Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
3440z ostatnich 7 dni
11859z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku

Data zamieszczenia: 2017-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu
ul. Mostowa 10
64-360 Zbąszyń
tel. 68 3866085
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-06 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 54.ZSP.ZP.2017
Zamawiający, prowadząc postępowanie na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania cenowego, zaprasza do składania ofert na wykonanie oświetlenia awaryjnego.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10.
Oświetlenie ma być wykonane na korytarzu III piętra oraz na klatce schodowej prowadzącej z III piętra na parter. W ofercie należy podać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę następujące składniki:
 oprawa oświetlenia awaryjnego ECL/3W/c/3/SA/PT/CL w ilości 6 sztuk,
 przewód YDYp 3x1,5 w ilości 40 m,
 kanał instalacyjny 30 m,
 materiały pomocnicze np. kołki, puszki, gips, uchwyty,
 prace instalacyjne, wykonanie instalacji zasilania opraw, montaż opraw oświetlenia awaryjnego.
Oświetlenie awaryjne musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
2. Ostateczny termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2017 r.
3. Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: cena: waga kryterium 100%
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
- dokument potwierdzający uprawnienia elektryczne Wykonawcy
5. Opis sposobu przeliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;
b) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 06.11.2017r. do godz. 14.00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń, drogą elektroniczną na adres: spzbaszyn@interia.pl (w tytule e-maila wpisać: „oferta na oświetlenie awaryjne”) lub pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń.
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
7. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
8. Termin związania ofertą: 7 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jednostki.
10. Podpisanie umowy/zamówienia:
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
Teresa Małycha tel. 68 3866085
 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.