Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2447z ostatnich 7 dni
10869z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów: 1. Kształtownik zamknięty stalowy kwadratowy 90x90x4mm (S235)...

Przedmiot:

Dostawa materiałów: 1. Kształtownik zamknięty stalowy kwadratowy 90x90x4mm (S235) dostarczony w odcinkach 12,00m kg 1814,73 2. Kształtownik zamknięty stalowy prostokątny 70x50x4mm (S235) dostarczony w odcinkach 6,00 lub 12,00m kg 5106,69...

Data zamieszczenia: 2017-11-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Koszalinie
ul. Strefowa 15
75-124, Koszalin
telefon - 94 3470638
faks - 94 3425102
www.pigbzamowieniapubliczne.pl
Biuro@igb-pomerania.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-04 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania wygrodzeń wewnętrznych w Zakładzie Karnym w Kamińsku, ul. Obrońców Westerplatte 1 11-220 Górowo Iławeckie w podziale na 5 części
Numer referencyjny: ZP/80/CZB-KA/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Opis przedmiotu zamówienia Część I –dostawa elementów stalowych 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych (elementy stalowe) niezbędnych do wykonania wygrodzeń wewnętrznych w Zakładzie Karnym w Kamińsku ,ul. Obrońców Westerplatte 1 11-220 Górowo Iławeckie. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy dla części I : L.p. Nazwa asortymentu J.m. Ilość 1. Kształtownik zamknięty stalowy kwadratowy 90x90x4mm (S235) dostarczony w odcinkach 12,00m kg 1814,73 2. Kształtownik zamknięty stalowy prostokątny 70x50x4mm (S235) dostarczony w odcinkach 6,00 lub 12,00m kg 5106,69 3. Kątownik stalowy 35x35x3mm (S235) dostarczony w odcinkach 6,00 lub 12,00m kg 109,43 4. Kształtownik zamknięty stalowy prostokątny 50x30x3mm (S235) dostarczony w odcinkach 6,00 lub 12,00 m kg 543,66 5. Płaskownik stalowy 5x20 mm (S235) dostarczony w odcinkach 6,00 lub 12,00 m kg 100,00 6. Pręty stalowe okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 8 mm ze stali A-III (34GS lub S235) dostarczony w odcinkach 12,00m kg 157,00 7. Pręt stalowy okrągły gładki fi 6 mm A-0 (St0S) dostarczony w odcinkach 6,00m lub 12,00m kg 60,00 8. Linka stalowa ocynkowana fi 5mm typu 6x7 m 200,00 9. Drut stalowy naciągowy ocynkowany gr. 4mm m 2750,00 10. Emalia chlorokauczuk. nawierzchniowa do metalu chemoodporna - szara (RAL 7010) dm3 80,00 11. Farba chlorokauczukowa do gruntowania metalu przeciwrdzewna szara dm3 80,00 12. Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dostarczony w pojemnikach o pojemności min. 5 l. dm3 50,00 13. Benzyna ekstrakcyjna dm3 30,00 14. Kołek uniwersalny z hakiem oczkowym, min. średnica i długość wkręta - ø 3x65mm, materiał korpusu - nylon, materiał wkręta - stal, długość korpusu - 35 mm, min. średnica zewnętrzna oczka 20mm. szt. 1200,00 15. Śruba rzymska ocynkowana M6 typu „oko-oko” (oko typu zamkniętego), długość beczki (śruby rzymskiej bez oczek) min. 8cm szt. 260,00 16. Zacisk siodełkowy podwójny 5mm ocynkowany (do linki stalowej gr. 5mm) szt. 150,00 17. Zacisk siodełkowy podwójny 4mm ocynkowany (do linki stalowej lub drutu naciągowego gr. 4mm) szt. 520,00 18. Pręt stalowy gwintowany ocynkowany fi 6mm, dostarczony w odcinkach min. 2,00m. m 28,00 19 Nakrętka z uchem ocynkowana M6, średnica zewnętrzna ucha 36mm, wysokość 36mm. szt. 150,00 Część II-dostawa betonu 3.3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych(betonu) niezbędnych do wykonania wygrodzeń wewnętrznych w Zakładzie Karnym w Kamińsku ,ul. Obrońców Westerplatte 1 11-220 Górowo Iławeckie. