Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3602z ostatnich 7 dni
15272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu

Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu

Data zamieszczenia: 2017-10-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
tel. 22 500 6 200, fax: 22 613 24 52
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-10 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podst. art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( Dz. U. z 2017 r. , poz.1579), którego przedmiotem jest: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu przy ul. Żegańskiej 24B w Warszawie.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obmiarów z natury we własnym zakresie.
Okna muszą być wykonane z wysokoudarowego PCV. Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw<1,1.
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone i wymienione okna na okres 60 miesięcy, a na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy od momentu odbioru robót na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru robót. Wyceny składanej oferty należy dokonać na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

  Termin realizacji zamówienia: 28 dni od daty podpisania umowy.
Wynagrodzenie – kosztorysowe.
Dokumenty niezbędne do złożenia oferty można otrzymać w Dziale Zamówień Publicznych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer przy ul. Trakt Lubelski 353 pok. Nr  4, parter lub na stronie internetowej: zgnwawer.bip.um.warszawa.pl.
                
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- Posiadają odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
- Wykonali (lub nadal wykonują) w ostatnich 5 latach przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, główne usługi w zakresie wykonania wymiany stolarki okiennej, w tym (minimum 2 usługi każda o wartości nie mniejszej niż 15 tysięcy złotych) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – załącznik nr 4.  Spełnienie tego warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu.
- Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (związanej z przedmiotem zamówienia), dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na kwotę nie niższą niż 50 tysięcy złotych. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonej do oferty ksero polisy lub innego dokumentu.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w terminie do dnia 10.10.2017 r. do godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie przy ul. Trakt Lubelski 353.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 10.10.2017 r. o godzinie 1010  w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Trakt Lubelski 353 pokój nr 25.

Kryterium wyboru oferty:                 cena – 100 %

Do oferty należy załączyć: podpisany wzór umowy załącznik Nr 1 do ogłoszenia, formularz ofertowy załącznik Nr 2 do ogłoszenia, kosztorys ofertowy załącznik Nr 3 do ogłoszenia, wypis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS, oświadczenie dotyczące doświadczenia – załącznik nr 4 do ogłoszenia, polisę OC.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.