Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
129z dziś
2489z ostatnich 7 dni
10911z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku

Przedmiot:

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku

Data zamieszczenia: 2017-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice
Email: leszek.konopelski@tauron-cieplo.pl
Telefon: 32 73 58 283
Telefon: 516110473
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-09 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Poniatowskiego 27 w Chorzowie.
Numer zapytania 2017/PP/TC/TC/03275/L/E

 

Informacje szczegółowe
Opis zapytania Zapraszamy do udziału i złożenie oferty w postępowaniu ogólnodostępnym prowadzonym w trybie „prostym”, którego przedmiotem zamówienia jest:
„Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Poniatowskiego 27 w Chorzowie”
Nr postępowania: 2017/PP/TC/TC/03275/L/E
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet.
Warunki postępowania:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony jest w umowie.
2. Termin składania ofert podany jest przez platformę Marketplanet.
3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia, opis zakresu robót, wymagania wobec Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do zaproszenia.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów umowy.

5. Celem opracowania prawidłowej oferty można przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zadania w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
Przybycie na wizję należy zgłosić Panu Krzysztof Wróbel, tel. 660 716 914, e-mail: krzysztof.wrobel@tauron-cieplo.pl

6. Oferent zobowiązany jest uwzględnić wszystkie okoliczności cenotwórcze dotyczące przedmiotu zadania i zawrzeć je w cenie netto.
7. Oferent powinien załączyć do oferty m.in. skan następujących dokumentów:
a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 ,
b. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy – załącznik nr 1a.
c. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu - załączniki nr 2 ,
d. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 ,
e. Oświadczenie o konkurencyjności – załącznik nr 4,
f. Oświadczenie w formie wykazu prac wraz z referencjami – załącznik nr 5 ,
g. Aktualny KRS lub wypis z CEIDG, Pełnomocnictwa.
8. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie lub w formie elektronicznej o wyjaśnienia w terminie nie późniejszym niż na 4 dni przed terminem składania ofert. Pytania należy kierować przez platformę zakupową.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zamówienia, prowadzenia negocjacji lub aukcji oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
11. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Oferentów są:
- w zakresie spraw technicznych i wizji lokalnej –
Pan Krzysztof Wróbel, tel. 660 716 914, e-mail: krzysztof.wrobel@tauron-cieplo.pl
- w zakresie organizacji postępowania –
Pan Leszek Konopelski - tel. 516110473, e-mail: leszek.konopelski@tauron-cieplo.pl

Uwaga: prosimy o dokładne i staranne wypełnienie wymaganych przez specyfikację formularzy (w tym stosowne wykreślenia).
Kategoria zakupowa 30.9. Roboty budowlane w zakresie przyłączy cieplnych
Miejsce realizacji zamówienia Chorzów, ul. Poniatowskiego 27.
Termin wykonania zamówienia Określony jest w umowie.
   
Data wszczęcia postępowania 30-10-2017 11:54
Termin składania ofert 09-11-2017 09:00
   
Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium  
   
Waluta zamówienia PLN

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.