Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018

Data zamieszczenia: 2017-11-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Transportowa 1
63700 , Krotoszyn
telefon - 627 226 531
faks - 627 226 531
www.pzdkrotoszyn.pl
biuro@pzdkrotoszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Krotoszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-10 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu krotoszyńskiego w sezonie zimowym 2017/2018
Numer referencyjny: PZD-21/109/2017 , l.dz. 4620/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego jest podpisanie umowy (udzielenie zamówienia) z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, i który będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na realizacji zadania pod nazwą: ”Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu krotoszyńskiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na 8 zadań według podziału określonego w punkcie 3.4 SIWZ.3.2 Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni i poboczy. W przypadku wystąpienia dużych zasp śnieżnych w pasie jezdni gdzie pługi odśnieżne nie będą w stanie odśnieżyć, przemieszczenie zasp poza pas jezdny nastąpi przy pomocy ładowarek. W każdym zadaniu obejmującym zimowe utrzymanie dróg powiatowych, będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego Wykonawca musi zapewnić odśnieżanie zatok oraz przystanków autobusowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 zadań i obejmuje: ZADANIE NR 1 zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych: MIASTO KOŹMIN WLKP ( ulice): I kolejność standard 3 Cieszyńskiego; Dworcowa; Floriańska; Grębowska; Jana Pawła II; Kobylińska; Marcińca; Pleszewska; Podgórna; Poznańska: Prosta; Staniewska; Strzelecka; Targowa; Zamkowa; Zielony Rynek. DROGI POZA MIEJSKIE KOŹMIN WLKP I kolejność standard 3 Droga powiatowa nr 5145 P :Koźmin Wlkp –Dobrzyca do granicy powiatu, I kolejność standard 4 Droga powiatowa nr 5152 P -Koźmin Wlkp – Rozdrażew – do bazy SKR w Rozdrażewie, Droga powiatowa nr 4908 P Borzęciczki-Kacza Górka , Droga powiatowa nr 4918 P Kacza Górka –granica powiatu krotoszyńskiego- Mokronos-Gościejew-Wielowieś ( skrzyżowanie z drogą nr 5136 na Wyganów), II kolejność- standard 5 Droga Powiatowa nr 5133 P Koźmin Wlkp – Staniew-Mokronos-Józefów ( granica powiatu krotoszyńskiego), Droga powiatowa nr 4169 P Rusko-granica powiatu krotoszyńskiego- Wyrębin- Borzęciczki-Serafinów –do drogi 4918P, Droga powiatowa nr 4171 P Koźmin Wlkp –Nowa Obra-Stara Obra –Golina (gr, powiatu Krotoszyńskiego), Droga powiatowa nr 5143 P Stara Obra –Wałków-Borzęcice –gr. powiatu pleszewskiego (Galew) , Droga powiatowa nr 5146 P Borzęcice-Sapieżyn –do drogi krajowej nr 15, Droga powiatowa nr 5149 P Cegielnia-Wyki- gr powiatu pleszewskiego do skrzyżowania z drogą gminną na Wyki, Droga powiatowa nr 5139 P Psie Pole-Kaniew-Dębiogóra-Czarny Sad do drogi krajowej nr 15 , Droga powiatowa nr 5137P Mokronos-Skałów-Psie Pole-Koźmin Wlkp. , Droga powiatowa nr 4919P Mokronos-Małgów, Droga powiatowa nr 4916 P Międzyborze –gr. powiatu krotoszyńskiego- Pogorzałki Małe-Mycielin-Borzęciczki, Droga powiatowa nr 5148P Koźmin Wlkp –Tatary-Grębów do skrzyżowania z drogą Trzemeszno-Cegielnia, Droga powiatowa nr 5138P Gościejew-Skałów, Droga powiatowa nr 5140 P Kaniew-Wronów-Benice ( do Wronowa)- skrzyżowanie z drogą gminną, ZADANIE NR 2 zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rozdrażew na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych GMINA ROZDRAŻEW I kolejność –standard 3 Droga powiatowa nr 4331P (Nowy Świat)-granica powiatu krotoszyńskiego- Nowa Wieś-Rozdrażew do miejscowości Brzoza( skrzyżowanie z drogą gminną Brzoza-Kobierno) II kolejność –standard 4 Droga powiatowa nr 5152 P Rozdrażew- Koźmin ( od ul. Krotoszyńskiej do bazy SKR w Rozdrażewie), II kolejność standard 5 Droga powiatowa nr 5151P Rozdrażew-Trzemeszno-Grębów, Droga powiatowa nr 5149 P Wyki od skrzyżowania z drogą gminną- gr. powiatu pleszewskiego (Koźminiec), Droga powiatowa nr 5155P Rozdrażew-Rozdrażewek –Różopole do skrzyżowania z drogą nr 