Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2447z ostatnich 7 dni
10224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe na naprawy bieżące remontowo-budowlane w budynkach i obiektach

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na naprawy bieżące remontowo-budowlane w budynkach i obiektach

Data zamieszczenia: 2017-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kobyłka
05-230 Kobyłka
ul. Wołomińska 1
tel. 22 760-08-70, 760-70-45
fax 22 760-70-55
e-mail:urzad@kobylka.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kobyłka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-28 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe Nr 39/2017 na naprawy bieżące remontowo-budowlane w budynkach i obiektach administrowanych przez Miasto Kobyłka

Miasto Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

tel.  22 760-08-70-08, 760-70-45

fax  22 760-70-55

e-mail:urzad@kobylka.pl

strona:www.kobylka.pl

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

NIP: 125-133-23-90,

REGON: 013269663,

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytanie ofertowego – art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”.(wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Wykonywanie napraw bieżących polegających na m.in.:

 • naprawie zamków drzwiowych, klamek, spowalniaczy, poręczy, osadzanie kratek kominowych, szklenie okien w pomieszczeniach wspólnego użytku, montowanie tablic informacyjnych;
 • czyszczenia rynien i spustów rynnowych w budynkach i obiektach wymienionych w załączniku nr 1;
 • usuwania śniegu, zlodowaceń, sopli z dachów, zadaszeń, okapów i.t.p. stwarzających zagrożenie dla mieszkańców (użytkowników) budynku lub dla konstrukcji samego budynku;
 •  zabezpieczenie nieszczelności w pokryciu dachowym;
 •  usuwanie zagrożeń typu wiszący tynk lub obróbka blacharska;
 •  udział w komisyjnych otwarciach lokali w celu ich zabezpieczenia;
 •  zgłaszanie zauważonych usterek do Zleceniodawcy;

Wykonywanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadzie pisemnego bądź ustnego zlecenia na numer telefonu Wykonawcy czynnego całą dobę, przez cały tydzień.

Wynagrodzenie dla wykonawcy za naprawy bieżące określone w punkcie 1) stanowić będzie cena ryczałtowa miesięczna obejmująca koszt robocizny i materiałów, pracy sprzętu oraz środka transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zestawienia wszystkich robót wykonanych w ciągu miesiąca, jako załącznik do faktury;

Wykaz budynków i obiektów komunalnych podlegających naprawom bieżącym zawiera załącznik nr 1 (umieszczony na dole).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

 • wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie  nie wcześniejszej niż 6 m-cy przed datą złożenia oferty,
 • wykaz usług (referencje) potwierdzające doświadczenie Oferenta w zakresie prowadzenia prac porównywalnych do przedmiotu zamówienia w ilości min 2 szt,

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres urzad@kobylka.pl, poczty lub kuriera na  adres: Urząd Miasta Kobyłka, 05-230 Kobyłka  ul. Wołomińska 1 lub też dostarczona osobiście do kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka, do dnia 28.11.2017r. .godzina 1400 . Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.11.2017r. w sali konferencyjnej urzędu Miasta Kobyłka o godzinie 1515  .

      Ofertę wraz z załącznikami należy zapakować w kopertę oznaczoną: „OFERTA – Wykonywanie napraw bieżących remontowo-budowlanych w budynkach i obiektach komunalnych administrowanych  przez Miasto Kobyłka ”.

2.   Oferty złożone po terminie oraz na innym formularzu niż załączony do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane.

3.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. OCENA OFERT

       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • cena brutto,  miesięczna  – 100%.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie Urzędu Miasta Kobyłka.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.