Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3603z ostatnich 7 dni
15272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont lokalu mieszkalnego - budowa ścianki gipsowo-kartonowej, wykonanie wylewki...

Przedmiot:

Remont lokalu mieszkalnego - budowa ścianki gipsowo-kartonowej, wykonanie wylewki samopoziomującej w kuchni i łazience, montaż drzwi wejściowych do mieszkania i drzwi wewnętrznych do łazienki..

Data zamieszczenia: 2017-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.
ul. Majowa 15
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 724-64-20, fax: 44 724-40-97

Osoba do kontaktu: Danuta Stańczyk
Województwo: łódzkie
Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-06 10:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Tomaszowie Maz.
Zakres prac:
- zeskrobanie i zmycie starej farby, ścian farbami emulsyjnymi,
- przecieranie istniejących tynków na ścianach i sufitach,
- skucie glazury i terakoty,
- budowa ścianki gipsowo-kartonowej,
- wykonanie wylewki samopoziomującej w kuchni i łazience,
- montaż drzwi wejściowych do mieszkania i drzwi wewnętrznych do łazienki,
- jednokrotne gruntowanie i malowanie sufitów farbami emulsyjnymi,
- jednokrotne gruntowanie i malowanie ścian farbami emulsyjnymi,
- utylizacja gruzu.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej remontowanego lokalu.

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownik robót) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uprawnienia kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont mieszkania nr 13 w budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 06.10.2017r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2017r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 06.10.2017r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na remont mieszkania nr 13 w budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Tomaszowie Maz.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.