5158 P, Droga powiatowa nr 5153 P Nowa Wieś –Maciejew-Rozdrażewek, Droga powiatowa nr 5154P Rozdrażew-Rozdrażewek, Droga powiatowa nr 5156 P Rozdrażew- Dąbrowa- Kobierno ( skrzyżowanie z drogą 5158P), Droga powiatowa nr 5168P droga krajowa nr 15 –Dzielice, Droga powiatowa nr 5148 P Grębów od skrzyżowania z drogą Trzemeszno-Cegielnia-Nowa Wieś-Koźminiec,ZADANIE NR 3 zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Krotoszyna na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych: MIASTO KROTOSZYN (ulice) I kolejność standard 3 Zdunowska od ul. Piastowskiej do ul. Kołłątaja; Szosa Benicka; Ogrodowskiego; Floriańska; Grudzielskiego; Klemczaka Konstytucja 3 Maja; Kobylińska; Kościuszki; Koźmińska ;Piastowska; Kozala od drogi krajowej nr 15 do miejscowości Brzoza( skrzyżowanie z drogą gminną Brzoza-Kobierno); 56 Pułku Piechoty Wlkp. Raszkowska; Spartańska; Stawna; 23 stycznia; Rawicka; Słowiańska ; Transportowa ; Wiśniowa; Benicka, II kolejność standard 3 Św. Antoniego ; Ceglarska; Chwaliszewska; Domki Farne; Dworcowa; Pukackiego; Fabryczna; Głowackiego; Kamienna; Kilińskiego; Klonowicza; Kobierska; Kopieczki; Kopernika; Langiewicza; Magazynowa; Masłowskiego; Młyńska ;Ofiar Katynia; Osadnicza; Plac Szkolny; Polna; Półwiejska; Przemysłowa; Robotnicza; Słodowa; Sosnowa; Spokojna; Staszica; 1 stycznia; Ściegiennego; Świętokrzyska; Wiejska; Więźniów Politycznych; Zacisze; Zamkowy Folwark.ZADANIE NR 4 zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krotoszyna -wschód na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych DROGI POZA MIEJSKIE KROTOSZYN I kolejność standard 4 Droga powiatowa nr 5158 P Krotoszyn (Raszkowska) –Kobierno-Różopole-Roszki- gr. powiatu ostrowskiego, Droga powiatowa nr 5166P Krotoszyn (Bolewskiego) Chachalnia skrzyżowania z drogą 5165P -do drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn- Sulmierzyce, II kolejność standard 5 Droga powiatowa nr 4332P Roszki-Orpiszew-gr. powiatu ostrowskiego Janków Zaleśny, Droga powiatowa nr 5165 P gr. powiatu Ostrowskiego –Chwaliszew –Chachalnia do drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Sulmierzyce, Droga powiatowa nr 5161 P Ugrzele-Baszyny-gr, powiatu ostrowskiego (Janków Zaleśny), Droga powiatowa nr 5159 P Krotoszyn(Spartańska)- Tomnice-Jasne Pole-Orpiszew-Baszyny, Droga powiatowa nr 5155P Biadki- Duszna Górka (skrzyżowanie z drogą nr 5162P) , Droga powiatowa nr 5162 P Krotoszyn (Stawna, Gorzupska-Gorzupia-Świnków- gr. powiatu ostrowskiego –Janków Zaleśny, Droga powiatowa nr 5163 P Orpiszew-Świnków-Biadki do drogi krajowej nr 36, Droga powiatowa nr 5157 P Kobierno-Tomnice-Gorzupia –Smoszew do drogi krajowej nr 36, Droga powiatowa nr 5164P Biadki- Chwaliszew do skrzyżowania z drogą 5165P, ZADANIE NR 5 zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krotoszyna - zachód na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych I kolejność standard 4 Droga powiatowa nr 4918P –Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5136P –Benice-Wróżewy-Krotoszyn (Szosa Benicka), II kolejność standard 5 Droga powiatowa nr 5140 P Wronów od skrzyżowania z drogą gminną- Benice, Droga powiatowa nr 5141 P Benice-Ustków, Droga powiatowa nr 5136 P Wielowieś –Wyganów , Droga powiatowa nr 5142P do drogi krajowej nr 15 Bożacin-Wróżewy- Lutogniew, Droga powiatowa nr 5242 P od drogi krajowej nr 36 Lutogniew-Dzierżanów- Rojew do skrzyżowania z drogą 4097 P ,ZADANIE NR 6 zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Sulmierzyce na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych MIASTO SULMIERZYCE I kolejność standard 3 Poznańska do m. Chwaliszew do skrzyżowania z drogą 5165P; Powstańców Wlkp.; Uciechowska; Wrocławska; Kaliska,ZADANIE NR 7 zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Zduny na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych MIASTO ZDUNY-(ulice ) I kolejność standard 3 -Kobylińska; Pl. Kościuszki ; Mickiewicza; 1 Maja ; Ostrowska ; Rynek; Plac Ks. Skargi, II kolejność standard 4 Sulmierzycka, DROGI POZA MIEJSKIE ZDUNY I kolejność standard 3 Droga powiatowa nr 