Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej (1)

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej (1)

Data zamieszczenia: 2017-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
Telefon: 12 61 54 444
Faks: 12 61 54 012
Województwo: małopolskie
Miasto: Brzeźnica
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-15 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przedmiotem oferty jest wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej budynku Posterunek Policji w Brzeżnicy do dnia 06.10.2017 r.
Kryterium wyboru oferty będzie cena.
Termin realizacji zadania  - do dnia 06.10.2017 dokumentację należy dostarczyć do KPP w Wadowicach przy ul.Lwowskiej 13.
Termin składania ofert – do 15.09.2017 r. godz. 1200.
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail inwrem@malopolska.policja.gov.pl">sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl.
Wzór oferty stanowi zał. nr 1.
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto, po wcześniejszym protokolarnym odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.

Osoba do kontaktu: Paweł Piotrowski KWP nr tel. (12) 61-54-920,
                             Justyna Kowalczyk KPP Wadowice nr tel. (33) 872-92-08.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.