Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2364z ostatnich 7 dni
10785z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż 4 sztuk agregatów prądotwórczych

Przedmiot:

Dostawa i montaż 4 sztuk agregatów prądotwórczych

Data zamieszczenia: 2017-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu
ul. Parkowa 9
58-302 Wałbrzych
Telefon: 74-637-47-43
Faks: 74-84-74-653
E-mail: karolina.szczepinska@plk-sa.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż 4 sztuk agregatów prądotwórczych
Numer Projektu 0663/IZ23AT/22421/08043/17/P
Opis zamówienia Dostawa i montaż 4 sztuk agregatów prądotwórczych wraz z tablicami sieć-agregat na stacjach kolejowych Stara Kamienica, Lubań Śląski, Piechowice oraz Szklarska Poręba Górna.
Formuła realizacji Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie  
Rodzaj zamówienia Dostawy
Okres związania ofertą
przez okres 60 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Szczegóły zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Warunki W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Dostawa i montaż 4 sztuk agregatów prądotwórczych:
- Polisa OC, której przedmiotem jest Dział‚alność‡ Gospodarcza -
- Oświadcznie o braku podstaw do wykluczenia -
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -
- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego -
- KRS/CEIDG -
- Formularz oferty -
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -
Wykaz wymaganych dokumentów  
Informacje o wadium Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Dostawa i montaż 4 sztuk agregatów prądotwórczych - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert Dostawa i montaż 4 sztuk agregatów prądotwórczych:
Cena - 100,00%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium  
Miejsce składania ofert/wniosków Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu
ul. Parkowa 9
58-302 Wałbrzych
Sekretariat Zakładu
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina) 2017-11-14 10:00
Miejsce otwarcia ofert/wniosków Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu
ul. Parkowa 9
58-302 Wałbrzych
Sekretariat Zakładu
Termin otwarcia ofert/wniosków 2017-11-15 10:30
Miejsce realizacji zamówienia Teren Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu
Termin wykonania zamówienia do 22.12.2017 r
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacja o zamówieniach uzupełniających/dodatkowych  
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania Specyfikacji Siedziba Zamawiającego
Dni pobrania Specyfikacji
od poniedziałku
do czwartku
Godziny pobrania Specyfikacji 08:00-13:00
Opłata za Specyfikację 0,00
Uwagi WZ dostępny do pobrania na stronie zamowienia.plk-sa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.