Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
330z dziś
2891z ostatnich 7 dni
12089z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - wykonanie posadzki bezspoinowej na bazie żywic epoksydowych w hali

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - wykonanie posadzki bezspoinowej na bazie żywic epoksydowych w hali

Data zamieszczenia: 2017-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Aleje Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
tel: 22 874 0164
faks 22 874 0221
e-mail: piap@piap.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-01 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

 1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie posadzi bezspoinowej na bazie żywic epoksydowych w hali nr 5A na terenie PIAP w zakresie określonym poniżej:

 1. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
 2. Frezowanie starych podłoży betonowych celem wyrównania podłoża pod posadzka przemysłową
 3. Przygotowanie powierzchni betonowych (dokładne odpylenie)
 4. Wykonanie odcięcia od części podłogi nie podlegającej wymianie (ok. 30 m bieżących)
 5. Gruntowne przygotowanie podłoża, aż do zamknięcia porów
 6. Wykonanie docelowej posadzki epoksydowej typu ciężkiego (grubość ok. 4 mm)

Powierzchnia podłogi podlegającej remontowi/wymianie – około 240 m2.

 

Nośność wykonanej posadzki: nie mniej niż 4 tony na metr kwadratowy

 

UWAGA

Po wykonaniu frezowania należy ocenić płaszczyzny właściwego podłoża betonowego. W przypadku występowania znacznych krzywizn geometrii podłoża konieczne będzie wykonanie betonowej warstwy wyrównawczej (celem uzyskania płaszczyzny poziomej).

Zamówienie obejmuje wypełnienie dużych ubytków masą cementowo-polimerową wraz z dozbrojeniem stalą w miejscach tego wymagających.

W zakres zamówienia wchodzą prace organizacyjne, zakup materiałów, prace rozbiórkowe, wywóz materiałów porozbiórkowych i koszty zwałki, prace porządkowe i  zabezpieczające.

 

Okres gwarancji: 36 miesięcy

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 4 tygodnie od daty podpisania umowy

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Wykonawca dołączy do oferty harmonogram rzeczowo-finansowy.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście lub kurierem na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Kancelaria, 02 – 486 Warszawa do dnia 01.12.2017 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena ryczałtowa  100%

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia, w tym ewentualne wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ewentualne wypełnienie dużych ubytków masą cementowa-polimerową (wraz z dozbrojeniem stalą w miejscach tego wymagających oraz wszelkie prace dodatkowe). Należy podać cenę ryczałtową brutto za 1 m2 posadzki przy wielkości i zakresie zamówienia określonych w pkt. II. Rozliczenie z Wykonawcą za pracę nastąpi na podstawie obmiaru rzeczywistej wielkości wykonanej posadzki.

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Jacek Banasiak pod numerem telefonu 22 874 0413 oraz adresem email: piap.pl" target="_self">jBanasiak@piap.pl,

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: piap.pl" target="_self">jowsiak@piap.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.