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy dla części II : L.p. Nazwa asortymentu J.m. Ilość 1. Beton zwykły C20/25 (B-25) (Zamawiający zastrzega sobie możliwość użycia pompy lub pompogruszki o wysięgnikach min. 24mb oraz pojemności min. 8m3, którą wykonawca powinien wliczy w cenę jednostkową zamawianego betonu.) m3 41,00 2. Beton zwykły C8/10 (B-10) (Zamawiający zastrzega sobie możliwość użycia pompy lub pompogruszki o wysięgnikach min. 24mb oraz pojemności min. 8m3, którą wykonawca powinien wliczy w cenę jednostkową zamawianego betonu.) m3 5,00 3. Piasek naturalny 0-2mm dostarczony pojazdem samowyładowczym m3 35 Część III-concertina 3.5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych(concertina) niezbędnych do wykonania wygrodzeń wewnętrznych w Zakładzie Karnym w Kamińsku ,ul. Obrońców Westerplatte 1 11-220 Górowo Iławeckie. 3.6. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy dla części III : L.p. Nazwa asortymentu J.m. Ilość 1. Zwój przestrzenny pięciozłączkowy o średnicy 730 mm z drutu ostrzowego ocynkowanego. Minimalna ilość powłoki ocynku Zn 275 g/m2. Drut nośny gr. 2,5 mm, min. grubość ocynku drutu 60 g/m2. Ostrza drutu szerokości 21-25mm, osiowa odległość między ostrzami 40-45mm. Ilość zwojów przypadająca na jeden zasiek – 54. Maksymalnie skuteczna długość rozciągnięcia zwoju 12m szt. 30,00 2. Złączki systemowe siatki ostrzowej z blachy gr. min. 1,5mm ze stali galwanizowanej ogniowo. Szerokość złączki 10mm. Długość złączki po rozwinięciu 47-52mm. Minimalna ilość powłoki ocynku Zn 275 g/m2. szt. 1400,00 Część IV - dostawa materiałów stalowych 3.7. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych(materiałów stalowych) niezbędnych do wykonania wygrodzeń wewnętrznych w Zakładzie Karnym w Kamińsku ,ul. Obrońców Westerplatte 1 11-220 Górowo Iławeckie. 3.8. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy dla części IV: L.p. Nazwa asortymentu J.m. Ilość 1. Profil jezdny stalowy kwadratowy 80x80x5mm - (ceownik półzamknięty) długość 7,00m szt. 6,00 2. Profil jezdny stalowy kwadratowy 80x80x5mm - (ceownik półzamknięty) długość 9,00m szt. 2,00 3. Profil jezdny stalowy kwadratowy 80x80x5mm - (ceownik półzamknięty) długość 10,00m szt. 1,00 4. Wózki wzmocnione ocynkowane – wózek nośny wahliwy do bramy przesuwnej pod szynę – profil jezdny (kształtownik półotwarty – ceownik półzamknięty) 80x80x5mm z rolkami stalowymi (8 rolek pionowych – 4 pary i jedna rolka pozioma) , wózek z regulowaną podstawą. Podstawa (blacha stopowa) o wymiarach 180x120mm. W podstawie cztery otwory o kształcie eliptycznym i wymiarach zewnętrznych (szerokość x długość) 18x38mm. Rozstaw osiowy otworów eliptycznych podstawy 140x65mm. Wysokość wózka od spodu podstawy do góry rolek 155mm. Zewnętrzny rozstaw pary rolek 62mm. Zewnętrzna grubość rolki stalowej 18mm. Średnica zewnętrzna rolki 68mm. szt. 18,00 5. Prowadzenie górne 4-rolkowe rolki fi 32mm poliamidowe, wysokość rolek 38mm, uchwyt ocynkowany, maksymalna szerokość 190mm, minimalna szerokość 135mm, grubość blachy 4mm szt. 9,00 6. Rolka najazdowa (kółko najazdowe bramy) do profila jezdnego kwadratowego półotwartego (ceownika półzamkniętego) 80x80mm szt. 9,00 7. Gniazdo do kółka najazdowego (rolki najazdowej) do profila jezdnego kwadratowego półotwartego (ceownika półzamkniętego) 80x80x5mm z blachy ocynkowanej gr. 4mm, guma odbojowa fi 15mm szt. 9,00 8. Zaślepka profila jezdnego kwadratowego półotwartego (ceownika półzamkniętego) 80x80x5mm szt. 9,00 Część V - dostawa siatki ogrodzeniowej 3.9. