Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3652z ostatnich 7 dni
15950z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: KONKURS OFERT - Utwardzenie terenu działki oraz wymiana nawierzchni chodnika

Przedmiot:

KONKURS OFERT - Utwardzenie terenu działki oraz wymiana nawierzchni chodnika

Data zamieszczenia: 2017-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk
ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24
faks: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-10 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Utwardzenie terenu działki przy ul. Prof. Lotha 12 oraz wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. Mostnika  10 w Słupsku”.
Numer sprawy: 15/DPZ/RB/09/2017

1. Zamawiający: Miasto Słupsk
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     
ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,
działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      
2. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane w zakresie wykonania utwardzenia wjazdu na terenie posesji działki przy ul. Prof. Lotha 12 oraz wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. Mostnika  10 w Słupsku.
3. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodnie od dnia podpisania umowy.
4. Termin i miejsce składania ofert:  10.10.2017r., o godz. 11:00.
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs na wykonanie: „Utwardzenie terenu działki przy ul. Prof. Lotha 12 oraz wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. Mostnika  10 w Słupsku”.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.10.2017r. o godz. 11:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Włodarczyk  tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
- najniższa cena - waga 60%.
- najdłuższy okres gwarancji – waga 20%
- najdłuższy termin płatności – waga 20%
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
a. Instrukcja dla oferentów
b. Formularz oferty
c. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
d. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
e. Wykaz robót
f. Wzór umowy
g. Przedmiar robót

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.