odrębne przepisy wymagają  wpisu do  rejestru lub ewidencji.

 

     9. Ofertę należy składać w terminie do dnia  14.09.2017r. w siedzibie  ZDP,
          sekretariat.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.