Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2447z ostatnich 7 dni
10224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż klimatyzacji, kurtyny powietrznej i mebli

Przedmiot:

Dostawa i montaż klimatyzacji, kurtyny powietrznej i mebli

Data zamieszczenia: 2017-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: POCZTA POLSKA S.A.; Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
ul. Kolejowa 26
15-959 Białystok
Tel. 85 662 35 46
Malgorzata.Sciepko@poczta-polska.pl
Fax: 85 662-35-44
Województwo: podlaskie
Miasto: Suwałki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-05 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ODRĘBNYM

76/NNI/2017

1. Zamawiający

POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w  Warszawie  przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa Jednostka organizacyjna Zamawiającego prowadząca postępowanie: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok

 

2. Tryb postępowania

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzone jest w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w PoczciePolskiej S.A.
 2. Zamawiający zastrzega sobie, że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.
 3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnego prowadzone jest w sposób niejawny. Zakres informacji ujawnianych podczas postępowania jest określony w ustępie XISIWZ.
 4. Wykonawcom oraz podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, nie są udostępniane jakiekolwiek dokumenty wewnętrzne Poczty Polskiej S.A. związane z niniejszym postępowaniem.

 

3. Przedmiot Zamówienia Odrębnego

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż klimatyzacji, kurtyny powietrznej  i mebli do Urzędu Pocztowego Suwałki 8 przy ul. Paca 5.  

 1. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

39130000-2 Meble biurowe

 1. Roboty obejmują w szczególności:

Dostawę i montaż klimatyzacji, kurtyny powietrznej  i mebli do Urzędu Pocztowego Suwałki 8 przy ul. Paca 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa – przedmiar robót i dokumentacja projektowa  zawierająca specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz Księga Standardów (wyciąg) stanowiące Załącznik Nr 2, 3, 4 i 6 do SIWZ oraz  projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.

4.  Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2018 do 22.01.2018 roku

5.   Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

6.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

4.  Miejsce  zamieszczenia SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.poczta-polska.pl

5. Miejsce i termin składania ofert

Pion Infrastruktury ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok, pokój 105 (sekretariat) w terminie                              do dnia  05 grudnia 2017r. godzina 10:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.