Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie czterometrowych pasów przeciwpożarowych

Przedmiot:

Wykonanie czterometrowych pasów przeciwpożarowych

Data zamieszczenia: 2017-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu
ul. 3 Maja 16
41-200 Sosnowiec
Faks: 32 714091
E-mail: annadelewska@interia.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 4 000,00 [PLN]
Termin składania ofert: 2017-10-06 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie czterometrowych pasów przeciwpożarowych przy linii 140 Katowice Ligota - Nędza na długości 4,1 km (strona P – 1,8 km, strona L – 2,3 km).
Formuła realizacji Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia Usługi
Okres związania ofertą
przez okres 60 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Szczegóły zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Warunki W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Wykonanie czterometrowych pasów przeciwpożarowych przy linii 140 Katowice Ligota - Nędza na długości 4,1 km (strona P – 1,8 km, strona L – 2,3 km).:
Wykaz wymaganych dokumentów  
Informacje o wadium Wadium można wnieść w:
- 1) pieniądzu na rachunek nr: 44102010260000120202874345

Kwota wadium:
- Wykonanie czterometrowych pasów przeciwpożarowych przy linii 140 Katowice Ligota - Nędza na długości 4,1 km (strona P – 1,8 km, strona L – 2,3 km). - 4 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert Wykonanie czterometrowych pasów przeciwpożarowych przy linii 140 Katowice Ligota - Nędza na długości 4,1 km (strona P – 1,8 km, strona L – 2,3 km).:
Cena - 100,00%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium  
Miejsce składania ofert/wniosków Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu
ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina) 2017-10-06 10:00
Miejsce otwarcia ofert/wniosków  
Termin otwarcia ofert/wniosków 2017-10-06 11:00
Miejsce realizacji zamówienia  
Termin wykonania zamówienia 20.12.2017
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacja o zamówieniach uzupełniających/dodatkowych  
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania Specyfikacji Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec
Dni pobrania Specyfikacji
od poniedziałku
do piątku
Godziny pobrania Specyfikacji 7:30-14:30
Opłata za Specyfikację 0,00
Uwagi WZ dostępny do pobrania na stronie zamowienia.plk-sa.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.