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych(siatki ogrodzeniowej) niezbędnych do wykonania wygrodzeń wewnętrznych w Zakładzie Karnym w Kamińsku ,ul. Obrońców Westerplatte 1 11-220 Górowo Iławeckie. 3.10. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy dla części IV: L.p. Nazwa asortymentu J.m. Ilość 1. Siatka zwykła ogrodzeniowa o wysokości 360 cm, wykonana z drutu ocynkowanego fi 3mm, oczko 50x50mm m2 2628,00 2. Siatka zwykła ogrodzeniowa o wysokości 560 cm, wykonana z drutu ocynkowanego fi 3mm, oczko 50x50mm m2 560,00 3.11. Zamawiający wymaga, aby dostarczane materiały spełniały wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 3.12. Miejsce dostawy: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej Pomerania Oddział w Kamińsku, ul. Obrońców Westerplatte 1 11-220 Górowo Iławeckie. 3.13. Termin dostawy Wykonawca ustali z pracownikami Zamawiającego, z wyprzedzeniem, z zachowaniem terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 6. 3.14. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt na teren budowy i dokona wyładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3.15. Dokumenty, potwierdzające spełnianie przez dostarczany asortyment wymagań lub cech, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności atesty i certyfikaty, Wykonawca dostarczy wraz z każdą dostawą. 3.16. Dostarczany towar musi być pełnowartościowy, pozbawiony wad fizycznych i prawnych. 3.17. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar spełnia warunki techniczne określone przez Polskie Normy, potwierdzone przez oświadczenie producenta. 3.18. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 3.19. Zamawiający nie przyjmie faktury, jeżeli zostaną zgłoszone jakiekolwiek zastrzeżenia do przedmiotu dostawy. 3.20. Pozostałe warunki wykonania przedmiotu zamówienia określone są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr B do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 44313000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44114100-3
44423850-4
44332000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji: w terminie do 10 dni (termin maksymalny) od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego w częściach zamówienia I ,II, IV ,V. Termin realizacji: w terminie do 30 dni (termin maksymalny) od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego w części III zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr C do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr C do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr C do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) w celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom lub cechom określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, także w zakresie równoważności – w przypadku oferowania produktów równoważnych: a) kart katalogowych produktów, b) atestów, certyfikatów lub świadectw jakości załączonych do produktu przez producenta.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy: 1) gdy zachodzi konieczność zastąpienia materiału innym, pod warunkiem, że spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zmiana wynika ze zmiany producenta albo sytuacji, gdy producent zakończył produkcję, 2) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; 3) zmiany terminu dostawy – całości lub części w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: dostawa elementów stalowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.2. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy dla części I : L.p. Nazwa asortymentu J.m. Ilość 1. Kształtownik zamknięty stalowy kwadratowy 90x90x4mm (S235) dostarczony w odcinkach 12,00m kg 1814,73 2. Kształtownik zamknięty stalowy prostokątny 70x50x4mm (S235) dostarczony w odcinkach 6,00 lub 12,00m kg 5106,69 3. Kątownik stalowy 35x35x3mm (S235) dostarczony w odcinkach 6,00 lub 12,00m kg 109,43 4. Kształtownik zamknięty stalowy prostokątny 50x30x3mm (S235) dostarczony w odcinkach 6,00 lub 12,00 m kg 543,66 5. Płaskownik stalowy 5x20 mm (S235) dostarczony w odcinkach 6,00 lub 12,00 m kg 100,00 6. Pręty stalowe okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 8 mm ze stali A-III (34GS lub S235) dostarczony w odcinkach 12,00m kg 157,00 7. Pręt stalowy okrągły gładki fi 6 mm A-0 (St0S) dostarczony w odcinkach 6,00m lub 12,00m kg 60,00 8. Linka stalowa ocynkowana fi 5mm typu 6x7 m 200,00 9. Drut stalowy naciągowy ocynkowany gr. 4mm m 2750,00 10. Emalia chlorokauczuk. nawierzchniowa do metalu chemoodporna - szara (RAL 7010) dm3 80,00 11. Farba chlorokauczukowa do gruntowania metalu przeciwrdzewna szara dm3 80,00 12. Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dostarczony w pojemnikach o pojemności min. 5 l. dm3 50,00 13. Benzyna ekstrakcyjna dm3 30,00 14. Kołek uniwersalny z hakiem oczkowym, min. średnica i długość wkręta - ø 3x65mm, materiał korpusu - nylon, materiał wkręta - stal, długość korpusu - 35 mm, min. średnica zewnętrzna oczka 20mm. szt. 1200,00 15. Śruba rzymska ocynkowana M6 typu „oko-oko” (oko typu zamkniętego), długość beczki (śruby rzymskiej bez oczek) min. 8cm szt. 260,00 16. Zacisk siodełkowy podwójny 5mm ocynkowany (do linki stalowej gr. 5mm) szt. 150,00 17. Zacisk siodełkowy podwójny 4mm ocynkowany (do linki stalowej lub drutu naciągowego gr. 4mm) szt. 520,00 18. Pręt stalowy gwintowany ocynkowany fi 6mm, dostarczony w odcinkach min. 2,00m. m 28,00 19 Nakrętka z uchem ocynkowana M6, średnica zewnętrzna ucha 36mm, wysokość 36mm. szt. 150,00
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44423850-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: dostawa betonu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych(betonu) niezbędnych do wykonania wygrodzeń wewnętrznych w Zakładzie Karnym w Kamińsku ,ul. Obrońców Westerplatte 1 11-220 Górowo Iławeckie. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy dla części II : L.p. Nazwa asortymentu J.m. Ilość 1. Beton zwykły C20/25 (B-25) (Zamawiający zastrzega sobie możliwość użycia pompy lub pompogruszki o wysięgnikach min. 24mb oraz pojemności min. 8m3, którą wykonawca powinien wliczy w cenę jednostkową zamawianego betonu.) m3 41,00 2. Beton zwykły C8/10 (B-10) (Zamawiający zastrzega sobie możliwość użycia pompy lub pompogruszki o wysięgnikach min. 24mb oraz pojemności min. 8m3, którą wykonawca powinien wliczy w cenę jednostkową zamawianego betonu.) m3 5,00 3. Piasek naturalny 0-2mm dostarczony pojazdem samowyładowczym m3 35