5129P od drogi krajowej nr 15 –Zduny ul. Kobylińska-Baszków do kościoła- skrzyżowanie z drogą 5500P, II kolejność standard 4 Droga powiatowa nr 5500 P Krotoszyn-Konarzew-Baszków, II kolejność- standard 5 Droga powiatowa nr 5165 P Zduny-Rynek, Mickiewicza, Pl. Skargi, Ostrowska- Chachalnia –Ujazd, Droga powiatowa nr 5144 P Baszków-Bestwin-Ruda –gr województwa dolnośląskiego , Droga powiatowa nr 5167P – Zduny ( ul. Sulmierzycka) –granica woj. dolnośląskiego Ujazd , Droga powiatowa nr 5500P Baszków-gr. powiatu Jutrosin do ostatnich zabudowań,ZADANIE NR 8 zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Kobylin na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych MIASTO KOBYLIN ( ulice) I kolejność standard 3. Al. Powstańców Wlkp; Baszkowska; Dworcowa ;Grunwaldzka; Krobska; Kolejowa; Kopernika; Rzemiechowska; Strzelecka, DROGI POZA MIEJSKIE KOBYLIN I Kolejność standard 3 Droga powiatowa nr 5129 P Kobylin (Baszkowska ) –Baszków do kościoła do skrzyżowania z drogą nr 5500P, II kolejność standard 4 Droga powiatowa nr 5129 P Kobylin (Baszkowska ) –Baszków do kościoła do skrzyżowania z drogą nr 5500P, Droga powiatowa nr 5133 P Kromolice-Targoszyce-Łagiewniki, Droga powiatowa nr 4097 P Rojew-Kuklinów-Kromolice, Droga powiatowa nr 4803P Pępowo- Sroki- Górka-Kobylin, Droga powiatowa nr 4920 P (Ochla) gr. Powiatu Krotoszyńskiego- Łagiewniki-Starkówiec-Kobylin, Droga powiatowa nr 4921 P(Gumienice)-gr .powiatu krotoszyńskiego- Zalesie Wielkie- Zalesie Małe-Górka, Droga powiatowa nr 5132 P Zalesie Wielkie –Łagiewniki, Droga powiatowa nr 5150P Smolice-Rogożewo, II kolejność standard 5 Droga powiatowa nr 5130P Kobylin (Berdychowska)-Berdychów wieś, Droga powiatowa nr 5131 Starkówiec-Fijałów-Wyganów do drogi krajowej nr 36 , Droga powiatowa nr 5134P Zalesie Wielkie- do drogi 4921P, Droga powiatowa nr 5135P od drogi krajowej nr 36 Kuklinów-Starygród-Benice (do kościoła do drogi nr 4918P), Droga powiatowa nr 5242 Kobylin (ul. Rzemiechowska)-Rzemiechów wieś, Droga powiatowa nr 4923 P (Pępowo)- gr. powiatu krotoszyńskiego - Zalesie Małe, Droga powiatowa nr 4925 P (Czeluścin)- gr. powiatu krotoszyńskiego- Rębiechów-Kobylin, Droga powiatowa nr 5125 P (Sroki) –gr. powiatu krotoszyńskiego (Czeluścin) –Sroki , Droga powiatowa nr 4926 P (Pasierby) –gr, powiatu krotoszyńskiego- Raszewy-Smolice. UWAGA Zasady zimowego utrzymania na drogach zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie przedstawia dodatek nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podział zadań został uwidoczniony na mapie z lokalizacją dróg poszczególnych zadań stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający może ograniczyć przedmiot zamówienia zawężając usługę typując odcinki dróg, które należałoby utrzymać i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia i odszkodowania. O powyższym fakcie Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. W szczególnych sytuacjach związanych z istniejącymi warunkami atmosferycznymi (brak zjawisk atmosferycznych), Zamawiający może wstrzymać prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg informując o tym fakcie telefonicznie Wykonawcę. Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji zimowego utrzymania dróg nie przysługuje wynagrodzenie. Wznowienie akcji następuje na telefoniczny wniosek Zamawiającego.W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest wstanie prowadzić prac zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić Zamawiającego na piśmie. W tym przypadku Zamawiający nie potrąca wykonawcy wysokości wynagrodzenia określonego w umowie. Zgoda Zamawiającego na w/w odstępstwo jest przekazana w formie pisemnej Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej gotowości do prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018 od dnia podpisania umowy do 15.04.2018 r. Z tytułu gotowości do prowadzenia akcji zimowej Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana, jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zasady prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg Akcję zimowego utrzymania dróg będzie