Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3652z ostatnich 7 dni
15950z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie usterki oświetlenia na bocznicy kolejowej

Przedmiot:

Usuwanie usterki oświetlenia na bocznicy kolejowej

Data zamieszczenia: 2017-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Zarządzania TAURON
Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno
Email: mariusz.kolodziej@esw.tauron-wytwarzanie.pl
Telefon: 158776449
Województwo: śląskie
Miasto: Trzebinia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-09 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usuwanie usterki oświetlenia na bocznicy kolejowej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.
Numer zapytania 2017/RFX/TW/01RZZ/07609

 

Informacje szczegółowe
Opis zapytania Proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi:

„Usuwanie usterki oświetlenia na bocznicy kolejowej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini”.

Zamawiający wymaga wykonania zadania zgodnie z przedstawionym zakresem prac, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.


ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:

1.Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2) płatność za wykonaną usługę po zakończeniu realizacji usługi i podpisaniu protokołu odbioru,
3) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
4) prace zostaną wykonane w terminie: od daty otrzymania zamówienia do dnia 30.11.2017 r.
5) miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy wg. najnowszej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami BHP.
7) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z zapisani zakresu prac (Załącznik nr 4), lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
8) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (załącznik nr 2), Formularz cenowy (załącznik nr 3), wykaz osób (załącznik nr 7) oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarcze.
2.Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto za cały zakres prac postępując zgodnie z Instrukcją oferenta (załącznik nr 1).
3.Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
4. Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: admin_baza@tauron-pe.pl
2) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.
W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Instrukcja Oferenta – Podręcznik dla oferenta,
Załącznik nr 2 Formularz oświadczeń.
Załącznik nr 3 Formularz cenowy
Załącznik nr 4 Zakres Prac
Załącznik nr 5 Zasady zatrudniania firm zew.
Załącznik nr 6 Protokół odbioru
Załącznik nr 7 Wykaz osób.
Kategoria zakupowa 24.14. Pozostałe usługi specjalistyczne
Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia
Termin wykonania zamówienia od daty otrzymania zamówienia do 30.11.2017 r.
   
Data wszczęcia postępowania 03-10-2017 10:25
Termin składania ofert 09-10-2017 12:00
   
Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium  
   
Waluta zamówienia PLN

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.