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44114100-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: dostawa concertiny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych(concertina) niezbędnych do wykonania wygrodzeń wewnętrznych w Zakładzie Karnym w Kamińsku ,ul. Obrońców Westerplatte 1 11-220 Górowo Iławeckie. 3.6. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy dla części III : L.p. Nazwa asortymentu J.m. Ilość 1. Zwój przestrzenny pięciozłączkowy o średnicy 730 mm z drutu ostrzowego ocynkowanego. Minimalna ilość powłoki ocynku Zn 275 g/m2. Drut nośny gr. 2,5 mm, min. grubość ocynku drutu 60 g/m2. Ostrza drutu szerokości 21-25mm, osiowa odległość między ostrzami 40-45mm. Ilość zwojów przypadająca na jeden zasiek – 54. Maksymalnie skuteczna długość rozciągnięcia zwoju 12m szt. 30,00 2. Złączki systemowe siatki ostrzowej z blachy gr. min. 1,5mm ze stali galwanizowanej ogniowo. Szerokość złączki 10mm. Długość złączki po rozwinięciu 47-52mm. Minimalna ilość powłoki ocynku Zn 275 g/m2. szt. 1400,00
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44313000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: dostawa materiałów stalowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IV - dostawa materiałów stalowych 3.7. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych(materiałów stalowych) niezbędnych do wykonania wygrodzeń wewnętrznych w Zakładzie Karnym w Kamińsku ,ul. Obrońców Westerplatte 1 11-220 Górowo Iławeckie. 3.8. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy dla części IV: L.p. Nazwa asortymentu J.m. Ilość 1. Profil jezdny stalowy kwadratowy 80x80x5mm - (ceownik półzamknięty) długość 7,00m szt. 6,00 2. Profil jezdny stalowy kwadratowy 80x80x5mm - (ceownik półzamknięty) długość 9,00m szt. 2,00 3. Profil jezdny stalowy kwadratowy 80x80x5mm - (ceownik półzamknięty) długość 10,00m szt. 1,00 4. Wózki wzmocnione ocynkowane – wózek nośny wahliwy do bramy przesuwnej pod szynę – profil jezdny (kształtownik półotwarty – ceownik półzamknięty) 80x80x5mm z rolkami stalowymi (8 rolek pionowych – 4 pary i jedna rolka pozioma) , wózek z regulowaną podstawą. Podstawa (blacha stopowa) o wymiarach 180x120mm. W podstawie cztery otwory o kształcie eliptycznym i wymiarach zewnętrznych (szerokość x długość) 18x38mm. Rozstaw osiowy otworów eliptycznych podstawy 140x65mm. Wysokość wózka od spodu podstawy do góry rolek 155mm. Zewnętrzny rozstaw pary rolek 62mm. Zewnętrzna grubość rolki stalowej 18mm. Średnica zewnętrzna rolki 68mm. szt. 18,00 5. Prowadzenie górne 4-rolkowe rolki fi 32mm poliamidowe, wysokość rolek 38mm, uchwyt ocynkowany, maksymalna szerokość 190mm, minimalna szerokość 135mm, grubość blachy 4mm szt. 9,00 6. Rolka najazdowa (kółko najazdowe bramy) do profila jezdnego kwadratowego półotwartego (ceownika półzamkniętego) 80x80mm szt. 9,00 7. Gniazdo do kółka najazdowego (rolki najazdowej) do profila jezdnego kwadratowego półotwartego (ceownika półzamkniętego) 80x80x5mm z blachy ocynkowanej gr. 4mm, guma odbojowa fi 15mm szt. 9,00 8. Zaślepka profila jezdnego kwadratowego półotwartego (ceownika półzamkniętego) 80x80x5mm szt. 9,00
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44332000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: dostawa siatki ogrodzeniowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.9. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych(siatki ogrodzeniowej) niezbędnych do wykonania wygrodzeń wewnętrznych w Zakładzie Karnym w Kamińsku ,ul. Obrońców Westerplatte 1 11-220 Górowo Iławeckie. 3.10. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy dla części V: L.p. Nazwa asortymentu J.m. Ilość 1. Siatka zwykła ogrodzeniowa o wysokości 360 cm, wykonana z drutu ocynkowanego fi 3mm, oczko 50x50mm m2 2628,00 2. Siatka zwykła ogrodzeniowa o wysokości 560 cm, wykonana z drutu ocynkowanego fi 3mm, oczko 50x50mm m2 560,00
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44313000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.