prowadził ze strony Powiatowego Zarządu Dróg dyżurny zimowego utrzymania dróg z siedziby przy ulicy Transportowej 1 w Krotoszynie .Dyżury prowadzone będą całodobowo w zależności od warunków atmosferycznych. W razie potrzeby dyżurny będzie telefonicznie powiadamiał wykonawcę o potrzebie uruchomienia sprzętu zimowego utrzymania dróg. Każdorazowe uruchomienie sprzętu będzie odnotowane w dzienniku zimowego utrzymania dróg przez dyżurnego. Wykonawca uruchamia sprzęt w ciągu 1 godziny od telefonicznego powiadomienia przez dyżurnego PZD. Wykonawca robót powiadamia odwrotnie dyżurnego zimowego utrzymania dróg o wyjeździe sprzętu. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiadomi dyżurnego zimowego utrzymania dróg co zostanie odnotowane w dzienniku pracy sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do podania w formularzu oferty nr telefonu, osoby odpowiedzialnej do realizacji zadań określonych umową. Wykonawca przekazuje za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy/sprzęt dyżurnemu zimowego utrzymania dróg informacji o aktualnym stanie przejezdności oraz zapewnia obsadę całodobową na pracującym sprzęcie. Sprzęt 1. Wymagania dotyczące sprzętu W niniejszej SIWZ podane zostały minimalne ilości jednostek sprzętowych jednak w interesie Wykonawcy pozostaje zapewnienie takiej ilości sprzętu, który pozwoli mu wykonać usługę w określonym standardzie (np. w przypadku awarii jednostki). Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej podmiany lub naprawy sprzętu. Zamawiający musi mieć dostępny w minimalnym zakresie zestaw sprzętu niezbędny do zimowego utrzymania dróg dla poszczególnych zadań. Składając ofertę cenową na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg w zakresie kilku zadań wymieniony sprzęt należy zapewnić z osobna dla każdego zadania. Przez co należy rozumieć, że nie dopuszcza się wykazania jednego sprzętu, urządzenia do kilku zadań jednocześnie. Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2005 roku Nr 108 ,poz. 908 ze zmianami), tj. pojazd musi być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 i § 39 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 roku Nr 32,poz. 262 ze zm.). Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 9 wyżej wymienionego rozporządzenia. Uwaga dotyczy tylko ładowarek czołowych dla 7 zadań 1.) Przemieszczanie śniegu przy użyciu ładowarek czołowych poza pas drogowy dróg poza miejskich w przypadku lokalnie mogących powstawać zasp śnieżnych, których sprzęt odśnieżający w postaci pługów odśnieżnych nie jest w stanie usunąć, Wykonawca na telefoniczne wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do podstawienia sprzętu w ciągu 2 godzin od telefonicznego powiadomienia. Uwaga W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, a polegających na udzieleniu, w okresie 3 lat od dnia udzielenie zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej zrealizować przedmiotowe zamówienie Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zwiąż przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 50.000,00 PLN. W tym celu przedstawi dokument potwierdzający, że wykonawca jest odpowiedzialny od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w punkcie 10.3 SIWZ w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolności techniczne Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, Wykonawca winien dysponować sprawnymi pojazdami/sprzętem tak, aby realizacja usługi związana z zimowym utrzymaniem dróg przebiegała sprawnie. W tym przypadku Wykonawca musi mieć dostępny w minimalnym zakresie zestaw sprzętu do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg - wypełniony i podpisany załącznik Nr 6 do SIWZ. ZADANIE I Wykonawca w minimalnym zakresie musi mieć dostępny następujący sprzęt: do odśnieżania a) pług odśnieżny minimum średni lub ciężki na ciągnikach o mocy powyżej 100 KM – sztuk 6, b) ładowarka czołowa o pojemności łyżki min. 2,0 m³ – sztuk 1 ( w zależności od potrzeb do przemieszczania zasp śnieżnych na drogach poza miejskich), ZADANIE II Wykonawca w minimalnym zakresie musi mieć