Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3603z ostatnich 7 dni
14532z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd systemów przeciwpożarowych - central automatycznego gaszenia oraz przegląd...

Przedmiot:

Przegląd systemów przeciwpożarowych - central automatycznego gaszenia oraz przegląd stałego gazowego urządzenia gaśniczego

Data zamieszczenia: 2017-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie
ul. Lubelska 5
10-404 Olsztyn
Telefon: 89 677 55 49
Faks: 89 677 16 44
E-mail: ilona.kolota@plk-sa.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-11 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przegląd systemów przeciwpożarowych
Numer Projektu 0552/IZ12GM/20073/07250/17/P
Opis zamówienia Przedmiotem Umowy jest zlecenie usługi rocznego przeglądu technicznego central automatycznego gaszenia oraz przeglądu stałego gazowego urządzenia gaśniczego (SUG)
Formuła realizacji Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie  
Rodzaj zamówienia Usługi
Okres związania ofertą
przez okres 60 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Szczegóły zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Warunki W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Przegląd systemów przeciwpożarowych:
Wykaz wymaganych dokumentów  
Informacje o wadium Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Przegląd systemów przeciwpożarowych - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert Przegląd systemów przeciwpożarowych:
Cena - 100,00%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium  
Miejsce składania ofert/wniosków PKP PLK S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie
ul. Lubelska 5
10-404 Olsztyn
pokój nr 13 (sekretariat)
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina) 2017-10-11 09:30
Miejsce otwarcia ofert/wniosków PKP PLK S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie
ul. Lubelska 5
10-404 Olsztyn
pokój nr 216 (świetlica)
Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego.
Termin otwarcia ofert/wniosków 2017-10-11 10:00
Miejsce realizacji zamówienia  
Termin wykonania zamówienia Rozpoczęcie – w dniu podpisania Umowy
Zakończenie – w terminie do dnia 15.12.2017r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacja o zamówieniach uzupełniających/dodatkowych  
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania Specyfikacji Platforma zakupowa PKP PLK S.A. (www.zamowienia.plk-sa.pl) Zakładka Postępowania regulaminowe/Aktualne
Dni pobrania Specyfikacji
od poniedziałku
do niedzieli
Godziny pobrania Specyfikacji 0:00-24:00
Opłata za Specyfikację 0,00
Uwagi WZ dostępny do pobrania na stronie zamowienia.plk-sa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.