Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
177z dziś
2537z ostatnich 7 dni
10959z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie projektu urządzeń wodnych umożliwiających regulację stosunków wodnych wraz...

Przedmiot:

Opracowanie projektu urządzeń wodnych umożliwiających regulację stosunków wodnych wraz z otrzymaniem niezbędnych pozwoleń i sporządzeniem ekspertyzy określającej optymalny poziom piętrzenia wody

Data zamieszczenia: 2017-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
tel.: 61 639 64 00
fax: 61 639 64 47
e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

 

 

I. Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

 

II. Podstawa prawna: art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

III. CEL i PRZEDMIOT  DIALOGU TECHNICZNEGO

 1. Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przez Zamawiającego specjalistycznych i precyzyjnych informacji niezbędnych do przygotowania wyczerpującej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewidzianego w projekcie zadania, które polega na wykonaniu dwóch urządzeń wodnych regulujących poziom wód na terenie obszaru Natura 2000 Torfowisko Rzecińskie PLH300019, w ramach projektu „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód nr POIS.02.04.00-00-0108/16”.
 2. W związku z tym, że realizacja urządzeń wodnych wiąże się ze złożonymi procedurami projektowymi i administracyjnymi oraz mając na uwadze nadchodzące zmiany m.in. ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.), przeprowadzenie dialogu pozwoli na bardziej precyzyjne określenie wymogów w zamówieniu publicznym dotyczącym przedmiotowego projektu.
 3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 • Wykonanie ekspertyz oraz innych badań, które będą niezbędne do sporządzenia projektu, określenia parametrów technicznych oraz dokładnej lokalizacji przedmiotowych urządzeń wodnych.
 • Wykonanie koncepcji oraz projektu dwóch urządzeń wodnych wraz
  z przedłożeniem do akceptacji Zamawiającego.
 • Uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, zgód i decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji zaprojektowanych urządzeń wodnych (po wcześniejszej akceptacji projektu przez Zamawiającego).
 • Realizację zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu urządzeń wodnych.

Działanie zaprojektowanych urządzeń wodnych nie powinno powodować zalania terenu przyległego, a oddziaływanie wychodzić poza teren działek, dla których uzgodniono możliwe zmiany stosunków wodnych. Celem zastosowania przedmiotowych obiektów hydrotechnicznych jest utrzymanie poziomu wody w Jeziorze Rzecińskim oraz na przylegających torfowiskach na optymalnym poziomie w celu zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych.

IV. WARUNKI I ZASADY DIALOGU TECHNICZNEGO

 1. Podmioty posiadające doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru do dnia 14 listopada 2017 r.
 2. W zgłoszeniu należy podać nazwę i adres podmiotu oraz przedmiot prowadzonej działalności. Wskazane jest także podanie danych kontaktowych osoby upoważnionej do kontaktu, numeru telefonu i adresu elektronicznego, według wzoru określonego poniżej we wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu przyjmuje zgłoszenia dokonane
w następujących formach:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań

Dialog techniczny może być prowadzony pisemnie, faxem, drogą elektroniczną oraz w formie spotkań w siedzibie Zamawiającego.

O proponowanym miejscu i terminie spotkania zainteresowani zostaną poinformowani
w formie pisemnej, faxem lub elektronicznie – na adres wskazany w zgłoszeniu,
z wyprzedzeniem minimum trzech dni roboczych.

Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia.

Podmioty przystępujące do dialogu technicznego:

 1. Udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Dialogu, w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich Zgłaszającego, na potrzeby przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest opracowanie projektu urządzeń wodnych umożliwiających regulację stosunków wodnych na terenie obszaru Natura 2000 Torfowisko Rzecińskie PLH300019 wraz
  z otrzymaniem niezbędnych pozwoleń i sporządzeniem ekspertyzy określającej optymalny poziom piętrzenia wody, w tym w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu Zamówienia, specyfikacji istotnych warunków Zamówienia lub określenia warunków umowy dla Zamówienia;
 2. Wyrażają zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Zamawiającego informacji zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu lub Postępowania.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.

Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Karolina Sikorska.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.