dostępny następujący sprzęt: do odśnieżania a) pług odśnieżny minimum średni lub ciężki na ciągnikach o mocy powyżej 100 KM– sztuk 6, b) ładowarka czołowa o pojemności łyżki min. 2,0 m³ – sztuk 1 ( w zależności od potrzeb do przemieszczania zasp śnieżnych na drogach poza miejskich), ZADANIE III Wykonawca w minimalnym zakresie musi mieć dostępny następujący sprzęt: do odśnieżania a) pług odśnieżny minimum średni lub ciężki na ciągnikach o mocy powyżej 100 KM– sztuk 2, ZADANIE IV Wykonawca w minimalnym zakresie musi mieć dostępny następujący sprzęt: do odśnieżania a) pług odśnieżny minimum średni lub ciężki na ciągnikach o mocy powyżej 100 KM– sztuk 4, b) ładowarka czołowa o pojemności łyżki min.2,0 m³ – sztuk 1 ( w zależności od potrzeb do przemieszczania zasp śnieżnych na drogach poza miejskich), ZADANIE V Wykonawca w minimalnym zakresie musi mieć dostępny następujący sprzęt: do odśnieżania a) pług odśnieżny minimum średni lub ciężki na ciągnikach o mocy powyżej 100 KM– sztuk 4, b) ładowarka czołowa o pojemności łyżki min. 2,0 m³ – sztuk 1 ( w zależności od potrzeb do przemieszczania zasp śnieżnych na drogach poza miejskich), ZADANIE VI Wykonawca w minimalnym zakresie musi mieć dostępny następujący sprzęt: do odśnieżania a) pług odśnieżny minimum średni lub ciężki na ciągnikach o mocy powyżej 100 KM– sztuk 4 b) ładowarka czołowa o pojemności łyżki min. 2,0 m³ – sztuk 1 ( w zależności od potrzeb do przemieszczania zasp śnieżnych na drogach poza miejskich), ZADANIE VII Wykonawca w minimalnym zakresie musi mieć dostępny następujący sprzęt: do odśnieżania a) pług odśnieżny minimum średni lub ciężki na ciągnikach o mocy powyżej 100 KM– sztuk 5, b) ładowarka czołowa o pojemności łyżki min.2,0 m³ – sztuk 1 ( w zależności od potrzeb do przemieszczania zasp śnieżnych na drogach poza miejskich), ZADANIE VIII Wykonawca w minimalnym zakresie musi mieć dostępny następujący sprzęt: do odśnieżania a) pług odśnieżny minimum średni lub ciężki na ciągnikach o mocy powyżej 100 KM– sztuk 5, b) ładowarka czołowa o pojemności łyżki min. 2,0 m³ – sztuk 1 ( w zależności od potrzeb do przemieszczania zasp śnieżnych na drogach poza miejskich). Zdolności zawodowe Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Osoby, które uczestniczą w realizacji zamówienia powinny dysponować odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pojazdami lub/oraz uprawnienia operatora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 24 poz.215 z dnia 21.01.2004r ze zmianami w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ). Wykonawca winien złożyć, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności wskazane w wykazie osób, mają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień (wypełniony i podpisany załącznik nr 5a do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zwiąż przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 50.000,00 PLN. W tym celu przedstawi dokument potwierdzający, że wykonawca jest odpowiedzialny od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,2.Wykonawca wykaże dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, Wykonawca winien dysponować sprawnymi pojazdami/sprzętem tak, aby realizacja usługi związana z zimowym utrzymaniem dróg przebiegała sprawnie. W tym przypadku Wykonawca musi mieć dostępny w minimalnym zakresie zestaw sprzętu do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg - wypełniony i podpisany załącznik Nr 6 do SIWZ,3.Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Osoby, które uczestniczą w realizacji zamówienia powinny dysponować odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pojazdami lub/oraz uprawnienia operatora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 24 poz.215 z dnia 21.01.2004r ze zmianami w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ), 4.oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności wskazane w wykazie osób, mają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień (wypełniony i podpisany załącznik nr 5a do SIWZ),5.Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące przedmiot zamówienia, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji zamówienia. Powyższy zapis dotyczy wyłącznie pracowników wykonujących czynności: – osoby wykonujące czynności związane z obsługą sprzętu do zimowego utrzymania dróg ( ilość osób- operatorzy /kierowcy uzależniona w zależności od części zamówienia). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: Wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę: 1) Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudniania na podstawie umowy o pracę, zawierające imienne wskazanie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wraz z wykazem osób wyznaczonych do faktycznego realizowania przedmiotu zamówienia – w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy, (wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ) 2) Zamawiający, zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów źródłowych (umowa o pracę itp.) potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, osób wskazanych przez Wykonawcę w oświadczeniu, 3) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować wykaz i oświadczenie, o którym mowa w pkt.1. 4) Niespełnienie przedmiotowych wymagań skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy – Zał. Nr 10 do SIWZ wzór umowy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ 2. Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ odpowiednio do zadania 3. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom o treści odpowiadającej załącznikowi nr 7 do SIWZ.(w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o które mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z Innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 4 do SIWZ,5.W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz osób umocowanych przez Wykonawcę konieczne jest złożenie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,6.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ),7.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku –załącznik nr 8 . Wykonawca ma złożyć takie oświadczenie wtedy kiedy wybór jego oferty doprowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o VAT. W przypadku braku tego dokumentu -informacji ze strony Wykonawcy Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin płatności faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy. Podstawą zmian zapisu umowy będzie: • zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, • zmiana osób do nadzorowania zadania oraz bezpośredniego wykonywania zadania, • zmiana stawki podatku VAT, • z przyczyn organizacyjnych ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy w tym strukturze organizacyjnej (zmiana lokalizacji siedziby, zmiana formy prawnej prowadzenia działalności).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-10, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE NR 1 zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:MIASTO KOŹMIN WLKP ( ulice): I kolejność standard 3 Cieszyńskiego; Dworcowa; Floriańska; Grębowska; Jana Pawła II; Kobylińska; Marcińca; Pleszewska; Podgórna; Poznańska: Prosta; Staniewska; Strzelecka; Targowa; Zamkowa; Zielony Rynek. DROGI POZA MIEJSKIE KOŹMIN WLKP I kolejność standard 3 Droga powiatowa nr 5145 P :Koźmin Wlkp –Dobrzyca do granicy powiatu, I kolejność standard 4 Droga powiatowa nr 5152 P -Koźmin Wlkp – Rozdrażew – do bazy SKR w Rozdrażewie, Droga powiatowa nr 4908 P Borzęciczki-Kacza Górka , Droga powiatowa nr 4918 P Kacza Górka –granica powiatu krotoszyńskiego- Mokronos-Gościejew-Wielowieś ( skrzyżowanie z drogą nr 5136 na Wyganów), II kolejność- standard 5 Droga Powiatowa nr 5133 P Koźmin Wlkp – Staniew-Mokronos-Józefów ( granica powiatu krotoszyńskiego), Droga powiatowa nr 4169 P Rusko-granica powiatu krotoszyńskiego- Wyrębin- Borzęciczki-Serafinów –do drogi 4918P, Droga powiatowa nr 4171 P Koźmin Wlkp –Nowa Obra-Stara Obra –Golina (gr, powiatu Krotoszyńskiego), Droga powiatowa nr 5143 P Stara Obra –Wałków-Borzęcice –gr. powiatu pleszewskiego (Galew) , Droga powiatowa nr 5146 P Borzęcice-Sapieżyn –do drogi krajowej nr 15, Droga powiatowa nr 5149 P