Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2448z ostatnich 7 dni
11620z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont urządzeń srkpolegający na uzależnieniu urządzeń rogatkowych w przebiegach...

Przedmiot:

Remont urządzeń srkpolegający na uzależnieniu urządzeń rogatkowych w przebiegach pociągowych przejazdu kolejowo-drogowego

Data zamieszczenia: 2017-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.
ul. Wolności 30
63-400 Ostrów Wlkp.
Telefon: 62 7243350
Faks: 62 7243399
E-mail: mariusz.piotrowski@plk-sa.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrów Wlkp.
Wadium: 3 500,00 [PLN]
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-28 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont urządzeń srk na stacji Krobia polegający na uzależnieniu urządzeń rogatkowych w przebiegach pociągowych przejazdu kolejowo- drogowego w km 198,589 linia 14
Numer Projektu 0772/IZ20AT/24155/08504/17/P
Opis zamówienia Remont urządzeń srk na stacji Krobia polegający na uzależnieniu urządzeń rogatkowych
w przebiegach pociągowych przejazdu kolejowo- drogowego w km 198,589 linia 14
Formuła realizacji Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie  
Rodzaj zamówienia Usługi
Okres związania ofertą
przez okres 30 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Szczegóły zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Warunki W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Remont urządzeń srk na stacji Krobia polegający na uzależnieniu urządzeń rogatkowych w przebiegach pociągowych przejazdu kolejowo- drogowego w km 198,589 linia 14:
Wykaz wymaganych dokumentów Zgodnie z Warunkami Zamówienia
Informacje o wadium Wadium można wnieść w:
- 1) pieniądzu na rachunek nr: 50 1020 1026 0000 1702 0287 4477
- 2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Kwota wadium:
- Remont urządzeń srk na stacji Krobia polegający na uzależnieniu urządzeń rogatkowych w przebiegach pociągowych przejazdu kolejowo- drogowego w km 198,589 linia 14 - 3 500,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert Remont urządzeń srk na stacji Krobia polegający na uzależnieniu urządzeń rogatkowych w przebiegach pociągowych przejazdu kolejowo- drogowego w km 198,589 linia 14:
Cena - 100,00%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium  
Miejsce składania ofert/wniosków Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wlkp.
Sekretariat
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina) 2017-11-28 10:00
Miejsce otwarcia ofert/wniosków Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wlkp.
pok. 102
Termin otwarcia ofert/wniosków 2017-11-28 10:15
Miejsce realizacji zamówienia Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wlkp.
Sekretariat
Termin wykonania zamówienia 26.04.2018
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacja o zamówieniach uzupełniających/dodatkowych  
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania Specyfikacji Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wlkp. pok. 213-214
Dni pobrania Specyfikacji
od poniedziałku
do piątku
Godziny pobrania Specyfikacji od 9:00 do 13:00
Opłata za Specyfikację 0,00
Uwagi WZ dostępny do pobrania na stronie zamowienia.plk-sa.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.