Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
135z dziś
2495z ostatnich 7 dni
10916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konkurs ofert na remont lokalu w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej (5)

Przedmiot:

Konkurs ofert na remont lokalu w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej (5)

Data zamieszczenia: 2017-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
tel. 022 549-37-21
tel. 022 549-37-00
sekretariat@zgnmokotow.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-09 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert
na
wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Gagarina 13 m 10 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana:
- roboty demontażowe i rozbiórkowe
- wymiana istniejących podłóg (parkiet, PCV) na wykładzinę rulonową PCV z reperacją i wyrównaniem podłoża
- reperacja tynków, wymiana kratek wentylacyjnych
- roboty malarskie (zeskrobanie starych powłok, naprawa i przygotowanie podłoża, gruntowanie, malowanie emulsyjne i olejne tynków
- kompleksowa wymiana stolarki drzwiowej
- malowanie olejne mebli wbudowanych i elementów metalowych
- drobne prace stolarskie i szklarskie
- regulacja skrzydeł oraz okuć obwiedniowych stolarki okiennej PCV
- roboty porządkowe
1.2. Branża sanitarna:
- wymiana wanny na wannę stalową 150 x 70 z przykręcanymi nóżkami.
- wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym.
- wymiana ustępu z miską fajansową z płuczką z PCW typu "dolnopłuk" z przyłączem elastycznym w oplocie stalowym - bez kosztów rury spustowej, zaworu pływakowego, pociągacza do spłuczek.
- demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych
- zlewozmywak żeliwny.
- szafki kuchenne zlewozmywakowe - bez kosztów wyciągu jednomasztowego i środka transportowego
- zlewozmywaki z blachy na szafce - bez kosztów środka transportowego.
- syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - bez kosztów środka transportowego.
- wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką.
- wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem gazowym.
- próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych - bez kosztów środka transportowego.
- demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm.
- demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm.
1.3. Branża elektryczna:
Zleca się wymianę i montaż instalacji elektrycznej w lokalu zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, przedmiarem robót, rysunkiem rozmieszczenia urządzeń i aparatów elektrycznych, schematem jednokreskowym (załączniki), zgodnie ze sztuka budowlaną oraz zasadami wiedzy technicznej jak również z obowiązującymi przepisami budowy instalacji elektrycznej oraz wytycznymi prenormy, oznaczonej symbolem: PSEP-E-0001, 0002. Przewody należy układać pod tynkiem z żyłą neutralno-ochronną (PE) w układzie sieci TN-S (YDYp 2,3,4x1,5 mm2 dla wewnętrznego obwodu oświetlenia oraz YDYp 3x2,5 mm2 dla wewnętrznych obwodów gniazd wtykowych oraz odbiorników do 2 kW.) Zasilenie urządzeń należy prowadzić bezpośrednio z puszek rozgałęźnych. Zasilenie do odbiorników do 2KW należy prowadzić bezpośrednio od wskazanych zabezpieczeń w Tablicy mieszkaniowej. Przewiduje się w lokalu jeden obwód oświetleniowy, do którego należy przyłączyć dzwonek elektryczny (gong 230V). Należy wykonać miejscowa instalację wyrównawczą wraz z podłączeniem nie elektrycznych przewodzących elementów występujących w lokalu. Ponad to wymaga się przy wymianie i montażu instalacji elektrycznej wbudowania materiałów, urządzeń i aparatów, posiadających certyfikaty zgodne z zapisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz.U. Nr. 2017/2003 poz. 2016) z póż. zm. Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92/2004 poz. 881).
a) Zakres prac
przewiduje się montaż lub wymianę:
- zabezpieczenia przedlicznikowego w Tablicy piętrowej
- zasilania do lokalu (wlz-lokalu)
- Tablicy licznikowej
- Tablicy mieszkaniowej z wyposażeniem
- instalacji elektrycznej
- osprzętu elektrycznego (przełączniki, wyłączniki)
- gniazd wtykowych zwykłych oraz bryzgoszczelnych oraz wskazanych aparatów i
urządzeń
- dzwonka elektrycznego
- oprawy oświetleniowej
- unifonu z regulacją
- miejscowej instalacji elektrycznej
oraz wskazuje się prace związane
- kucie bruzd, wiercenie otworów, wykonanie przebić w ścianach i stropach
- prace poinstalacyjne - zaprawa bruzd, otworów i przebić w ścianach i stropach
- wywóz gruzu
- wykonanie badań technicznych i ochronnych instalacji elektrycznej
- opracowanie dokumentacji (pomiary, schematy, rysunki)
b) Materiały i technologia : instalacja w wykonaniu podtynkowym
- obwód oświetleniowy wykonać przewodem: YDYp 2,3,4 x1,5 mm2
- obwody gniazd wykonać przewodem: YDYp 3x2,5 mm2
- obwody gniazd wydzielonych przewód YDYp 3x2,5 mm2
- tablica licznikowa PCV, 1f, n/t
- tablica mieszkaniowa, bezpiecznikowa –modułowa nt
- montaż wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo –prądowego/ o czułości 30mA
- zabezpieczenia zalicznikowe modułowe/ Typ S-301 kl B
- uziemienie wyrównawcze przewód DY 4 mm2
- oprawa oświetleniowa – plafoniera sufitowa szczelna (IP44)
- dzwonek – gong elektryczny 230V
- unifon, zgodny z systemem wykonanym dla budynku
Przed przystąpieniem do remontu instalacji elektrycznej, wymaga się uzgodnienia warunków wymiany lub montażu instalacji elektrycznej z inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.

3. Zamówienie musi być zrealizowane do dnia 20.12.2017r.

4. Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 09.11.2017 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2017 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera specyfikacja przedmiotu zamówienia, którą można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw. pl lub w siedzibie Zamawiającego.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.