Cegielnia-Wyki- gr powiatu pleszewskiego do skrzyżowania z drogą gminną na Wyki, Droga powiatowa nr 5139 P Psie Pole-Kaniew-Dębiogóra-Czarny Sad do drogi krajowej nr 15 , Droga powiatowa nr 5137P Mokronos-Skałów-Psie Pole-Koźmin Wlkp. , Droga powiatowa nr 4919P Mokronos-Małgów, Droga powiatowa nr 4916 P Międzyborze –gr. powiatu krotoszyńskiego- Pogorzałki Małe-Mycielin-Borzęciczki, Droga powiatowa nr 5148P Koźmin Wlkp –Tatary-Grębów do skrzyżowania z drogą Trzemeszno-Cegielnia, Droga powiatowa nr 5138P Gościejew-Skałów, Droga powiatowa nr 5140 P Kaniew-Wronów-Benice ( do Wronowa)- skrzyżowanie z drogą gminną,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: ZADANIE NR 2 zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rozdrażew
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:GMINA ROZDRAŻEW I kolejność –standard 3 Droga powiatowa nr 4331P (Nowy Świat)-granica powiatu krotoszyńskiego- Nowa Wieś-Rozdrażew do miejscowości Brzoza( skrzyżowanie z drogą gminną Brzoza-Kobierno) II kolejność –standard 4 Droga powiatowa nr 5152 P Rozdrażew- Koźmin ( od ul. Krotoszyńskiej do bazy SKR w Rozdrażewie), II kolejność standard 5 Droga powiatowa nr 5151P Rozdrażew-Trzemeszno-Grębów, Droga powiatowa nr 5149 P Wyki od skrzyżowania z drogą gminną- gr. powiatu pleszewskiego (Koźminiec), Droga powiatowa nr 5155P Rozdrażew-Rozdrażewek –Różopole do skrzyżowania z drogą nr 5158 P, Droga powiatowa nr 5153 P Nowa Wieś –Maciejew-Rozdrażewek, Droga powiatowa nr 5154P Rozdrażew-Rozdrażewek, Droga powiatowa nr 5156 P Rozdrażew- Dąbrowa- Kobierno ( skrzyżowanie z drogą 5158P), Droga powiatowa nr 5168P droga krajowa nr 15 –Dzielice, Droga powiatowa nr 5148 P Grębów od skrzyżowania z drogą Trzemeszno-Cegielnia-Nowa Wieś-Koźminiec,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: ZADANIE NR 3 zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Krotoszyna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:MIASTO KROTOSZYN (ulice) I kolejność standard 3 Zdunowska od ul. Piastowskiej do ul. Kołłątaja; Szosa Benicka; Ogrodowskiego; Floriańska; Grudzielskiego; Klemczaka Konstytucja 3 Maja; Kobylińska; Kościuszki; Koźmińska ;Piastowska; Kozala od drogi krajowej nr 15 do miejscowości Brzoza( skrzyżowanie z drogą gminną Brzoza-Kobierno); 56 Pułku Piechoty Wlkp. Raszkowska; Spartańska; Stawna; 23 stycznia; Rawicka; Słowiańska ; Transportowa ; Wiśniowa; Benicka, II kolejność standard 3 Św. Antoniego ; Ceglarska; Chwaliszewska; Domki Farne; Dworcowa; Pukackiego; Fabryczna; Głowackiego; Kamienna; Kilińskiego; Klonowicza; Kobierska; Kopieczki; Kopernika; Langiewicza; Magazynowa; Masłowskiego; Młyńska ;Ofiar Katynia; Osadnicza; Plac Szkolny; Polna; Półwiejska; Przemysłowa; Robotnicza; Słodowa; Sosnowa; Spokojna; Staszica; 1 stycznia; Ściegiennego; Świętokrzyska; Wiejska; Więźniów Politycznych; Zacisze; Zamkowy Folwark.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: ZADANIE NR 4 zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krotoszyna -wschód
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DROGI POZA MIEJSKIE KROTOSZYN I kolejność standard 4 Droga powiatowa nr 5158 P Krotoszyn (Raszkowska) –Kobierno-Różopole-Roszki- gr. powiatu ostrowskiego, Droga powiatowa nr 5166P Krotoszyn (Bolewskiego) Chachalnia skrzyżowania z drogą 5165P -do drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn- Sulmierzyce, II kolejność standard 5 Droga powiatowa nr 4332P Roszki-Orpiszew-gr. powiatu ostrowskiego Janków Zaleśny, Droga powiatowa nr 5165 P gr. powiatu Ostrowskiego –Chwaliszew –Chachalnia do drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Sulmierzyce, Droga powiatowa nr 5161 P Ugrzele-Baszyny-gr, powiatu ostrowskiego (Janków Zaleśny), Droga powiatowa nr 5159 P Krotoszyn(Spartańska)- Tomnice-Jasne Pole-Orpiszew-Baszyny, Droga powiatowa nr 5155P Biadki- Duszna Górka (skrzyżowanie z drogą nr 5162P) , Droga powiatowa nr 5162 P Krotoszyn (Stawna, Gorzupska-Gorzupia-Świnków- gr. powiatu ostrowskiego –Janków Zaleśny, Droga powiatowa nr 5163 P Orpiszew-Świnków-Biadki do drogi krajowej nr 36, Droga powiatowa nr 5157 P Kobierno-Tomnice-Gorzupia –Smoszew do drogi krajowej nr 36, Droga powiatowa nr 5164P Biadki- Chwaliszew do skrzyżowania z drogą 5165P,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: ZADANIE NR 5 zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krotoszyna - zachód
