Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zakup, dostawa i montaż drzwi kompletnych (wraz z ościeżnicą, klamką, szyldem i...

Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż drzwi kompletnych (wraz z ościeżnicą, klamką, szyldem i zamkiem) w liczbie 5 sztuk w pomieszczeniach biurowych

Data zamieszczenia: 2017-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. (22) 530 02 50, (22) 530 01 63
e-mail: i.slowik@mz.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Ministerstwo Zdrowia zaprasza do składania ofert na usługę na którą składają się: zakup, dostawa i montaż drzwi kompletnych (wraz z ościeżnicą, klamką, szyldem i zamkiem) w liczbie 5 sztuk w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia (DFZ) w budynku przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie, zgodnie z załączonym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy.

1. Oferty, przygotowane zgodnie z zamieszczonym wzorem,  prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: slowik@mz.gov.pl">i.slowik@mz.gov.pl w terminie: do dnia 14 września 2017 r. lub złożyć osobiście pod adresem Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Warszawa, ul. Długa 38/40, pokój 106.

2. W tytule proszę wpisać: „Oferta – usługa montażu drzwi do pomieszczeń biurowych”.

3. Kwota brutto za realizację przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie koszty jego wykonania.

4. Dla zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z potencjalnymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

5. Kryteria wyboru Wykonawcy:

80 % - cena (80 punktów)

W ramach kryterium cena przyjmuje się, że 1 punkt stanowi 1 %.
Oferty oceniane będą według następującego wzoru:

            C min
C = -------------- x 80 punktów
            Cx

gdzie:

C= liczba punktów za kryterium „cena”,
C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych, nie podlegających odrzuceniu ofert,
C x = cena oferty badanej, nie podlegająca odrzuceniu.

20 % - okres gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy (20 punktów)

Oferta ze wskazanym okresem gwarancji 24 miesiące – 0 punktów
Oferta ze wskazanym okresem gwarancji 36 miesięcy – 10 punktów
Oferta ze wskazanym okresem gwarancji 48 miesięcy – 20 punktów

W ramach tego kryterium maksymalnie można otrzymać 20 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów z obu kryteriów.

6. Z tytułu złożenia oferty Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru wykonawcy.

8. Szczegółowe warunki, na jakich wykonywana będzie umowa, zawarte są w załączonym wzorze umowy i w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Warunki wskazane w ww. dokumentach nie podlegają negocjacjom.

9. Oferenci mają możliwość dokonania pomiarów otworów drzwiowych w pomieszczeniach biurowych użytkowanych przez DFZ przed złożeniem oferty. W celu ustalenia terminu przeprowadzenia pomiarów prosimy o kontakt telefoniczny, numer telefonu: 22 530 01 63. Dokonanie pomiarów będzie możliwe w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do godz. 15.00.

10. Jeżeli Oferent nie będzie zainteresowany przeprowadzeniem pomiarów otworów drzwiowych przed złożeniem oferty, wówczas składa ofertę na własne ryzyko a także nie przysługują mu późniejsze negocjacje/roszczenia z tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów nieuwzględnionych w ofercie.

11. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

12. Oferty należy składać w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 530 02 50 lub (22) 530 01 63.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.