Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2447z ostatnich 7 dni
10869z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż elektrotrzymaczy drzwi p-poż

Przedmiot:

Dostawa i montaż elektrotrzymaczy drzwi p-poż

Data zamieszczenia: 2017-11-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
33 - 100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
tel.: 14 6315 000
tel.: 14 6315 605
fax: 14 621 25 81
hospital@lukasz.med.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-04 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

1255/2017 art 4 pkt.8 Dostawa i montaz elektrotrzymaczy drzwi p-poż

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „Montaż elektrotrzymaczy drzwi pożarowych ”
Nr spr. 1255/17
c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
e) ma obejmować całość zamówienia .

2. Opis przedmiotu zamówienia: według załącznika Nr 2.

3. Wymagany termin realizacji umowy: do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy lub możliwie krótszym

4. Realizacja odbędzie się na podstawie podpisanej umowy.

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
6. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:
1) formularz propozycji wg załączonego wzoru,
2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę), Regon NIP
3) wypełniony i zaparafowany wzór umowy.

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość towaru, transport , opłaty parkingowe i inne koszty, określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najniższej cenie.


8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 04 grudzień 2017r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis : Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Montaż elektrotrzymaczy drzwi pożarowych ”
Nr spr. 1255 /17
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jego składania.

9. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 4 grudzień 2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów, pok. nr 51, II piętro budynek główny D.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
St. Referent Działu Logistyki – Wiesław Jarosz ul. Lwowska 178A tel. 14 631-57-90.

11. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę w komórce merytorycznej (Dział Logistyki) w Tarnowie.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.