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I kolejność standard 4 Droga powiatowa nr 4918P –Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5136P –Benice-Wróżewy-Krotoszyn (Szosa Benicka), II kolejność standard 5 Droga powiatowa nr 5140 P Wronów od skrzyżowania z drogą gminną- Benice, Droga powiatowa nr 5141 P Benice-Ustków, Droga powiatowa nr 5136 P Wielowieś –Wyganów , Droga powiatowa nr 5142P do drogi krajowej nr 15 Bożacin-Wróżewy- Lutogniew, Droga powiatowa nr 5242 P od drogi krajowej nr 36 Lutogniew-Dzierżanów- Rojew do skrzyżowania z drogą 4097 P ,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 6 Nazwa: ZADANIE NR 6 zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Sulmierzyce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:MIASTO SULMIERZYCE I kolejność standard 3 Poznańska do m. Chwaliszew do skrzyżowania z drogą 5165P; Powstańców Wlkp.; Uciechowska; Wrocławska; Kaliska,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 7 Nazwa: ZADANIE NR 7 zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Zduny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:MIASTO ZDUNY-(ulice ) I kolejność standard 3 -Kobylińska; Pl. Kościuszki ; Mickiewicza; 1 Maja ; Ostrowska ; Rynek; Plac Ks. Skargi, II kolejność standard 4 Sulmierzycka, DROGI POZA MIEJSKIE ZDUNY I kolejność standard 3 Droga powiatowa nr 5129P od drogi krajowej nr 15 –Zduny ul. Kobylińska-Baszków do kościoła- skrzyżowanie z drogą 5500P, II kolejność standard 4 Droga powiatowa nr 5500 P Krotoszyn-Konarzew-Baszków, II kolejność- standard 5 Droga powiatowa nr 5165 P Zduny-Rynek, Mickiewicza, Pl. Skargi, Ostrowska- Chachalnia –Ujazd, Droga powiatowa nr 5144 P Baszków-Bestwin-Ruda –gr województwa dolnośląskiego , Droga powiatowa nr 5167P – Zduny ( ul. Sulmierzycka) –granica woj. dolnośląskiego Ujazd , Droga powiatowa nr 5500P Baszków-gr. powiatu Jutrosin do ostatnich zabudowań,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 8 Nazwa: ZADANIE NR 8 zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Kobylin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:MIASTO KOBYLIN ( ulice) I kolejność standard 3. Al. Powstańców Wlkp; Baszkowska; Dworcowa ;Grunwaldzka; Krobska; Kolejowa; Kopernika; Rzemiechowska; Strzelecka, DROGI POZA MIEJSKIE KOBYLIN I Kolejność standard 3 Droga powiatowa nr 5129 P Kobylin (Baszkowska ) –Baszków do kościoła do skrzyżowania z drogą nr 5500P, II kolejność standard 4 Droga powiatowa nr 5129 P Kobylin (Baszkowska ) –Baszków do kościoła do skrzyżowania z drogą nr 5500P, Droga powiatowa nr 5133 P Kromolice-Targoszyce-Łagiewniki, Droga powiatowa nr 4097 P Rojew-Kuklinów-Kromolice, Droga powiatowa nr 4803P Pępowo- Sroki- Górka-Kobylin, Droga powiatowa nr 4920 P (Ochla) gr. Powiatu Krotoszyńskiego- Łagiewniki-Starkówiec-Kobylin, Droga powiatowa nr 4921 P(Gumienice)-gr .powiatu krotoszyńskiego- Zalesie Wielkie- Zalesie Małe-Górka, Droga powiatowa nr 5132 P Zalesie Wielkie –Łagiewniki, Droga powiatowa nr 5150P Smolice-Rogożewo, II kolejność standard 5 Droga powiatowa nr 5130P Kobylin (Berdychowska)-Berdychów wieś, Droga powiatowa nr 5131 Starkówiec-Fijałów-Wyganów do drogi krajowej nr 36 , Droga powiatowa nr 5134P Zalesie Wielkie- do drogi 4921P, Droga powiatowa nr 5135P od drogi krajowej nr 36 Kuklinów-Starygród-Benice (do kościoła do drogi nr 4918P), Droga powiatowa nr 5242 Kobylin (ul. Rzemiechowska)-Rzemiechów wieś, Droga powiatowa nr 4923 P (Pępowo)- gr. powiatu krotoszyńskiego - Zalesie Małe, Droga powiatowa nr 4925 P (Czeluścin)- gr. powiatu krotoszyńskiego- Rębiechów-Kobylin, Droga powiatowa nr 5125 P (Sroki) –gr. powiatu krotoszyńskiego (Czeluścin) –Sroki , Droga powiatowa nr 4926 P (Pasierby) –gr, powiatu krotoszyńskiego- Raszewy-Smolice,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.