Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
11495z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe: a/ zakup i montaż drzwi automatycznych wejściowych b/ zakup i montaż...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe: a/ zakup i montaż drzwi automatycznych wejściowych b/ zakup i montaż drzwi automatycznych do poradni c/ remont pomieszczenia na pracownię densytometryczną w budynku

Data zamieszczenia: 2017-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ " OŚRODEK MEDYCZNY ZIEMO-VITA" SP Z O.O.
ul. Ziemowita 1-9
53-678 Wrocław
Telefon: 717849086
Fax: 717849087
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-07 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/6.2 Roboty budowlane

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2017

 

Nazwa zamawiającego

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ " OŚRODEK MEDYCZNY ZIEMO-VITA" SP Z O.O.

Numer ogłoszenia

1070300

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oryginał Oferty - przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe - podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony na adres Zamawiającego w kopercie zaadresowanej z dopiskiem „ Oferta na zakup i montaż automatycznych drzwi oraz remont pomieszczenia na pracownię densytometryczną dla obiektu NZOZ Ziemo-Vita „ w terminie do dnia 07.12.2017 roku do godz. 12.00.
Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w w/w terminie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Tosińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 669 949 od poniedziałku do piątku 7:00 – 14:00.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Oferent ma obowiązek zapoznać się z pełną treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku NZOZ Ziemo-Vita :
a/ zakup i montaż drzwi automatycznych wejściowych do budynku NZOZ Ziemo-Vita,
b/ zakup i montaż drzwi automatycznych do poradni rehabilitacyjnej, alergologicznej i pracowni RTG w budynku NZOZ Ziemo-Vita,
c/ remont pomieszczenia na pracownię densytometryczną w budynku NZOZ Ziemo-Vita
W załączniku nr 3 – dołączona specyfikacja i przedmiar robót
Uwaga: Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia.
Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z dołączonym w zapytaniu ofertowym kosztorysem ,dokonać we własnym zakresie oględzin w/w prac oraz w razie potrzeby dokonać wszelkich pomiarów w budynku NZOZ Ziemo-Vita.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ"OŚRODEK MEDYCZNY ZIEMO-VITA"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu, 53-678, ul. Ziemowita 1-9, zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
Podstawa prawna postępowania:
Zasada konkurencyjności zgodnie z Pkt 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku NZOZ Ziemo-Vita :
a/ zakup i montaż drzwi automatycznych wejściowych do budynku NZOZ Ziemo-Vita,
b/ zakup i montaż drzwi automatycznych do poradni rehabilitacyjnej, alergologicznej i pracowni RTG w budynku NZOZ Ziemo-Vita,
c/ remont pomieszczenia na pracownię densytometryczną w budynku NZOZ Ziemo-Vita
W załączniku nr 3 – dołączona specyfikacja i przedmiar robót
Uwaga: Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia.
Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z dołączonym w zapytaniu ofertowym kosztorysem ,dokonać we własnym zakresie oględzin w/w prac oraz w razie potrzeby dokonać wszelkich pomiarów w budynku NZOZ Ziemo-Vita.

Kod CPV

45421100-5

Nazwa kodu CPV

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Harmonogram realizacji zamówienia

Ogłoszenie zamówienia: 22.11.2017
Termin składania ofert 07.12.2017
Data wykonania robót budowlanych do 31.01.2018 roku.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru: cena - waga 70% (maks. 70 pkt.)
Kryteria jakościowe: wydłużona gwarancja do 36 miesięcy od daty zakupu waga 30% (maks. 30 pkt)
Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:
S = [ (C min / C oferty ) x 70] + [0/30 za spełnienie kryterium jakościowego]
Gdzie:
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie
C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C oferty – cena badanej oferty

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ " OŚRODEK MEDYCZNY ZIEMO-VITA" SP Z O.O.

Adres

Ziemowita 1-9

53-678 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

717849086

Fax

717849087

NIP

8971662104

Tytuł projektu

Nowoczesna opieka koordynowana z uwzględnieniem środowiskowych form opieki w NZOZ "OŚRODEK MEDYCZNY ZIEMO-VITA" Spółka z o.o. we Wrocławiu

Numer projektu

RPDS.06.02.00-02-0067/16-00

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.